Darrer accés: Sessió: - Darrer accés:

Joc responsable

El web oficial de Loteries i les seues Apps, en ser l'única oficial, et garanteix la verificació contínua que no hi ha jugadors realitzant apostes que tinguen problemes declarats d'addicció al joc. 

Per garantir un Joc Responsable i el control de la despesa, hi ha limitacions generals per a tots els usuaris i poden existir limitacions concretes per a alguns jugadors.

Les limitacions actuals al joc relacionades amb aquesta preocupació pel Joc Responsable més importants són les següents:

  • No és possible disposar d'un saldo a la Lotobossa superior a 400 €. Superat aquest saldo es produeix una descàrrega automàtica al compte corrent subministrat pel participant.
  • S'estableix un límit a l'import màxim de transferència de premis que es guarden a la Lotobossa, definit pel jugador: Permet marcar una quantitat a partir de la qual qualsevol premi que la supere realitza una transferència directament al compte corrent en lloc d’enviar-se a la Lotobossa. Si no s'indica una altra cosa, el límit per defecte és de 2.000 €. En relació amb les descàrregues de Lotobossa, el nombre de descàrregues directes de Lotobossa està també subjecte a restriccions (una diària i dues de setmanals), i a fi d'evitar el blanqueig de capitals, SELAE podrà restringir l'accés autenticat al web a aquells usuaris que oferisquen símptomes de realitzar moviments sospitosos d'aquesta activitat.
  • Cobrament de premis majors: qualsevol quantitat superior o igual a 2.000 € es considerarà premi major i haurà de seguir el procediment definit en aquesta web per al seu cobrament, però mai s'abonarà a la Lotobossa del jugador.  
  • Es pot definir un límit de despesa setmanal: aquest límit ve definit pel jugador a manera d’autolímit a la seua despesa en apostes. Cada vegada que s'intente jugar, el sistema controlarà que l'import de les apostes realitzades durant la setmana (de dilluns a diumenge) no supere aquest valor. (És possible modificar aquest límit si així es desitja).

Consulta ámés informació ósobre Joc Responsable acíí.