Azken sarrera: Saioa: - Azken sarrera:

Web gunea eta gune mugikorrak erabiltzeko politika (joko eta korporazioaren web guneak)

SOCIEDAD ESTATAL LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., SA-REN (SELAE) WEB GUNEAK ETA APLIKAZIO MUGIKORRAK ERABILTZEKO BALDINTZA OROKORRAK

1. Web guneen eta aplikazio mugikorren titularra

Informazioaren gizartearen zerbitzuen emailea eta erabiltzaileen eskura jarritako web guneen eta aplikazio mugikorren titularra Sociedad Estatal Loterias y Apuestas del Estado, S.M.E., SA (aurrerantzean, "SELAE") da. Honako helbide hau du: Joan Maragall Poetaren kalea 53, 28020 Madril; IFZ: A86171964; eta Madrilgo Merkataritza Erregistroan inskribatuta dago, 28078 liburukian, 202 folioan, 8. atalean, M-505970 orrian, 1. inskripzioan.

SELAEren helburua da jokoaren jarduera kudeatzea, ustiatzea eta merkaturatzea bere modalitate ezberdinetan; hala nola, joko propioetan, loterietan, apustuetan, zozketa eta lehiaketetan. Hor sartzen dira aurrez aurreko bitartekoen bidez egindakoak nahiz bide elektronikoen, informatikoen, telematikoen, interaktiboen, ikus-entzunezkoen edo etorkizunean sortu edo ezar daitezkeen beste edozein kanalen bidez egindakoak.

SELAEK adierazten du ez diola hirugarren bati baimenik eman bere produktuak Internetez edo bestelako bitarteko elektroniko edo ikus-entzunezkoen bidez saltzeko. Horiek soilik eskura daitezke web ofizialen bidez (une bakoitzean SELAEren jarduerak kudeatzeko erabiltzen direnak) edota, hala behar izanez gero, SELAEk erabiltzailearen eskura jarritako aplikazio mugikorren bidez. Hori dela-eta, SELAEk ez da eta ez da izango adierazitakoak ez diren beste web orrialde edo aplikazio batzuetan kudeatzen edo nolabait parte hartzen duten pertsonek edo erakundeek egin ditzaketen erantzule.

SELAEk eskubidea izango du bere eskubide eta interes legitimoak defendatzeko egokitzat jotako ekintza guztiak abian jartzeko, hirugarren batek kalte edo galeraren bat eragiten badio.

2. SELAEren web guneen eta aplikazio mugikorren helburua

Aurrerago adieraziko diren terminoek eta baldintzek arautzen dituzte, oro har, SELAEren web guneetarako eta aplikazio mugikorretarako sarbidea eta erabilera nahiz gune eta aplikazio horiekin loturiko zerbitzu eta edukiena (aurrerantzean, baita ere, "gunea/k edo "web guneak eta mugikorrak"), web gune edo mugikor jakin batzuek, haien helburuaren arabera, espezifikoki arau ditzaketen terminoak eta baldintzak alde batera utzi gabe. Baldintza hauek subsidiarioki eta modu osagarrian aplikatuko zaizkie haietan aurreikusi gabekoetan. "gunea/k edo "web guneak eta mugikorrak" adierazpenaren barruan sartzen dira, eta ez modu mugatzailean, bertan jasotako datuak, testuak, grafikoak, irudiak, animazioak, musika-sorkuntzak, bideoak, soinuak, marrazkiak, obra plastikoak, argazkiak eta beste batzuk eta, oro har, edozein bitarteko edo euskarriren bidez adierazitako sorkuntza ukigarri zein ukiezin guztiak, jabetza intelektualari eta jabetza industrialari buruzko legeek eta zuzenbideko beste arau batzuek babestutakoak.

Erabiltzaileak jakin badaki web gune eta mugikorretako zerbitzuetarako eta edukietarako sarbidea eta erabilera bere erantzukizunpean soilik egiten duela.

Web guneetara eta mugikorretara sartzeak eta/edo horietako edukiak bistaratzeak edo zerbitzuak erabiltzeak esan nahi du erabiltzaileak berariaz onartzen dituela erabiltzeko baldintza orokor hauek, eta, beraz, zenbait eskubide eta betebehar izango ditu, horietan dauden eta SELAEk erabiltzailearen eskura jartzen dituen zerbitzu eta edukiez behar bezala gozatzea bermatzeko.

