Azken sarrera: Saioa: - Azken sarrera:

SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, SME, SA  (SELAE) ENPRESAREN WEBGUNEAK ETA MUGIKORRERAKO APLIKAZIOAK ERABILTZEKO BALDINTZA OROKORRAK

1. Webguneen eta mugikorreko aplikazioen jabea

Informazioaren gizarteko zerbitzuen hornitzailea eta erabiltzaileen eskura jarritako webguneen eta mugikorreko aplikazioen jabea Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado SME SA da  (aurrerantzean,“ SELAE”), Calle Poeta Joan Maragall 53, 28020 Madrilen egoitza dauka, A86171964 IFZ zenbakia du, eta Madrilgo Merkataritza Erregistroan inskribatuta dago 28078 liburukian, 202 folioan, 8. atalean, M- 505970 orrialdean, 1. sarreran.

SELAEren helburua da jokoaren jarduera bere modalitate desberdinetan kudeatzea, ustiatzea eta komertzializatzea, hala nola jokoak berak, loteriak, apustuak, zozketak eta lehiaketak, bai aurrez aurre burututakoak, bai bide elektronikoen, informatikoen, telematikoen, interaktiboen, ikus-entzunezkoen edo etorkizunean sor edo ezar litezkeen beste edozein kanalen bidez.

SELAEk jakinarazten du ez diola hirugarren bati baimenik eman bere produktuak Interneten edo bestelako euskarri elektroniko edo ikus-entzunezkoen bidez saltzeko. SELAEren joko-jarduerak uneoro kudeatzen dituzten webgune ofizialen bidez daude eskuragarri horiek, baita, hala badagokio, SELAEk erabiltzaileen eskura jartzen dituen mugikorreko aplikazioen bidez ere. Hori dela eta, aipatutakoak ez diren beste webgune edo aplikazio batzuetan nolabait parte hartzen duten pertsona edo entitateek egin ditzaketen jardueren erantzule ez da izango SELAE, ez orain edo ez etorkizunean.

SELAEk bere eskubide eta interes legitimoen defentsarako egokitzat jotzen dituen ekintzak gauzatzeko eskubidea dauka, baldin eta hirugarrenen ekintzek edozein kalte edo galera eragiten badiote.

2. SELAEren webguneen eta mugikorren xedea

Jarraian adierazten diren baldintzek, oro har, SELAEren webguneen eta mugikorreko aplikazioen sarbidea eta erabilera arautzen dituzte, baita aipatutako gune eta aplikazioekin (aurrerantzean, “ gunea(k)”, “ webgunea(k) eta mugikor-gunea(k)” ) lotutako zerbitzuak eta edukiak ere. Hala ere, webgune edo mugikor-gune jakin batzuk zehazki beren baldintza eta zehapenak arautu ahal izango dituzte, haien xedearen arabera, eta baldintza hauek modu subsidiarioan eta osagarrian aplikatuko zaizkie horietan aurreikusi ez den guztian. “Webgunea(k) edo webgunea(k) eta mugikor-gunea(k)” adierazpenaren barruan sartzen dira —ez modu mugatuan—: datuak, testuak, grafikoak, irudiak, animazioak, musika-sorkuntzak, bideoak, soinuak, marrazkiak, lan plastikoak, argazkiak eta beste batzuk, eta, oro har, jabetza intelektualari, jabetza industrialari eta zuzenbidearen beste arau batzuei buruzko legeek babestutako edozein bitarteko edo euskarri ukigarrik edo ukiezinek adierazitako sorkuntza guztiak.

Erabiltzaileak badaki webguneetako eta mugikor-guneetako zerbitzu eta edukietan bere ardurapean sartzen dela eta horiek erabiltzen dituela.

Webgune eta mugikor-guneetan sartzean eta/edo bertan dauden edukiak ikustean edo zerbitzuak erabiltzean, erabiltzaileak agerian onartzen ditu erabilera-baldintza orokor hauek eta, beraz, zenbait eskubide eta betebehar hartzen ditu, SELAEk erabiltzaileen eskura jartzen dituen zerbitzuak eta edukiak egoki erabiltzen direla bermatzeko.

Erabiltzaile bihurtzen da webguneetara edo mugikor-guneetara sartzean. Erabiltzaileak soilik helburu partikularretarako erabiliko ditu zerbitzuak eta edukiak, eta beraz, geroago ez ditu erabiliko dirua irabazteko edo, zuzenean edo zeharka, etekinak eman diezazkiokeen ezertarako.

