SELAE ren jokoetan erregistratu eta parte hartzeko Datu Pertsonalen tratamendua

Informazio orokorra Kontratu onen helburua betetzeak SELAEk erabiltzailearen datu pertsonalak (“Datu pertsonalak”) erabiltzea dakar. SELAEk adierazten du erabiltzaileak bere datu pertsonalen tratamenduaren inguruan dituen funtsezko eskubideak zorrotz babesten dituela eta, indarrean dagoen araudia betetzen duela.

Datu Pertsonalen babesaren inguruko araudiari eta betetzeari buruz, hauek identifikatzen dira:

• Europar Parlamentuaren eta Kontseiluaren (EB) 2016/679 Araua, Datu Pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoak babesten dituena eta datuen zirkulazio askea arautzen dituena (“DPAO”).
• 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, Datu Pertsonalen Babesekoa (“DPBL”), eta 1720/2007 Errege Dekretua, abenduaren 21ekoa, zeinaren bitartez DPBLren garapen araua (“DPBLA”) onesten den, baliogabetu edo DPBAren aurka ez doazen bitartean. Aipatu beharra dago Kongresuan Datu Pertsonalen Babeserako L.O. onartzeko izapidea dagoela, zeinak egungo DPBL ordezkatuko duen.

Tratamenduaren xedea erabiltzailearen SELAEren jokoetan parte hartzearen eragiketen kudeaketa, merkataritzakoa eta legezkoa egitea da, parte-hartze hori identifikatzen denean eta, ondorioz, Plataformaren erabilerarena ere.

Erregistroa tratatzeko bi pauso bereizi daude. Lehena, erregistrorako erabili dituzun datuak egiaztatzearekin eta erregistroa egiteko ahalmenarekin dago lotuta, Jokoaren Ordenazioko Zuzendaritza Orokorrean (“DGOJ”); horretarako, beharrezkoak diren datuak baino ez dira biltzen. Baiezkoan, bigarren urratsera igarotzen da, zeinak datu osagarriak biltzea dakarren, hauek ere beharrezkoak, eta baita jokoaren kontratua sinatzea ere.

Lehenengo kasua baztertuz gero, interesdunak SELAEren taldeari laguntza eskatu ahal izango dio eta, edozein kasutan ere, eskubidea izango du erabakia modu automatizatuan ez egiteko.

Erabiltzaileak Plataformaren bitartez zuzendu eta eguneratu ahal izango ditu, autozerbitzu gisa, bere Datu Pertsonalak. Aldaketak Bezeroentzako Arreta Zerbitzuaren bitartez ere eskatu ahal izango dira - izan kontua eskaera horiek zerbitzu eskaera giza izapidetuko direla eta ez datuen babeseko eskubide gisa.

Jarraian, Datu Pertsonalen erabileraren inguruko informazioa ematen da, geruzen teknika bitartez.

I. geruzako informazioa

DATUEN BABESARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA

Erreferentzia

Informazioa

Tratamenduaren erantzulea

SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE) – A86171964

Xedeak

SELAEren jokoetan parte-hartzearen kudeaketa parte-hartzea Plataformaren bitartez identifikatzen denean, non Plataformaren erabilerarekin lotutako arloak sartzen diren, adibidez:

 • Altak, aldaketak eta bajak erlazioan eta, ondorioz, Plataforman.
 • Produktuak erosi, ordaindu eta partekatzea eta sariak jasotzea, jokoaren modalitate guztien barruan..
 • Laguntza eta erlazioa, laguntza, informazioa, kexak, iradokizunak, zoriontzeak eta erreklamazioak barne.
 • Plataformaren kalitatearekin eta segurtasunarekin lotutako jarduerak, zerbitzuari buruzko inkestak barne.
 • Lege-betetzeari lotutako jarduerak, Jokoaren Legearen, Kapitala zuritzearen prebentzioa, Iruzurraren prebentzioa barne, eta baita aplikatuko diren arauen alderdi desberdinak ere, Datu Pertsonalen eskubideen kudeaketa barne.
 • Jokoak hobetzearekin eta haien bilakaerarekin lotutako jarduerak, datuen banaketa jarduerak, ikerketa estatistikoak eta datuen analisia/big data barne.
 • Jokoaren kudeaketa arduratsuarekin eta erabiltzailearen joko arduratsurako laguntzarekin lotutako jarduerak.
 • Zerbitzu osagarriak ematea, zenbait kasutan, informazio eta merkataritza jakinarazpenak, interesdunak nahita beti ere.