Erabiltzaile bihurtuko da web guneetara edo mugikorretara sartzean. Erabiltzaileak zerbitzuak eta edukiak soilik erabiliko ditu helburu partikularretarako, horiek ondoren irabazi-asmorik gabe edo zuzeneko edo zeharkako onuraren bat lortzeko asmoarekin erabili gabe.

Baldintza orokor hauek beste batzuek ordezkatuko balituzkete osorik edota zati batean, baldintza orokor berri horiek adierazitakoaren modu berean onartzen direla ulertuko da. Hala ere, web guneen edo mugikorren erabiltzaileak baldintza orokor horietara sartu beharko du aldian-aldian, hor sartzen diren bertsioak ezagutzeko, nahiz eta komeni den erabiltzailea horietara sartzea web guneetako eta mugikorretako zerbitzuak eta edukiak erabili nahi dituen bakoitzean.

Erabiltzaileak baldintza orokor horiek eta/edo zerbitzu eta/edo eduki jakin baten erabilera arautzen duten baldintza partikularrak onartzen ez baditu, ezin izango du web guneetara edo mugikorretara sartu eta/edo horien bidez nabigatzeari edo eskainitako zerbitzuak erabiltzeari utzi beharko dio.

Erabiltzaileak ezarri beharko ditu Internetera eta, bereziki, gunera, sartzeko erabilitako bere informazio-sisteman, artxiboetan eta ekipo informatikoetan nahi ez diren ekintzak saihesteko segurtasun-neurri tekniko egokiak, kontuan izanik Internet guztiz segurua ez dela.

SELAEk berak erabakita eta aldez aurretik abisatu gabe aldatu ahal izango ditu web guneen eta mugikorren prestazioa, konfigurazioa, edukia eta zerbitzuak nahiz horien erabilera-baldintzak eta emandako zerbitzuetarako sarbidea.

Web guneetara eta mugikorretara sartzeko telefono-kostua edo bestelako konexio-gastua erabiltzaileak bakarrik ordainduko du.

3. Erabiltzailearen erregistroa

Hauek dira erabiltzailearen sarbide-kredentzialak erabiltzeko baldintzak:

 • Debekatuta dago norberarenak ez diren posta elektronikoaren helbideak edo IFZ/AIZ erabiltzea, erregistratzeko edota sartzeko.
 • Erabiltzaileak hautatutako edo hari esleitutako sarbide-kredentzial guztiak (adibidez, pasahitza) sekretuak, pertsonalak eta besterenezinak dira, eta horiek zaintzea erabiltzailearen erantzukizuna da.
 • Erabiltzaileak beste sistema informatiko batzuetan erabiltzen ez dituen sarbide-kredentzialak eta segurtasun-galderak hautatuko ditu, SELAEk indarrean dituen segurtasun-zuzentarauen arabera.
 • Erabiltzaileak behar bezalako arreta jarri beharko du hirugarrenei haren Erabiltzaile Kontura sartzea eta/edo erabiltzea galarazteko.
 • Erabiltzailea izango da Plataformaren edozein sarbide-kredentzial edo identifikazio-gako hautatu, galdu, lapurtu, zabaldu, zuhurtzia-gabekeriaz erabili edo baimenik gabe erabiltzearen eta horrek ekar ditzakeen ondorioen erantzule bakarra.
 • Sarbide-kredentzialak galdu, lapurtu, iragazi edo baimenik gabe erabiltzearen inguruko zantzurik izanez gero, erabiltzaileak SELAEri jakinarazi beharko dio ahalik eta azkarren sarbide-kredentzialak galdu, lapurtu, iragazi edo baimenik gabe erabili direla. Modu horretan, SELAEk erabiltzailearen sarbidea kautelaz etengo du, harik eta egoera argitu arte.