Baldintza orokor hauek beste batzuek ordezkatzen badituzte, osorik edo zati batean, baldintza orokor berri horiek adierazi bezala onartutzat joko dira. Hala ere, webguneen edo mugikor-guneen erabiltzaileak aldian-aldian sartu beharko du baldintza orokor hauetan, eguneratzen diren bertsio berriak ezagutzeko; izan ere, webguneetako edo mugikor-guneetako zerbitzu eta edukietara sartzeko edo erabiltzeko erabiltzaileak asmoa duen bakoitzean horietara sartzea gomendatzen da.

Erabiltzaileak baldintza orokor hauek eta/edo zerbitzu eta/edo eduki jakin baten erabilera arautzen duten baldintza partikularrak onartzen ez baditu, ez da webgune edo mugikor-gunean sartuko eta/edo horien bidez nabigatzeari utziko dio, eta eskainitako zerbitzuak ez ditu erabiliko.

Erabiltzaileak segurtasun neurri tekniko egokiak ezarri beharko ditu interneten eta, bereziki, gunean sartzeko erabiltzen dituen informazio-sistema, artxibo eta ekipo informatikoetan nahi ez diren ekintzak saihesteko, internet erabat segurua ez dela baitaki.

SELAEk bere aldetik eta aldez aurretik abisatu gabe alda ditzake webgune eta mugikor-guneen prestazio, konfigurazio, eduki eta zerbitzuak, bai eta horiek erabiltzeko baldintzak eta emandako zerbitzuak eskuratzeko modua ere.

Webguneetara eta mugikor-guneetara sartzeko telefono bidezko sarbidearen kostua edo bestelako gastuak erabiltzaileak soilik hartuko ditu bere gain.

3. Erabiltzailearen eskubideak eta betebeharrak

Erabiltzaileak hau egin dezake:

