Darrer accés: Sessió: - Darrer accés:

Juego Responsable

Mecanisme de detecció de comportament de risc en el joc


SELAE ha definit un model i implementat un procés per a la detecció de comportament de risc dels seus jugadors. El procés per a la detecció de comportament de risc es farà en bloc de tres setmanes.


Patró de detecció de conducta de jugador de risc

Serà considerat com a “jugador de risc” aquella persona, el comportament de la qual:

 • 1.En tres setmanes consecutives compleixi qualsevol de les dues condicions següents:
  • a. Despesa en la setmana superior a 400€ (per a majors de 24 anys) i 200€ (per a menors de 25 anys)
  • b. Freqüència de compra en la setmana superior a 80 apostes.
 • 2. En 12 setmanes consecutives, en almenys 7 s'hagin detectat els criteris:
  • a. Despesa en la setmana superior a 400€ (per a majors de 24 anys) i 200€ (per a menors de 25 anys)
  • b. Freqüència de compra en la setmana superior a 80 apostes.

El tractament de les dades personals de les persones jugadores que resulti d'aplicar el model, només tindrà com a finalitat la detecció de persones que incorrin en un comportament de risc i la posada en marxa de les mesures següents:

Si a un jugador del sistema de jocs de SELAE se li detecta durant 3 setmanes seguides (bloc) comportament de risc, se li enviarà la informació següent, la primera vegada que se li detecti:

 • 1. Informació relativa a les participacions i despesa del jugador en el període de l'anàlisi.
 • 2. Emplenar la prova d'autoavaluació.
 • 3. Recomanar l'accés a la zona de joc responsable de la web i:
  • a. Consultar el control d'activitat de joc i despeses existents.
  • b. Consultar l'autoexclusió i l'autoprohibició.
 • 4. Recomenar que jugui responsablement.

En el cas que el jugador continuï amb el comportament de risc en setmanes successives, SELAE li enviarà la informació següent:

 • 1. Informació relativa a les participacions i despesa del jugador en el període de l'anàlisi
 • 2. Recomenar l'accés a la zona de joc responsable de la web i:
  • a. Consultar el control d'activitat de joc i despesa existents.
  • b. Consultar l'autoexclusió i l'autoprohibició.
 • 3. Recomenar que jugui responsablement.

Comunicació de suspensió temporal de compte de jugador

Si es detecta que el jugador, en els dos blocs següents de tres setmanes (6 setmanes consecutives), té un comportament de risc en almenys dues setmanes de cada bloc, es procedirà a l'avís de suspensió de joc.

Suspensió temporal de compte al jugador de risc

SELAE procedirà a suspendre temporalment el compte de joc del jugador per un període de 3 mesos, quan aquest mantingui almenys un comportament de risc transcorregudes tres setmanes des de l'avís de suspensió. Un cop transccorreguts els tres mesos de la suspensió temporal del compte serà comunicada al jugador la seva activació.

Durant la suspensió del compte, el jugador no podrà realitzar càrregues a la seva lotobolsa ni realitzar apostes, però sí que podrà recuperar els diners que tingués a la lotobolsa i se l'ingressaran els premis obtinguts prèviament.

Quan un jugador deixa de ser considerat de risc?

Quan un jugador de risc, des de la seva detecció i comunicació porta 12 setmanes seguides sense detectar-se comportament de risc, serà considerat de nou com a jugador de NO risc.