Erabiltzailearen kontuan sartzeko, sarbide telematikoa erabili ahal izango da asteko egun guztietan, jai-egunak barne, etenik gabeko ordutegian, programatutako mantentze-lanak edo ezinbesteko arrazoiak, matxurak edo gorabehera operatiboak edo segurtasunekoak (Geoblokeoa, sartzeko huts egindako saiakerak gainditzea edo antzekoak) daudenean izan ezik. Mantentze-lanak behar-beharrezkoak izango dira, eta, agindu teknikorik ezean, Plataforman jarduera gutxien egiten den ordutegian burutuko dira. Mantentze-lan moduan ulertzen dira, besteak beste, egunero jarduera ixtetik eratorritakoak; hau da, datuak bateratzea eta aztertzea, irabazleak zehaztea, sariak jakinaraztea eta ordaintzea, Plataforma leheneratzea joko-jarduera berriz hasteko, gehi zerbitzua behar bezala ematea ziurtatzera bideratutako segurtasun-arloko edozein barne-prozedura.

Plataformaren diseinua erresilientea da, eta matxura bidez etetea gertatzeko aukera gutxi ditu. Hala ere, SELAEk ez du bermatzen sistema erabat eskuragarri izango denik programatutako ordutegi operatiboetan.

4. Erabiltzailearen eskubideak eta betebeharrak

Erabiltzaileak aukera hauek izango ditu: 

 • Eskura dauden web gune eta mugikorretako eduki eta zerbitzuetara sartzea, horiek arautzen dituzten baldintza teknikoak, baldintza partikularrak, kontratua eta/edo aldez aurretik erregistratu beharra (zehaztutakoaren arabera) alde batera utzi gabe.
 • Eskura dauden zerbitzuak eta edukiak erabiltzea soilik erabilera partikularrerako.
 • Web guneak eta mugikorrak behar bezala eta zilegi erabiltzea, indarrean den legeriaren, moralaren, ohitura onen eta ordena publikoaren arabera.

Erabiltzaileak inola ere ezingo du:

 • Web guneetako eta mugikorretako zerbitzuetara eta edukietara sartzea edo horiek erabiltzea indarrean den legeriaren, moralaren, ohitura onen eta ordena publikoaren kontrako ekintza debekatuak burutzeko, hirugarrenen eskubide eta askatasunei kalte eginez, edo haietara sartzea edozein modutan kaltetu edo eragotzi dezaketenak, SELAEren edo hirugarrenen kaltetan.
 • Norberaren edo hirugarren pertsonen publizitatea edo informazioa sustatzeko, saltzeko, kontratatzeko eta zabaltzeko zerbitzuak osorik edo partzialki erabiltzea, SELAEren aurretiko baimen idatzirik gabe.
 • Web guneetan eta mugikorretan informazioa sartzea edo horietan dauden zerbitzuak beste erabiltzaileen edo SELAEren eskubideen kontra eta, bereziki, haien oinarrizko eskubideen eta askatasun publikoen aurka erabiltzea zuzenean edo zeharka.
 • Eskainitako zerbitzuak eta edukiak erabiltzeko baldintza orokorren eta/edo, hala badagokio, zerbitzu eta/edo eduki jakin baten erabilera arautzen duten baldintza berezien aurka erabiltzea, eta gainerako erabiltzaileen eskubideak kaltetuz edo hondatuz.
 • Erabiltzaileak web guneetara sartzea eragozten edo zailtzen duen edozein ekintza egitea, baita SELAEk edo hirugarrenek web gune eta mugikorren bidez eskaintzen dituzten zerbitzu eta edukietarako hiperestekak eragoztea ere.
 • Edozein motatako birus informatiko, kode, software, programa informatiko, ekipo informatiko edo telekomunikazioko ekipo erabiltzea, kalteak edo baimendu gabeko aldaketak eragin baditzakete web guneetan eta mugikorretan edo horien erabiltzaileen informazio-sistemetan, artxiboetan eta ekipo informatikoetan emandako zerbitzu eta edukien bidez eskura daitezkeen edukietan, programetan edo sistemetan. Era berean, web guneetako eta mugikorretako edozein eduki eta/edo zerbitzura baimenik gabe sartzea.
 • SELAEren edo haren legezko titularren babes- edo identifikazio-gailuak, web guneetan eta mugikorretan dauden edukiek izan ditzaketenak, edo SELAEk edo eskubideen hirugarren titular legitimoek, jabetza intelektualaren edo industrialaren arabera beren sorkuntzetan sartzen dituzten sinboloak edozein modutan ezabatzea edo aldatzea.
 • SELAEren jabetzako marka, izen komertzial edo zeinu bereizgarriei dagozkien "metatag-ak" sartzea haren erantzukizunpeko edo jabetzako web guneetan.
 • Web guneak eta mugikorrak osorik edo partzialki erreproduzitzea beste web gune batean. Ezin izango ditu web gunearen bidez eskura daitezkeen web gunerako edo guneetarako markoak egin, baldin eta SELAEren edo hirugarrenen edukiak, publizitate-espazioak eta markak ezkutatzen edo aldatzen badituzte, modu ez mugatzailean, lehia desleialeko edo nahasmenduko egintzak izan ala ez kontuan hartu gabe.
 • Haren erantzukizunpeko edo jabetzako web gune batean markoak sortzea, web gune nagusia eta/edo haren bidez eskura daitezkeen orrialdeak erreproduzitzeko, web gune eta mugikorrekoak direnak, SELAEk aldez aurretik horretarako baimenik eman gabe.
 • Haren erantzukizunpeko edo jabetzako web gune batean hiperesteka bat sartzea, web guneko erabiltzaile batek erabilitako nabigazio-softwarearen leihoa edo saioa sortzen duena, eta leiho edo saio horretan SELAEren markak, izen komertzialak edo zeinu bereizgarriak sartzen badira, eta horren bitartez, web orrialde nagusia edo handik eskura daitekeen orrialdeetako bat erakusten bada.
 • Jabetza intelektual edo industrialeko eskubideen mende dagoen marka, izen komertzialak nahiz beste edozein identifikazio-zeinu edo beste eskubide batzuk erabiltzea, jabearen berariazko eta idatzizko aldez aurreko baimenik gabe.
 • Web guneen eta mugikorren eduki eta zerbitzu guztiak edo zati bat aldatzea edo horien ustiapen ekonomikoa erreproduzitzea, banatzea, kopiatzea, alokatzea, jendaurrean jakinaraztea, eraldatzea dakarren edozein ekintza egitea, SELAEren edo zerbitzuen edo edukien jabetza intelektual eta industrialeko eskubideen hirugarren jabearen aldez aurretiko baimen idatzirik gabe, baldintza orokor hauetan edo, hala badagokio, zerbitzuaren eta/edo edukiaren erabilera arautzen duten baldintza berezietan baimentzen denean izan ezik.