 • Eskuragarri dauden webgune eta mugikor-guneetako eduki eta zerbitzuetara sartu, baldintza teknikoak, baldintza partikularrak, horiek arautzen dituen kontratua eta/edo aurrez erregistratu beharra alde batera utzi gabe, zehaztutakoaren arabera.
 • Norberak bakarrik erabiltzeko dauden zerbitzu eta edukiak erabili.
 • Webguneen eta mugikor-guneen erabilera zuzena eta legezkoa egin indarrean dagoen legeriaren, moralaren, ohitura onen eta ordena publikoaren arabera.
Erabiltzaileak ezin izanen du:
 • Webgune eta mugikor-guneetako zerbitzu eta edukietara sartu edo haiek erabili, legez kontrako edo indarreko legeriaren, moralaren, ohitura onen eta ordena publikoaren aurkako ekintzak egiteko, hirugarrenen eskubide eta askatasunei kalte egiteko, edo, edozein modutan, haietara sartzea eragotzi, kaltetu edo galaraz dezaketen ekintzak egiteko, SELAEren edo hirugarrenen kaltetan.
 • Zerbitzuak erabili, osorik edo zati batean, beren edo hirugarrenen publizitatea edo informazioa sustatzeko, saltzeko, kontratatzeko, zabaltzeko, SELAEren aurretiko baimen idatzirik gabe.
 • Informazioa sartu webguneetan eta mugikor-guneetan, edo bertan dauden zerbitzuak erabili,– zuzenean edo zeharka– beste erabiltzaile batzuen edo SELAEren eskubideen aurka joateko eta, batez ere, horien oinarrizko eskubideen eta askatasun publikoen aurka joateko.
 • Erabilera-baldintza orokorren eta/edo zerbitzu eta/edo eduki jakin baten erabilera arautzen duten baldintza partikularren aurka eskaintzen diren zerbitzuak eta edukiak erabili, eta gainerako erabiltzaileen eskubideei kalterik eginez horiek erabili.
 • Erabiltzaileek guneetara sartzea eragozten edo galarazten duen edozein ekintza burutu; honek barne hartzen du SELAEk edo hirugarrenek webguneen eta mugikor-guneen bidez eskaintzen dituzten zerbitzu eta edukietarako hiperesteken aurka joatea.
 • Edozein birus informatiko, kode, software, programa informatiko, ekipo informatiko edo telekomunikazio-ekipo erabili, baldin eta webguneetako eta mugikor-guneetako zerbitzu eta edukien bidez eskuragarri dauden edukietan, programetan edo sistemetan kalteak eragin baditzakete, edo horien erabiltzaileen informazio-sistemetan, fitxategietan eta informatika-ekipoetan kalteak eragin baditzakete; edo webguneetako edo mugikor-guneetako edozein eduki eta/edo zerbitzura baimenik gabe sartu.
 • Edozein modutan, webgune eta mugikor-guneetan ostatatutako edukiek izan dezaketen babes- edo identifikazio-gailuak ezabatu edo aldatu (SELAEren edo haren legezko titularrenak), edo SELAEk edo eskubideen titular legitimoek bertan dauden jabetza intelektual edo industrialaren xede diren sorkuntzei eransten dizkieten ikurrek izan ditzaketenak.
 • SELAEren marka, izen komertzial edo ikur bereizgarriei dagozkien “ metatag”-ak bere ardurapeko edo jabetzako webguneetan sartu.
 • Webguneak eta mugikor-guneak osorik edo partzialki erreproduzitu beste webgune batean; ezin izango ditu webguneak – markatu, baldin eta horiek, besteak beste, edukiak, iragarkiak eta SELAEren edo hirugarrenen markak ezkutatzen edo aldatzen badituzte, lehia desleialeko edo nahasteko ekintzak izan ala ez.
 • Bere ardurapeko edo jabetzako webgune baten barruan markoak sortu, web orri nagusia eta/edo horren bidez eskura daitezkeen orriak erreproduzitzeko, SELAEren aldez aurreko baimenik gabe.
 • Bere ardurapeko edo jabetzako webgune batean hiperesteka bat sartu, bere webguneko erabiltzaile batek erabiltzen duen nabigazio-softwarearen leiho edo saio bat sortzen duena, non SELAEren markak, izen komertzialak edo ikur bereizgarriak agertuko diren, eta, horren bidez, web orri nagusia edo haren bidez eskura daitekeen orriren bat erakutsiko den.
 • Marka, izen komertzialak, identifikazio marka edo jabetza intelektual edo industrialeko eskubideen pean dagoen beste edozein eskubide erabili, jabeak aldez aurretik espresuki eta idatziz baimena eman gabe.
 • Webguneetako eta mugikor-guneetako eduki eta zerbitzu guztiak edo horien zati bat erreproduzitzea, banatzea, kopiatzea, alokatzea, komunikazio publikoa edo eraldaketa dakarren edozein ekintza burutu, edo aldatzea edo eraldatzea dakarren antzeko beste edozein ekintza burutu, edo horien ustiapen ekonomikoa egin, baldin eta SELAEk edo zerbitzu edo edukien jabetza intelektual eta industrialaren eskubideak dituen hirugarrenak aurretik eta idatziz baimenik eman ez badu, baldintza orokor hauetan edo, hala badagokio, zerbitzu eta/edo eduki baten erabilera arautzen duten baldintza partikularretan xedatutakoak horretarako aukerarik ematen ez badu.

4. SELAEren eskubideak eta betebeharrak

SELAEk eskubide hauek gordetzen ditu:

 • Webguneetara eta mugikor-guneetara sartzeko baldintzak (teknikoak izan edo ez) aldatzea, aldebakarrez eta erabiltzaileei aurrez abisatu gabe, guneetako erabiltzaileei zuzendutako zerbitzu eta/edo eduki zehatzen erabilera arautzen duten baldintza berezietan xedatutakoaren kalterik gabe.
 • Zerbitzu eta/edo eduki jakin batzuk eskuratzeko baldintza partikularrak ezartzea eta, hala badagokio, prezio bat edo beste baldintza batzuk eskatzea.
 • Erabiltzaileen sarbidea mugatzea, ukatzea edo baldintzatzea, erabiltzaileek beren gain hartutako betebehar eta debekuen arabera gunea behar bezala erabiltzeko berme guztiak ematen ez dituztenean.
 • Zerbitzu baten prestazioa edo eduki baten hornidura bukatzea, kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik sortu gabe.
 • Webguneen eta mugikor-guneen bidez eskaintzen diren eduki edo zerbitzu guztiak edo batzuk aldatu, ezabatu edo eguneratzea, aurrez jakinarazi beharrik gabe.
 • Komeni den legezko edo epaitegiko edozein ekintza abiaraztea, SELAEren eskubideak nahiz zerbitzuak edo edukiak webgune eta mugikor-guneen bidez ematen dituzten hirugarrenen eskubideak babesteko, hori bidezkoa bada.
 • Webgune eta mugikor-guneko zerbitzu eta eduki guztiak edo batzuk oker edo legez kontra erabiltzeagatik sor daitekeen kalte-ordaina eskatzea