Legitimazioa.

Oinarri juridikoa

Hauek dira tratamenduaren lege-oinarriak:

-  Kontratua exekutatzea.

-  Lege-obligazio bat betetzea (komunikazioak).

-  Interesdunaren baimena, tratamenduek beharrezkoa dutenean.

Hartzaileak

Parte hartzaileak eta SELAEk produktuak kobratzeko eta sariak ordaintzeko erabiltzen dituzten Finantza-entitateei komunikazio ekonomikoak (kobratzeko eta ordaintzeko tresnen bankuak eta kudeatzaileak).

Ez da komunikaziorik egingo beste erakundeekin, beharrezkoa denean edo legez behartuta besteak beste hurrengo entitateei izan ezean:

 • Jokoaren Ordenazioko Zuzendaritza Orokorra (“DGOJ”).
 • Zerga-agintariak.
 • Beste batzuk, tartean SEPBLAC, Estatuko Segurtasun Indarrak, Epaileak, Fiskaltza, Epaitegi eta Auzitegiak eta este Herri Administrazio edo Agintariak, euren eskumenak behar dituztenean.
 • Beste batzuk, notarioak, prokuradoreak, fede-emaileak eta abokatuak.

Ez da transferentziarik egingo berme egokiak eskaintzen ez duten hirugarren herrialdeetara edo nazioarteko erakundeetara.

 

Eskubideak

Datuak atzitu, zuzendu eta ezabatzeko eskubidea duzu, eta baita beste eskubide batzuk ere, informazio osagarrian azaltzen den bezala.

Datuen jatorria

-  Interesduna.

-  DGOJ, parte-hartzailearen erregistro bideragarritasunari eta jokatzeko gaitasunari dagokionez.

-  Interesdunaren Banku-entitateak.

 

Informazio osagarria

Datuen Babesari buruzko informazio osagarria eta xehatua ikus dezakezu II. Geruzaren informazioan (DBAOko Informazio-oharra - II. Geruza, jarraian).

 

Geruzako informazioa

Aplikazio erregimena Datu Pertsonalen Babesean eta Tratamenduaren Arduradunaren Nortasuna

Kontratu hau betetzeko datu pertsonalak tratatu behar dira, eta, eta datu pertsonalen babeserako arauak betetzeko (“Datu Pertsonalak”) hurrengoak identifikatzen dira:

• Europar Parlamentuaren eta Kontseiluaren (EB) 2016/679 Araua, Datu Pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoak babesten dituena eta datuen zirkulazio askea arautzen dituena (“DPAO”).
• 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, Datu Pertsonalen Babesekoa (“DPBL”), eta 1720/2007 Errege Dekretua, abenduaren 21ekoa, zeinaren bitartez DPBLren garapen araua (“DPBLA”) onesten den, baliogabetu edo DPBAren aurka ez doazen bitartean. Aipatu beharra dago Kongresuan Datu Pertsonalen Babeserako L.O. onartzeko izapidea dagoela, zeinak egungo DPBL ordezkatuko duen.

Aplikatuko den araudia beteaz, SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (aurrerantzean, “SELAE”) aitortzen du Datu Pertsonalen babesari dagokionez indarrean dagoen araudiko baldintzak betetzeko, are zehatzago, Datu Pertsonalen isileko izaera betetzeko eta haiek babestearekin lotuta, eta aitortzen du aplikatzen dituela, gutxienez, legak ezartzen dituen neurri tekniko eta antolaketakoak.