5. SELAEren eskubideak eta betebeharrak

SELAEk ondorengo eskubideak izango ditu: 

 • Web guneetara eta mugikorretara sartzeko baldintzak (teknikoak direnak edo ez direnak) berak erabakita eta erabiltzaileei aurrez abisatu gabe aldatzea, guneetako erabiltzaileei zuzendutako zerbitzu eta/edo eduki jakin baten erabilera arautzen duten baldintza partikularretan xedatutakoa alde batera utzi gabe.
 • Baldintza partikularrak ezartzea eta, hala badagokio, prezioa edo bestelako baldintza batzuk eskatzea zerbitzu eta/edo eduki jakin batzuetara sartzeko.
 • Erabiltzaileen sarbidea mugatzea, kanporatzea edo baldintzatzea, gunea behar bezala erabiltzeko baldintza guztiak betetzen ez badira, erabiltzaileek beren gain hartutako betebeharren eta debekuen arabera.
 • Eduki baten zerbitzua edo hornidura amaitzea, inolako kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik izan gabe.
 • Web guneen eta mugikorren bidez eskainitako eduki edo zerbitzu guztiak edo zati bat aldatzea, kentzea edo eguneratzea, aurretik abisurik eman behar izan gabe.
 • SELAEren edo web guneen eta mugikorren bidez zerbitzuak edo edukiak ematen dituzten hirugarrenen eskubideak babesteko komenigarria den edozein ekintza legal edo judizial abian jartzea, betiere bidezkoa bada.
 • Web guneen eta mugikorren bidez emandako zerbitzu eta eduki guztiak edo zati bat bidegabe edo legez kontra erabiltzeagatik sor litekeen kalte-ordaina eskatzea.

6. Estekak

Hirugarrenen beste web orrialde batzuetarako estekak

Web guneetan eta mugikorretan hirugarrenen beste web orrialde eta mugikor batzuetarako estekak edo hiperestekak erakusten badira botoi, link, banner edo eduki txertatuen bidez, SELAEk jakinarazten du horiek zuzenean hirugarrenek kudeatzen dituztela. SELAEk ez du inola ere gune edo eduki horien gaineko kontrolik egingo, eta ez du izango web gunean estekak izan ditzaketen beste Plataforma batzuek emandako informazio, eduki, fidagarritasun, zehaztasun, egiazkotasun, kalitate, produktu edo zerbitzu guztiak aurrez ezagutzeko eta/edo kontrolatzeko eta/edo onartzeko disponibilitate teknikorik.