5. Estekak

Beste hirugarrenen webguneetarako estekak

Webgune eta mugikor-guneetan hirugarrenen beste webgune eta mugikor-gune batzuetarako estekak edo hiperestekak agertuko balira, hainbat botoiren, esteken, banner-en edo eduki txertatuen bidez, SELAEk jakinarazten du hirugarrenek zuzenean kudeatzen dituztela. SELAEk ez du, inola ere, gune edo eduki horien gaineko kontrolik izango, eta ez du baliabide teknikorik aldez aurretik ezagutzeko eta/edo kontrolatzeko eta/edo onartzeko webgunetik estekak ezar dakizkiekeen beste plataforma batzuetako informazioa, edukiak, fidagarritasuna, zehaztasuna, egiazkotasuna, kalitatea, produktuak edo zerbitzuak.

Horrenbestez, SELAEk ez du inolako erantzukizunik izango webguneetan eta mugikor-guneetan izan daitezkeen estekengatik eta horiek lotutako plataforma, web orri eta mugikor-orriko alderdiengatik; zehazki (baina ez soilik) bere funtzionamenduari, sarbideari, datuei, informazioari, artxiboei, produktu eta zerbitzuen kalitateari eta fidagarritasunari, bere loturei eta/edo edukietako edozeini buruz.

Alde horretatik, erabiltzaileek baldin badakite plataformen, mugikorren eta hirugarrenen web orrien bidez egindako jarduerak legez kanpokoak direla edo morala eta/edo ordena publikoa urratzen dutela, berehala jakinarazi beharko diote SELAEri, haietara sartzeko esteka desgaitu dezan. Ekintza hori ahalik eta lasterren egingo da.

Nolanahi ere, SELAEren webgune eta mugikor-gunean esteka bat beste gune batera ezartzeak ez du esan nahi SELAEren eta webgune horren arduradunaren artean harremanik, lankidetzarik edo mendekotasunik dagoenik.

 

SELAE kanalerako estekak beste plataforma eta sare sozialetan

Hainbat tresna eta aplikazioren bidez, SELAEk erabiltzaileen eskura lotura-baliabideak jartzen ditu, SELAEk hainbat plataformatan (Google play, App Store, etab.) dituen webgune eta mugikor-guneetako kanal eta orrietara sartzeko, eta hirugarrenek sortutako edota kudeatutako sare sozialetara sartzeko (adibidez, Facebook, Twitter, Youtube, etab.). Esteka hauek webguneetan eta mugikor-guneetan sartzearen helburu bakarra da erabiltzaileei erraztasunak ematea kanal horietara plataforma eta sare sozialetan sartzeko.

Kanal horiek ezartzeak ez du esan nahi SELAEren eta lotutako plataformaren titularraren, fabrikatzailearen edo banatzailearen artean inolako harremanik dagoenik, ez eta SELAEk bere edukiak eta/edo zerbitzuak onartzen dituenik ere. Titularra, fabrikatzailea edo banatzailea da horien erantzule bakarra.

SELAEk ez du inola ere partekatzen bere erabiltzaileei buruzko informazio pribaturik Facebook-ekin, Twitter-ekin, Youtube-rekin edo etorkizunean izan daitekeen beste edozein sare sozialekin; bere helburu bakarra da Web eta Mugikor-guneen Erabilera Politika honetan ezarritakoa, baita SELAEren webgune eta mugikorreko aplikazioetan azaldutako Datuak babesteko politikan  ezarritakoa ere. Ildo horretatik, erabiltzaileak plataforma horiei emango dien informazio guztia bere erantzukizunpean emango dielarik, hornitzaileak ez du prozesu horretan parte hartuko.

Aplikazio horiek aktibatu eta erabiliz gero, erabiltzailea identifikatu eta autentifikatu ahalko da (login/pasahitza) plataformetan; horiek ez dira SELAErenak, eta beraz, SELAEren kontroletik kanpo daude. Kanpoko sare horietara sartzean, SELAEk kontrolatzen ez duen ingurune batean sartzen da erabiltzailea; beraz, SELAEk ez du bere gain hartuko ingurune horien segurtasun-konfigurazioaren gaineko erantzukizunik.