Eta, are zehatzago, Datu Pertsonalak lortzeari eta tratatzeari dagozkion hurrengoak, kontratu honekin lotuta:

SELAEren jokoetan parte-hartzearen kudeaketa parte-hartzea Plataformaren bitartez identifikatzen denean, non Plataformaren erabilerarekin lotutako arloak sartzen diren, adibidez:

• Altak, aldaketak eta bajak erlazioan eta, ondorioz, Plataforman.
• Produktuak erosi, ordaindu eta partekatzea eta sariak jasotzea, jokoaren modalitate guztien barruan.
• Laguntza eta erlazioa, laguntza, informazioa, kexak, iradokizunak, zoriontzeak eta erreklamazioak barne.
• Plataformaren kalitatearekin eta segurtasunarekin lotutako jarduerak, zerbitzuari buruzko inkestak barne.
• Lege-betetzeari lotutako jarduerak, Jokoaren Legearen, Kapitala zuritzearen prebentzioa, Iruzurraren prebentzioa barne, eta baita aplikatuko diren arauen alderdi desberdinak ere, Datu Pertsonalen eskubideen kudeaketa barne. Zuritzearen prebentzioari dagokionez, produktuaren erosketari edota hartan zehazten diren sariekin lotuta egiten da tratamendua.
• Jokoak hobetzearekin eta haien bilakaerarekin lotutako jarduerak, datuen banaketa jarduerak, ikerketa estatistikoak eta datuen analisia/big data barne.
• Jokoaren kudeaketa arduratsuarekin eta erabiltzailearen joko arduratsurako laguntzarekin lotutako jarduerak.
• Zerbitzu osagarriak ematea, zenbait kasutan, informazio eta merkataritza jakinarazpenak, interesdunak nahita beti ere.


Tratamenduaren erantzulea

SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE)

• IFZ: A-86171964
• Helbidea: Poeta Joan Maragall kalea, 53, 28020 Madril.
• Telefono-zenbakia: 900 11 23 13 / 91 596 23 00  (Bezeroaren Arreta Zerbitzua)
• Datuen Babeserako Ordezkariarekin kontaktua:
• Posta bidez: SELAE, Erregistroa, “Protección de Datos”, C/ Poeta Joan Maragall 53, 28020 Madrid
• Elektronikoa: komunikazio-formularioa www.loteriasyapuestas.es


Datu pertsonalak, xedeak eta datuak zenbat denboraz gordetzen diren 

Xedea mugatzeko printzipioa beteaz, SELAEk Datu Pertsonal egokiak, zehatzak eta mugatuak erabiliko ditu tratatzen diren helburuekin bakarrik, helburu zehatzak eta legitimoak beti ere. Hauek dira bildutako datuak eta haien xede zehatza, haiek gordetzeko epearekin eta haiek ez ematearen ondorioak:

Bildutako Datu Pertsonalak, lagatakoak eta sortutakoak

DGOJrekin egiaztatzean bildutakoak, parte-hartzearen gaitasunari buruzkoak (ez dira gordeko erregistroa egiten ez bada):

• Izena eta bi abizenak (bigarren abizena, hautazkoa).
• Jaiotze-data: eguna, hilea, urtea.
• AIZ edo IFZ
• Tratamendua

Erregistroa bukatzeko bildutakoak:

• Helbide elektronikoa
• Pasahitza
• Segurtasun-galdera
• Isileko erantzuna
• Bizileku herrialdea:
• Helbidea, posta-kodea barne
• Zerga-eskualdea
• Hiritartasuna
• Telefono-zenbakia (hautazkoa)
• IBAN sariak ordaintzeko (hautazkoa)

Lagatako datuak:

• Jokorako onarpena (DGOJ)
• Finantza-erakundeen transferentziak

Erabiltzaileak plataforma erabiltzearen ondorioz sortutako datuak:

• Egindako apustuak
• Jasotako sariak
• Diru-sarrerak eta ordainketak
• Partekatutako apustuak
• Partaidetza-taldeak
• SAC-en erregistroak
• Eskubideen erabilerak

Aurreko guztiak

Helburu komertzialekin:

• Izena (Abizenak kanpo)
• Helbide elektronikoa (bidea aktibatuta badago)
• Telefono zenbakia (bidea aktibatuta badago)
• Jaioteguna (inkestak)
• Tratamendua

Xedeak

Adierazitako guztiak, delituen prebentzioarekin edo merkataritza informazioarekin lotutakoak salbu.