Ondorioz, SELAEk ezin izango du inolako erantzukizunik hartu web guneetatik eta mugikorretatik esteka ezar dezakeen plataforma, web orrialde eta mugikorraren gaineko edozein alderdiren inguruan, zehazki, modu adierazgarrian eta ez-mugatzailean, bertako produktu eta zerbitzuen funtzionamenduari, sarbideari, datuei, informazioari, artxiboei, kalitateari eta fidagarritasunari, esteka propioei eta/edo edozein edukiri, oro har, dagokienean.

Ildo horretan, erabiltzaileek jakiten badute hirugarrenen plataformen, mugikorren eta web orrialdeen bidez garatutako jarduerak legez kontrakoak direla eta/edo morala eta/edo ordena publikoa hausten dutela, berehala jakinarazi beharko diote SELAEri, horietara sartzeko esteka desgaitzeko. Ekintza hori ahalik eta azkarren egingo da.

Nolanahi ere, SELAEren web guneen eta mugikorren bidez beste web gune batera era guztietako esteka ezartzeak ez du esan nahiko inolako harreman, lankidetza edo mendekotasunik dagoenik SELAEren eta kanpoko web gune horren arduradunaren artean.

 

SELAEren kanalerako estekak beste plataforma batzuetan eta sare sozialetan

SELAEk erabiltzaileen eskura jartzen ditu, erreminta eta aplikazio desberdinen bitartez, erabiltzaileei SELAEk hainbat plataformatan (Google play, App Store eta abar) eta hirugarrenen eta/edo hirugarrenek kudeatzen dituzten sare sozialetan (adib., Facebook, Twitter, Youtube eta abar) dituen web gune eta mugikorretako kanal eta orrialdeetara sartzeko aukera ematen dien bitartekoak. Web guneetan eta mugikorretan esteka horiek jartzearen helburu bakarra da erabiltzaileei kanal horietara sartzeko modua erraztea plataforma ezberdinetan eta sare sozialetan.

Kanal horiek ezartzeak ez du esan nahi inolako harremanik dagoenik SELAEren eta esteka agertzen den plataformaren titularraren, fabrikatzailearen edo banatzailearen artean; ezta ere SELAEk horietako edukiak eta/edo zerbitzuak onartzen dituenik. Era horretan, horien arduradun bakarra titularra, fabrikatzailea edo banatzailea izango da.

SELAEk ez du inola ere Facebook, Twitter, Youtube edo etorkizunean sartuko den beste edozein sare sozialarekin partekatuko erabiltzaileei buruzko informazio pribaturik, helburu bakarra Web gunea eta Gune Mugikorrak Erabiltzeari buruzko Politika honetan nahiz SELAEren web guneetako eta aplikazio mugikorretako Datuak Babesteko Politikan  ezarritakoa betetzea baita. Ildo horretan, erabiltzaileak berak plataforma horiei eman beharreko informazio osoa bere erantzukizunpekoa izango da, prestatzaileak prozesu horretan esku hartu gabe.

Aplikazio horiek aktibatzeko eta erabiltzeko baliteke erabiltzaileak identifikatu eta autentifikatu behar izatea (login/pasahitza) dagozkion plataformetan, SELAEz kanpokoak eta SELAEren kontroletik kanpo daudenak. Kanpoko sare horietara sartzean, erabiltzailea SELAEk kontrolatzen ez duen ingurune batean sartzen da; beraz, SELAEk ez du bere gain hartuko ingurune horien segurtasun-konfigurazioaren gaineko inolako erantzukizunik.

SELAEk kanal horietan dagoen edukiaren gaineko inolako kontrolik ez duenez, erabiltzaileak aitortu eta onartzen du SELAEk ez duela inolako erantzukizunik erabiltzaileak orrialde horietara sartzean eskura dezakeen eduki eta zerbitzuekiko, ez eta ere horietan dagoen beste edozein eduki, produktu, zerbitzu, publizitate edo edozein materialekiko. Ondorioz, erabiltzaileak zuhur jokatu behar du estekatutako kanaletan dauden informazioa, edukiak eta zerbitzuak nahiz kanal horietan partekatu nahi duen bere edo hirugarrenen informazioa baloratzeko eta erabiltzeko.