SELAEk kanal horietako edukiaren gaineko kontrolik ez duenez, erabiltzaileak onartzen du SELAEk ez duela inolako erantzukizunik hartzen ez edukiagatik, ez erabiltzaileak orri horietan aurkituko dituen zerbitzuengatik, edukiengatik, produktuengatik, publizitateagatik eta horietan eskuragarri dauden bestelako materialengatik. Beraz, erabiltzaileak kontu handiz baloratu eta erabili behar ditu lotutako kanaletako informazioa, edukiak eta zerbitzuak, bai eta kanal horietan partekatu nahi duen norberaren edo hirugarrenen informazioa ere.

 

Beste web orrialde batzuetako estekak SELAEra

Erabiltzaile batek bere webgunean SELAEren webgune partikular edo komertzialetara hiperestekak sartu nahi baditu, eta horiek web orri nagusira soilik sartzeko ez badira, (i) idatziz jakinarazi beharko dio SELAEri, eta (ii) jokoaren sektoreko publizitateari buruzko araudia betetzeko konpromisoa hartu beharko du, aplikagarria bada. Hirugarrenek SELAEren webguneetara eta mugikor-guneetara egindako esteken inguruko erantzukizunik ez du bere gain hartuko SELAEk.

Erabiltzaileek, entitateek edo webguneek beren web orrietan edo mugikor-guneetan SELAEra jotzen duten estekak ezarri nahi badituzte, baimena eskuratu ahal izango dute. Hala ere, gutxienez baldintza hauek bete beharko dituzte: a) estekak ezin du SELAEren edukia edo horren zati bat erreproduzitu; b) ezin da SELAEren atalen gainean  browser edo border environment  delakorik sortu, ezta webguneak eta mugikor-guneak aldatu ere;c) ezin da SELAEri buruzko adierazpen faltsurik, zehaztugaberik edo okerrik egin, eta/edo, bereziki, ezin da adierazi edo jakinarazi zerbitzu-hornitzaileak lotura baimendu duela edo lotura hori ezartzen den tokian eskainitako edo eskura jarritako edukiak edo zerbitzuak gainbegiratu edo onartu dituela, edozein modutan; d) webgune eta mugikor- gunetarako esteka ezartzen duen webguneak, plataformak eta/edo mugikor-guneak ez du jasoko moralaren eta oro har onartzen diren ohitura onen eta ordena publikoaren aurkako informazio edo eduki bidegaberik, ez eta hirugarrenen edozein eskubideren kontrako edukirik ere, jabetza intelektual eta industrialeko eskubideak eta/edo ohorerako, norberaren edo familiaren intimitaterako edo norberaren irudirako edo beste edozein eskubide, arau edo eduki arautzailetarako eskubidea barne.

SELAEk ez du inola ere baimentzen bere webgune eta mugikor-guneetarako esteka bat ezartzea besteren webgunetatik, baldin eta legez kanpoko, degradatzaile, lizun eta, oro har, legeak, morala edo ordena publikoa edo oro har onartzen diren gizarte-arauak urratzen dituzten materialak, informazioa edo edukiak badituzte.

Nolanahi ere, SELAEk ez du ez giza baliabiderik ez baliabide teknikorik plataformarako estekak dituzten beste web orri edo aplikazio batzuek emandako informazio, eduki, produktu edo zerbitzu guztiak ezagutu, kontrolatu eta onartzeko. Hirugarren baten plataformak, web-orriak eta/edo mugikor-orriak estekarik badu webguneetara eta mugikor-guneetara, SELAEk ez du inolako erantzukizunik izango horiekiko; zehazki (baina ez soilik) bere funtzionamenduari, sarbideari, datuei, informazioari, artxiboei, produktu eta zerbitzuen kalitateari eta fidagarritasunari, bere loturei eta/edo edukietako edozeini buruz.