Gordetzeko epea

Kontratua bukatu eta Plataformatik behin betiko baja ematen denetik 6 urte.

Datuak EZ ematearen ondorioak

Ezingo duzu erregistratu bildu beharreko datu guziak ematen ez badituzu, hautazko gisa adierazitakoak salbu.


Tratamenduaren oinarri juridikoa 

Tratamenduaren osagai desberdinek euren oinarri legitimatzaileak dituzte: Hauek dira:

• Joko-kontratua exekutatzea (honako kontratua).
• Obligazioak eta lege-beharrak betetzea:

• 13/2011 Legea, maiatzaren 27koa, jokoa arautzekoa
• 10/2010 Legea, apirilaren 28koa, diru zuriketaren eta terrorismoaren finantzazio saihesteari buruzkoa
• 58/2003 Legea, abenduaren 17koa, Zergen Orokorra
• Arduradunari aplikatuko zaizkion beste arauak.


• Erabiltzailearen baimena.

Aplikatuko dute:

• Bai kontratuarenak bai betekizunak zein parte hartzeko lege beharrak betetzekoak (Plataformaren erabilera).
• Kontratuan zehaztutako edo baimena behar duten Plataformak eskaintzen dituen zerbitzu osagarrietan emandako baimenarenak, zeinak erabiltzaileak erabiltzaile-zona hautatzeko hautaketa-panelaren bitartez kudeatu ahal izango dituen.Datu pertsonalen hartzaileak

Datu pertsonalak hurrengoei lagatzea aurreikusten da:

Parte hartzaileak eta SELAEk produktuak kobratzeko eta sariak ordaintzeko erabiltzen dituzten Finantza-entitateei komunikazio ekonomikoak (kobratzeko eta ordaintzeko tresnen Bankuak eta kudeatzaileak).

Ez da komunikaziorik egingo beste erakundeekin, beharrezkoa denean edo legez behartuta besteak beste hurrengo entitateei izan ezean:

• Jokoaren Ordenazioko Zuzendaritza Orokorra (“DGOJ”), Jokoaren sektorearen erakunde antolatzaile eta gainbegiralea. SELAE betetzeko eta bere betekizunak betetzeko jakinarazpenetan, zeinak nortasuna egiaztatzea eta debeku subjektiboak, jokoaren kontrola eta, dagokionean, lege-obligazioak edo eskakizunak betetzea ekartzen duten.
• Zerga-agintariak, Agencia Estatal de Administración Tributaria delakoa eta dagozkien Autonomia Erkidegoetakoak. Sari handiei egindako atxikipenak sartzeko komunikazioak eta zerga betekizunak betetzeko jakinarazpenak arauez daude zehaztuta.
• Beste batzuk, tartean SEPBLAC, Estatuko Segurtasun Indarrak, Epaileak, Fiskaltza, Epaitegi eta Auzitegiak eta este Herri Administrazio edo Agintariak, euren eskumenak behar dituztenean. Komunikazioa egiteko, beharrezkoa den dokumentazioa aurkeztu beharko da.
• Besteek, notarioak, prokuradoreek, fede-emaileek eta abokatuek, SELAEren interesen lege-defentsarako behar juridikoei aurre egiteko.

 

Hurrengo Transferentziak aurreikusi dira:

Ez dira berme egokia ematen ez duten hirugarren herrialdeei edo nazioarteko erakundeei transferentziarik egingo, erabiltzaileak zerbitzu-hornitzailearen harremanetarako helbide elektronikoa ematen uenean egoera horretan dagoenean izan ezik.

Zerbitzu hornitzaile horrek datu pertsonalak interesatuaren kontura tratatzen dituela izan kontuan, ez SELAEren kontura, beraz, erabiltzailearen erantzukizuna izango da.

 

Eskubideen erabilera eta Datuen Babeserako Arduradunaren Kontakturako Datuak

Erabiltzaileak eskubidea du SELAEri Datu Pertsonalekin erlazionatutako eskubideak erabiltzeko.