 

Beste web orrialde batzuetako estekak, SELAEra eramaten dutenak

Web orrialde partikularretan edo komertzialetan SELAEren web gune eta aplikazio mugikorretarako hiperestekak sartu nahi dituen erabiltzaileak, baldin eta ez badira soilik orri nagusirako sarbidera mugatzen, (i) idatziz jakinarazi beharko dio SELAEri eta (ii) jokoaren sektoreko publizitateari buruzko edozein araudi betetzeko konpromisoa hartu beharko du, aplikagarria denean. SELAEk ez du inolako erantzukizunik izango hirugarrenek SELAEren web gune eta aplikazio mugikorretara sartzeko jarritako estekei dagokienez.

Erabiltzaileek, erakundeek edo web guneek SELAEra zuzentzen duten beren web orrialdeetan edo aplikazio mugikorretan estekak jarri nahi badituzte, baimena jaso dezakete, baina, gutxienez, baldintza hauek bete behar dituzte: a) estekak ezingo du inola ere erreproduzitu SELAEren edukia edo bertako zatiak; b) ezin da SELAEren atalen gainean browser bat edo border environment bat sortu, eta ezin izango dira, inola ere, web guneak edo mugikorrak aldatu; c) ez dago baimenduta SELAEri buruzko adierazpenik edo adierazpen faltsurik edo okerrik egitea eta/edo, bereziki, aitortzea edo ezagutzera ematea prestatzaileak esteka baimendu duela edo edozein modutan gainbegiratu edo bere gain hartu dituela esteka ezartzen den gunean eskainitako edo eskuragarri jarritako edukiak edo zerbitzuak; d) web guneetarako eta mugikorretarako esteka ezartzen den web orrialdean, plataforman eta/edo aplikazio mugikorrean ez da izango legez kontrako, moralaren eta orokorrean onartutako ohitura onen eta ordena publikoaren kontrako informaziorik edo edukirik, eta ez da izango, ezta ere, hirugarrenen edozein eskubideren kontrako edukirik, jabetza intelektualaren eta industrialaren eskubideak eta/edo ohorerako, norberaren eta familiaren intimitaterako, norberaren irudirako edo beste edozein eskubiderako eskubidea barne, edo datu pertsonalen babesa arautzen duten arauen kontrako edukirik.

SELAEk ez du inola ere baimentzen web guneetarako eta mugikorretarako estekarik ezartzea material, informazio edo eduki ez-zilegiak, legez kontrakoak, umiliagarriak, lizunak dituzten eta, oro har, legeak, morala eta ordena publikoa edo oro har onartutako arau sozialak urratzen dituzten guneetatik.

Edonola ere, SELAEk ez du ahalmenik, ez giza baliabiderik, ez baliabide teknikorik plataformarako estekak ezarrita dituzten beste web orrialdeek edo aplikazioek emandako informazio guztia, edukiak, produktuak edo zerbitzuak ezagutzeko, kontrolatzeko edota onartzeko. SELAEk ez du bere gain hartzen inolako erantzukizunik web guneetarako eta mugikorretarako esteka hori ezartzen duen hirugarrenen plataforma, mugikor eta/edo web orrialdeari buruzko edozein alderdiri dagokionez, zehazki, modu adierazgarrian eta ez-mugatzailean, bere produktuen eta zerbitzuen funtzionamenduari, sarbideari, datuei, informazioari, artxiboei, kalitateari eta fidagarritasunari buruz, bere estekei eta/edo, oro har, edozein edukiri buruz.