6. Erantzukizunaren salbuespena eta muga

SELAE salbuetsita dago edozein motatako kalte-galeren erantzukizunetik, kasu hauetan:

 • Webguneetan eta mugikor-guneetan sartzeko komunikazio-sarera konektatzeko ezintasuna edo zailtasunak daudenean, erabiltzaileak erabiltzen duen konexio mota edozein dela ere.
 • Webguneetarako eta mugikor-guneetarako sarbidea eten, geldi edo bertan behera uzten denean, baita horien funtzionamendua edo beren zerbitzuak eta/edo edukiak eskuragarri izateagatik eta jarraitzeagatik ere, SELAEren kontroletik kanpoko kausa batengatik gertatzen denean.
 • SELAEk ez du bere gain hartzen zerbitzuen eta edukien inguruko erantzukizunik, ez eta zerbitzu eta eduki horiek eskuratzeko baldintzengatik (teknikoak izan edo ez) ere, baldin eta hirugarren zerbitzu-hornitzaileek eskaintzen badituzte eta, bereziki, informazioaren gizarteko zerbitzu-hornitzaileei dagokienez. Informazioaren gizarteko zerbitzu emaileak dira jendeari zerbitzu hauek ematen dizkioten pertsona fisiko edo juridikoak: (i) zerbitzuaren hartzaileak emandako datuen komunikazio-sare baten bidezko transmisioa; (ii) sare horretara sartzeko zerbitzuak; (iii) datuak gordetzeko edo ostatatzeko zerbitzuak; (iv) edukien edo informazioaren hornidura; (v) erabiltzaileek eskatutako datuen aldi baterako kopia-zerbitzuak; eta (vi) edukietarako edo bilaketa-tresnetarako estekak ematea.
 • SELAErekin zerikusirik ez duten hirugarrenek egindako datu pertsonalen tratamendua eta erabilera, eta horiek eskatutako informazioaren egokitasuna.
 • Webguneetara eta mugikor-guneetara sartzeko kalitatea eta abiadura, eta erabiltzaileak gune horietara eta bere zerbitzu eta/edo edukietara sartu ahal izateko bete behar dituen baldintza teknikoak.
 • SELAE ez da web guneetako eta mugikor-guneetako zerbitzu eta/edo edukietan sartzeko eta/edo horien funtzionamendurako atzerapenen edo akatsen erantzule izango, ezinbesteko kasu baten ondorioz.

Erabiltzaileak bere gain hartuko ditu SELAEri zuzenean edo zeharka eragindako kalte eta galerak, baldintza orokor hauen edo webguneen eta mugikor-guneen erabilera arautzen duten beste arau batzuen ondoriozko betebeharrak ez betetzeagatik.

7. Jabetza intelektuala eta industriala

Erabiltzaileak onartzen du webguneen eta mugikor-guneen bidez eskaintzen diren edukiak eta zerbitzuak, bai eta webguneetako eta mugikor-guneetako markak, izen komertzialak edo ikur bereizgarriak ere, jabetza intelektual eta industrialeko legeen babespean daudela. SELAEk webguneen eta mugikor-guneen egile-eskubidea eta ustiapen ekonomikorako eskubideak ditu.

Zerbitzuak emateak eta edukiak webguneen eta mugikor-guneen bidez argitaratzeak ez du inola ere ekarriko SELAEk eta/edo bere legezko hirugarrenek jabetza intelektual eta industrialeko eskubideen titulartasuna lagatzea, uko egitea edo eskualdatzea.

Erabiltzaileak ezin izanen ditu inola ere erabili webguneetako eta mugikor-guneetako zerbitzu eta edukiak, helburu pertsonaletarako ez bada.

SELAEren baimenik gabe ezin da webgune eta mugikor-guneen zatirik erreproduzitu, banatu, transmititu, kopiatu, publikoki jakinarazi, erabat edo hein batean aldatu, eskuz, elektronikoki edo mekanikoki (fotokopiatzea, grabatzea edo informazioa berreskuratzeko eta biltegiratzeko edozein sistema barne), gaur egun ezagutzen den edo etorkizunean asmatuko den edozein euskarriren bidez. Edozein modalitatetan webguneen eta mugikor-guneen eduki osoa edo zati bat erabiltzeko, aldez aurretik SELAEri eta/edo legezko titular diren hirugarrenei baimena eskatu beharko zaie, eta hala badagokio, dagokion lizentzia onartu beharko da, erabiltzailearen alde onartutako eta hari emandako eskubideei buruz baldintza orokor hauetan ezarritakoari dagokionez izan ezik, edo webgune eta mugikor-guneen bidez SELAEk eskaintzen duen zerbitzu eta/edo eduki jakin baten erabilera arautzeko baldintza partikularretan ezarritakoari dagokionez izan ezik.