SELAEk, tratamenduaren eta fitxategiaren arduradun gisa, interesdunei bermatzen die legeak ezartzen dituen babes-eskubideak, besteak beste:

• Datu pertsonaletan sartzekoa
• Datu pertsonalak zuzendu edo ezereztekoa
• Tratamendua mugatzekoa
• Tratamenduaren aurka egitekoa
• Datuak eramatekoa
• Erabaki automatikoak baztertzekoa
• Indarrean dagoen araudiak biltzen dituen gainerako eskubideak

Hurrengo eskubideak erabili ahal izango dituzu:

a) postaz hurrengo helbidera behar bezala sinatutako eskakizunaren bitartez: SELAE, Erregistroa, “Protección de Datos”, C/Poeta Joan Maragall 53, 28020 Madrid (edo horren ordezko edo osagarri den beste bide batez, eskakizunarekin jarraitzen den bitartean, Datuen Babeserako Espainiako Agentziari jakinarazten bazaio), “Ejercicio de Derechos” erreferentziarekin, eta argi eta garbi azalduta zein eskubideri dagokion, zein eskatzen den edo zain eskubide burutzen ari den, izena, abizenak eta erantzuteko posta helbidea, eta indarrean dagoen nortasun agiriaren kopia gehitu (NAN, AIZ, Pasaportea edo gidatzeko baimena) bi aldeetatik, zehazki identifikatu zaitzagun. SELAEk datu pertsonal horiek legea betetzeko lege-oinarriaren arabera tratatuko ditu, eskubideei erantzuna emateko helburu bakarrarekin.

b) Edo, Datuen Babeserako Ordezkariarekin harremanetan jartzeko www.loteriasyapuestas.es gunean datorren formularioaren bitartez bidalitako eskakizunaren bitartez. Jakinarazpenak jasotzeko postontzi egonkorreko helbide elektronikoa adierazi behar duzu eta, eskakizuna betetzeko, erabiltzaileak posta elektronikoa bidali beharko du adierazitako helbidera. Posta horretan, sinadura aurreratua behar da, Herri Administrazioek onartutako ziurtagiri elektroniko baten bidez egina.

Eskubidea duzu, baita ere, SELAEren Datuen Babeserako Ordezkariarekin harremanetan jartzeko; horretarako, aurretik adierazi ditugun baliabideak erabili ditzakezu.

Erabiltzaileak eskubidea du eman duen baimena nahi duenean ukatzeko, eta horrek ez du eraginik izango hura kendu aurretik emandako baimenean oinarritutako tratamenduaren zilegitasunean. Zure eskura dituzu, Plataformako aldaketaz gain, hautatze-panelaren bitartezko autozerbitzuarekin, eta Bezeroentzako Arreta Zerbitzua, eta harremanetan jar zaitezke, baita ere, Datuen Babeserako Ordezkariarekin.  

Kontroleko agintari baten aurrean erreklamazioa jartzea

Parte-hartzaileek eskubidea dute Datuen Babeserako Espainiako Agentziaren babesa jasotzeko, datuen babesari buruzko araudia betetzen dela kontrolatzeaz arduratzen den agintaritza independentea.

Erabaki automatizatuak egotea (profilak egitea barne)

Erabiltzaileek dute profilik zehaztuta. Erabaki automatizatu bakarra dago, erabiltzailearen erregistroari dagokiona, eta Jokoaren Legeak zehazten duena betetzen du. Erabiltzaileak emandako datuak DGOJrekin egiaztatzean datza, eta haren sistemen jarraibideen arabera, erabiltzailearen erregistroa baztertu edo onartzea, datu horiek egiaztatzen direnean, eta debeku subjektiboetan sartu ala ez sartzea. Erabiltzailea Bezeroentzako Arreta Zerbitzuarekin jar daiteke harremanetan.

Datu pertsonalen jatorria

Datu guztiak interesdunaren bitartez jasoko dira, hurrengoak izan ezik:

• Parte-hartzaile erregistroaren bideragarritasuna eta joko-gaitasunaren inguruko egoera (jokatzea debekatuta ez izatea), Jokoaren Ordenazioko Zuzendaritza Orokorrak emandako informazioaren arabera (DGOJ).
• Interesdunaren Banku-entitateak.