7. Erantzukizuna salbuestea eta mugatzea

SELAEk ez du inolako erantzukizunik izango era guztietako kalte-galerengatik, honako kasu hauetan:

 • Web guneetarako eta aplikazio mugikorretarako sarbidea eteteagatik, kentzeagatik edo bertan behera uzteagatik nahiz horien edo horien zerbitzuen eta/edo edukien funtzionamenduaren erabilgarritasunarengatik eta jarraitutasunarengatik, hori SELAEren kontrol-eremutik kanpoko arrazoiren batengatik gertatzen bada.
 • SELAEk ez du inolako erantzukizunik bere gain hartuko zerbitzu eta edukiei dagokienean, ez eta hirugarren zerbitzu-emaileek eskainitako zerbitzu eta edukietarako erabilgarritasun eta baldintza teknikoak direnei eta ez direnei dagokienean ere eta, bereziki, informazioaren gizartearen zerbitzuak ematen dituztenei dagokienean. Informazioaren gizarteko zerbitzuen prestatzailetzat hartuko dira herritarrei honako zerbitzu hauek ematen dizkieten pertsona fisikoak edo juridikoak: (i) zerbitzuaren hartzaileak emandako datuak komunikazio-sarearen bidez transmititzea; (ii) aipatu sarera sartzeko zerbitzuak; (iii) datuak biltegiratzeko edo jasotzeko zerbitzuak; (iv) edukien edo informazioaren hornidura; (v) erabiltzaileek eskatutako datuen aldi baterako kopia-zerbitzuak; eta (vi) bilaketa-eduki edo -tresnetarako estekak ematea.
 • Datu pertsonalen tratamendua eta ondorengo erabilpena, SELAEtik kanpoko hirugarrenek egindakoa, nahiz horiek eskatutako informazioaren egokitasuna.
 • Web guneetara eta mugikorretara sartzeko kalitatea eta abiadura eta erabiltzaileak izan beharreko baldintza teknikoak horietara eta horietako zerbitzu eta/edo edukietara sartu ahal izateko.
 • SELAEk ez du erantzukizunik izango web guneetako eta mugikorretako zerbitzuetara eta/edo edukietara sartzean edo horien funtzionamenduan gerta daitezkeen atzerapen edo huts-egiteei dagokienean, ezinbesteko kasu baten ondorioz.

Erabiltzaileak pertsonalki erantzungo die SELAEri zuzenean edo zeharka eragindako kalte-galerei, baldintza orokor hauek edo web guneen eta mugikorren erabilera eraentzen duten beste arau batzuk ez betetzearen ondorioz.

8. Jabetza intelektuala eta industriala

Erabiltzaileak onartzen du web guneen eta mugikorren bidez eskainitako edukiak eta zerbitzuak nahiz horietan sarturiko markak, izen komertzialak edo zeinu bereizgarriak jabetza intelektualeko eta industrialeko legeek babesten dituztela. Web guneen eta mugikorren egile eta ustiapen ekonomikoaren eskubidea SELAEri eta/edo hirugarren erakundeei dagokie.

Zerbitzuak emateak eta web guneen eta mugikorren bidez edukiak argitaratzeak ez du esan nahi inola ere SELAEk eta/edo haren legezko hirugarren titularrek jabetza intelektualeko eta industrialeko eskubideen titulartasuna, osorik edo zati batean, lagatzen, uko egiten edo eskualdatzen dutenik.

Erabiltzaileak web guneetan eta mugikorretan dauden zerbitzuen eta edukien erabilera pertsonala egingo du bakar bakarrik.

Web gune eta mugikorren zati bakar bat ere ezin da erreproduzitu, banatu, transmititu, kopiatu, publikoki komunikatu, osorik edo zati batean eraldatu, eskuzko sistema edo metodo elektroniko edo mekanikoaren bidez (fotokopiatzea, grabatzea edo informazioa berreskuratzeko eta biltegiratzeko edozein sistema barne), egun ezagutzen den edo etorkizunean asmatuko den edozein euskarriren bitartez, SELAEren baimenik gabe. Web guneen eta mugikorren eduki guztia edo zati bat edozein modalitatetan erabiltzeko, aurrez baimena eskatu behar zaio SELAEri eta/edo legezko hirugarren titularrei, eta dagokion lizentzia onartu beharko da, hala badagokio, honako honetarako izan ezik: baldintza orokor hauetan erabiltzaileari aitortu eta emandako eskubideak edo SELAEk web guneen eta mugikorren bidez eskainitako zerbitzu eta/edo eduki jakin batean erabilera arautzeko ezartzen dituen baldintza berezietan zehazten dena.