"

Erabiltzailearen ekintza baten ondorioz edo hutsegite baten ondorioz (erruz edo oharkabez), SELAEren edo hirugarrenen jabego intelektual eta industrialeko eskubideak urratzen badira, zuzenean edo zeharka, erabiltzailearentzat onurarik egon ala ez, eta egoera horrek SELAEri kalteak, galerak, betebehar solidarioak, edozein motatako gastuak, zehapenak, neurri hertsatzaileak, isunak eta edozein erreklamazio, eskari, ekintza, auzi edo prozeduratik (zibila, penala edo administratiboa) sortutako edo eratorritako beste zenbateko batzuk badakarzkio, SELAEk erabiltzailearen aurka jotzeko eskubidea izango du. Horretarako, eskura dituen legezko baliabide guztiak erabili ahalko ditu, eta kalte-ordainengatik edozein zenbateko erreklamatzeko eskubidea izango du, besteak beste, honako hauek:– kalte moralak eta irudia, sortutako kalteak eta lortu gabeko irabaziak, publizitate-kostuak eta konpontzeko izan daitezkeen beste edozein eratakoak, isunen edo kondena-epaien zenbatekoak ordaintzea, berandutze-interesak, eta kalteagatik SELAEk ordaindu beharreko edozein finantzatze-kostu, aurrez azaldutako arrazoiengatik SELAE demandatua izan litekeen edozein prozesugatik kostu judizialak eta defentsaren zenbatekoa, eta, oro har, jarduera edo omisioak eragindako kalte eta galerengatik, zuzenbidearen arabera dagokion beste edozein ekintza egiteko kalterik gabe.

"

SELAEk ez du inolako legezko betebeharrik izango aplikazio mugikorrak deskargatzeagatik eta erabiltzeagatik. SELAEk erabiltzaileari bakarrik aplikazioak erabiltzeko lizentzia ez-esklusibo eta besterenezina ematen dio, bere erabilera pertsonalerako eta pribaturako, jardunean dagoen bitartean eta mundu osoan erabiltzeko, baldintza hauetan: (i) debekatuta dago pribatua ez den erabilera oro, bai eta aplikazioen edozein zati aldatzea ere, horien funtzionaltasuna, birprogramazioa eta alderantzizko ingeniaritza barne, edozein helburutarako; (ii) debekatuta dago aplikazioak transferitzea, eskualdatzea, alokatzea edo saltzea, edo beste edozein xedapen, banaketa eta komunikazio publiko, aldi baterakoa edo iraunkorra, doakoa edo kostu bidezkoa; eta (iii) debekatuta dago SELAEren jabetza-eskubideak babesteko helburuarekin ezarritako edozein sinbolo eta mekanismo aldatzea, eraldatzea edo ezabatzea.

Erabiltzaileak onartzen du aplikazioak “beren horretan” erabiltzea, inolako bermerik gabe eta inolako erantzukizunik gabe aplikazioa gaizki instalatzeagatik, erabiltzeagatik, aplikazioak akatsak izateagatik edo gaizki erabiltzeagatik.

8. Datuen babesa

SELAEk erabiltzailearen datu pertsonalak tratatuko ditu, Espainian datu pertsonalak babesteari buruz indarrean dagoen legeriaren arabera. Informazio gehiago nahi izanez gero, kontsultatu Datuak babesteko politika.

9. Cookieak eta web beacon-ak erabiltzea

SELAEren web guneetako eta mugikor-guneetako erabiltzaileen ekipo terminaletan datuak biltegiratzeko eta berreskuratzeko gailuei buruzko informazioa lortzeko, begiratu gure Cookien politika .

10. Bestelakoak

Une jakin batean baldintza orokor hauetan ezarritako baldintzaren bat errespetatzeko SELAEk eskatzen ez badu, erabiltzaileak ezin du interpretatu SELAEk uko egiten diola baldintza horiek betetzeari.

Baldintza orokor hauetako edozein klausula erabat edo zati batean baliogabea edo ezeztagarria bada, horrek ez du eraginik izango baldintza beretako beste klausula batzuen baliozkotasunean. Klausula horiek eraginkortasun eta balio osoz mantenduko dira, non eta ezeztagarritasuna edo baliogabetasuna alegatzen duen alderdiak frogatzen ez duen baldintza hauek lortu nahi dituzten xedeak ezin izango direla bete.

Alderdiak, beren jurisdikzioari espresuki uko eginez, Madril hiriburuko epaitegi eta auzitegien mende geratuko dira sor daitezkeen auziak ebazteko.

 

Azken eguneratze-eguna: 2022ko irailaren 1a