Último acceso: Sesión: - Último acceso:

Xogo Responsable

A web oficial de Loterías e as súas aplicacións, ao ser a única oficial,  garánteche a verificación continua de que non existen xogadores realizando apostas que teñan problemas declarados de adición ao xogo. 

Para garantir un xogo responsable e o control do gasto, existen limitacións xerais para todos os usuarios e poden existir limitacións concretas para algúns xogadores.

As limitacións actuais ao xogo relacionadas con esta preocupación polo xogo responsable máis importantes son as seguintes:

  • Non é posible dispoñer dun saldo na Lotobolsa superior a 400 €. Superado este saldo prodúcese unha descarga automática á conta corrente subministrada polo participante.
  • Establécese un límite ao importe máximo de transferencia de premios que se gardan na Lotobolsa, definido polo xogador: Permite marcar unha cantidade a partir da cal calquera premio que a supere realiza unha transferencia directamente á conta corrente en lugar de enviarse á Lotobolsa. Se non se indica outra cousa, o límite por defecto é de 2.000 €. En relación coas descargas de Lotobolsa, o número de descargas directas de Lotobolsa está tamén suxeito a restricións (unha diaria e dúas semanais), e con obxecto de evitar o branqueo de capitais, SELAE poderá restrinxir o acceso autenticado á web a aqueles usuarios que ofrezan síntomas de realizar movementos sospeitosos desta actividade.
  • Cobro de premios maiores: calquera cantidade superior ou igual a 2.000 € considerarase premio maior e deberá seguir o procedemento definido nesta web para o seu cobro, pero nunca se aboará na Lotobolsa do xogador.  
  • Pódese definir un límite de gasto semanal: este límite vén definido polo xogador a modo de autolímite ao seu gasto en apostas. Cada vez que se tente xogar, o sistema controlará que o importe das apostas realizadas durante a semana (de luns a domingo) non supere este valor. (É posible modificar este límite se así se desexa).

Consulta máis información sobre Xogo Responsable aquí.