SELAEren edo hirugarren batzuen jabetza intelektual eta industrialeko eskubideen urraketa eragin duen erabiltzaileari zuzenean edo zeharka egotz dakiokeen jarduera edo ez-egite errudun edo arduragabeak -berarentzat onura izan ala ez- SELAEri kalteak, galerak, betebehar solidarioak, edozein motatako gastuak, zehapenak, hertsapen-neurriak, isunak eta beste zenbateko batzuk eragin badizkio edozein erreklamazio, eskari, ekintza, auzi edo prozedura dela-eta, zibila, penala edo administratiboa izan, SELAEk eskubidea izango du erabiltzailearen aurka jotzeko eskura dituen legezko baliabide guztiak erabiliz eta kalte-ordainen edozein zenbateko erreklamatzeko, modu adierazgarrian eta ez-mugatzailean, honako hauek barne: kalte moralak eta irudiaren gaineko kalteak, sortzen ari den kaltea eta lortu gabeko irabazia, publizitate-kostuak edo konpontzeko sor daitezkeen beste edozein motatako gastuak, zigor edo kondena-epaien ordainketa, berandutze-interesak, SELAEk kaltetuta atera daitekeen zenbateko guztien finantzaketaren kostua, kostu judizialak eta SELAE aurrean adierazitako arrazoiengatik demandatua izan daitekeen edozein prozesutan defendatzeko zenbatekoa eta, oro har, haren jardueraren eta ez-egitearen ondorioz sortutako kalte-galerak, zuzenbidearen arabera dagokion beste edozein ekintza alde batera utzi gabe.

SELAEk ez du inolako legezko betebeharrik izango aplikazio mugikorrak deskargatzeagatik eta erabiltzeagatik. SELAEk soilik erabilera-lizentzia bat emango dio erabiltzaileari, ez-esklusiboa eta besterenezina, erabilera pertsonalerako eta pribaturako aplikazioen gainean, aktibo mantentzen den aldian eta mundu osoan erabiltzeko, honako baldintza hauetan: (i) debekatuta dago edozein erabilera pribatu egitea nahiz aplikazioen edozein zati aldatzea, funtzionaltasuna, birprogramazioa eta alderantzizko ingeniaritza barne, edozein helburutarako; (ii) debekatuta dago aplikazioak transferitzea, eskualdatzea, alokatzea edota saltzea edo aldi baterako edo modu iraunkorrean, doan edo kostu bidez, xedatzea, banatzea eta publikoki komunikatzea; eta (iii) debekatuta dago SELAEren jabetza-eskubideak zaintzeko hartutako edozein babes-ikur eta -mekanismo aldatzea edo kentzea.

Erabiltzaileak aplikazioak "diren moduan" erabiltzea onartzen du, aplikazioaren instalazio okerraren, erabileraren, aplikazioaren akatsen edo erabilera akastunaren gaineko inolako bermerik edo erantzukizunik izan gabe.

9. Datuen babesa

SELAEk erabiltzailearen datu pertsonalak tratatuko ditu Espainian datu pertsonalak babesteari buruz indarrean den legediaren arabera. Informazio gehiago nahi izanez gero, kontsultatu Datuak Babesteari buruzko Politika.

10. Cookieen eta web beacon-en erabilera

SELAEren web guneen eta aplikazio mugikorren erabiltzaileen ekipo terminaletan datuak biltegiratzeko eta berreskuratzeko gailuei buruzko informazioa eskuratzeko, gure Cookieei buruzko Politika kontsulta dezakezu.

11. Miszelanea

SELAEk une jakin batean baldintza orokor hauetan ezarritako baldintzaren bat errespetatzea eskatzen ez badu, horrek ez du esan nahi SELAEk ondoren baldintza horiek betetzea uko egingo diola erabiltzaileak uste izan behar duenik.

Baldintza orokor hauetako edozein klausula erabat edo zati batean deuseztagarria edo deuseza bada, deuseztasun edo deuseztagarritasun horrek ez du eraginik izango baldintza bereko beste klausula batzuetan, horiek eraginkortasun eta balio osoz mantenduko baitira, deuseztasun edo deuseztagarritasuna alegatzen duen aldeak frogatzen ez badu deuseza edo deuseztagarria den klausula gabe ezin izango direla bete baldintza hauen helburuak.

Alderdiek, beren foruari berariaz uko eginez, Madril hiriburuko Epaitegi eta Auzitegien mende geratzen dira sor daitezkeen auzi guztiak ebazteko.

 

Azken eguneratzea: 2023ko maiatzak 19