Webgunearen eta mobil aplikazioen jabea

SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A.( SELAE )-REN MUGIKOR APLIKAZIOEN ETA WEBGUNEEN ERABILPENAREN BALDINTZA OROKORRAK.

 

 1. Webgunearen eta mobil aplikazioen jabea

 

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A. ( hemendik aurrera SELAE ) , ondorengo egoitza sozialarekin 53 Poeta Joan Maragall kalea, Madrid, 28020, eta ondorengo NIFarekin A86171964, Madrileko Registro Merkantilean, Tomo 28078, 202 folioan, 8garren sekzioan, M-505970 orrian, 1.ko inskripzioan errregistratua,  informazio elkartearen mailegatzailea eta erabiltzaileen eskura ezarritako webgune eta mugikor  aplikazioen jabea da.

 

SELAEK era guztietako joku aktibidadeen kudeaketa, ustiaketa eta merkaturatzea du helburu, adibidez:  berezko jokuak, loteriak, apustuak, zozketak, eta sariketak; leku berean egindakoak edota elktronikoki, informatikoki, telematikoki, interaktibo edo ikus-entzuneko baliabideekin garatutakoak, hala gerora hedatu ditezkeen baliabideekin.

 

SELAEK informatzen du ez diola beste hirugarren erakunde ala pertsonari bere produktuen salmenta bahimena eman, nahiz Internet ala beste bide elektroniko edo ikusentzunekoak direla medio. Produktu hauek webgune ofizialen bitartez dira soilik erabilgarri. Webgune ofízialak direla medio kudeatzen dira, momentu oro,  “ Loterías y Apuestas del Estado “ ren aktibidadeak, hala nola, SELAEk hedatutako aplikazio mobilen bidez. Beraz, SELAE ez da aipatutakoen gain beste webgune ala aplikazio desberdinetan aritutako pertsonen ala erakundeen ekintzen arduradun izango.

 

Beste hirugarren erakunde ala pertsonek ezarritako kalte-galeren kasuan, SELAEK bere burua legez babesteko edozein ekintzen erabilera gordetzen du.

 

 1. SELAEren webgune eta mobil aplikazioen helburua

 

Aurrerago aipatzen diren baldintzak eta zehaztapenak, webgunearen eta SELAEren mugikor aplikazioen sarbide eta erabilpena, modu orokorrean, arautzen dituzte, hala nola webgune eta aplikazio hauei lotutako zerbitzu eta edukiak. Webgune eta aplikazio konkretu batzuen araua osatzen duten baldintza eta zehaztapenei kalte egin gabe, bere buruen helburu direla, bertako baldintzak ordezkatzaile eta osagarri gisa emango direlarik, beste baldintza garatu ez direnean. “ Webgune eta mugikor aplikazio “ esamoldeak hurrengo atalak biltzen ditu – modu mugatzailean baino ez modu murriztailean -  :  datu, idazki, grafiko, irudi, animazio, kreazio musikalak, bideoak, soinu, marrazki, plastikako lana, argazki eta bestelakoak, eta orokorrean, edozein soporte edo baliabidean egindako adierazpenak, ukigai ala ez-ukigaiak direla, intelektual eta industrial propietateko legeak eta beste zuzenbideko arauak babestutakoak.

 

Erabiltzailea ondorengoenaz jakituna da; berez, bera da webgune eta aplikazio mobilen sarbide eta zerbitzu eta edukien erabilpenaren arduradun bakarra.

 

Webgune eta mugikor aplikazio sarbideak edota zerbitzu eta edukien bistaratzeak edo erabilpenak zera dakar ondorio bezala : erabiltzaileak  baldintza orokorrak onartzen dituela eta beraz eskubide eta betebehar zehatz batzuk bereganatzen dituela; helburua berez SELAEk erabiltzailearen esku jartzen dituen zerbitzu eta edukien erabilera ona eta gozamena bermatzea da.

 

Erabiltzaile egoera webgune eta aplikazioetan sartzearekin ematen da. Erabiltzaileak norberaren asmoetarako erabiliko ditu zerbitzu eta edukiak, gerora etekin ala onura hartzea dela asmoa baztertuz, etekina nahiz zuzenekoa nahiz zeharkakoa izanik.

 

Baldintza orokor hauek beste batzuengatik ordezkatuak izan balira, guztiz ala neurri batean, baldintza orokor berriak onartuak bezela ulertuko dira, azaldutako modu berean. Hala ere, webgune eta mugikor aplikazioen erbiltzaileak baldintza orokorrak aldizka  egiaztatu beharko ditu bertan azalduko diren hurrengo bertsioak ezagutzeko; gomendioa hurrengoa izan arren: erabiltzaileak webgunean ala mobil aplikazioan sartzen den aldi bakoitzean baldintza orokorrak biztaratzea.

 

Erabiltzaileak, zerbitzu eta edukien  arauak ezartzen dituzten baldintza orokorrak ala bereziak onartu ez balitu, webgunean eta mugikor aplikazioetan sartzeari uko egin behar lioke, era berean interneten hauen zehar ibiltzeari eta zerbitzuen erabilkerari.

 

Erabiltzaileak bere sistema informatiko, artxibo eta interneten sartzeko erabilitako ekipo informatikoetan ekintza ez desiratuak eragozteko, segurtasun neurri tekniko egokiak ezarri beharko ditu, batik bat, webgunean sartzeko orduan, Internet guztiz ziurra ez dela jakituna izanik.

 

SELAEk aldebakarreko moduz eta aldez aurretiko abisu gabe, webgune eta aplikazioen prestazio, konfigurazio, eduki eta zerbitzuak aldatu ditzake, hala nola erabilpen baldintzak, eta zerbitzuetarako sarrera.

 

Telefonozko erabilpena, edota webgunera sartzeko konekzioaren kosteak erabiltzailearen kontura egongo dira, esklusiboki.

 

 

 1. Erabiltzailearen eskubideak eta betebeharrak

 

Erabiltzaileak egin ahal izango dituen ekintzak :

 

 • Webgune eta mugikor aplikazioen eduki eta zerbitzuetara sartzea, kondizio tekniko, partikular, kontratu ala aurrerako erregistro premiari kalterik egin gabe.

 

 • Erabil daitezkeen zerbitzu eta edukien erabilpena, esklusiboki erabilpen partikularra.

 

 • Webgune eta mugikor aplikazioen erabilpen egoki eta legezkoa egitea, indarran den legediari egokituz, hala nola moralari, ohitura onei eta orden publikoari egokituz.

 

Erabiltzaileak inolaz ere egin ahal izango dituen ekintzak :

 

 • Webgune eta mugikor aplikazioetara sartzea, edota bertako zerbitzuak eta edukiak erabiltzea, legez kontrako ekintzak egiteko, hala moralari, ohitura onei eta orden publikoari egokitzen ez diren ekintzak aurrera eramateko, hala nola eskubide ala hirugarren pertsonen askatasunari kaltegarri izango litzatekeen ekintzak, edota hauen eskuratzerako kaltegarri izan ditzazkeen ekintzak, SELAE-ri edota hirugarren pertsonei edozein moduz kalte eginik.

 

 

 • Bere buruaren ala hirugarren pertsonen publizitatea ala informazioa sustatu, saldu, kontratatu, eta zabaltzeko, zerbitzuen erabateko edo aldizko erabilpena, SELAEren aurrez idatzitako bahimenarik gabe.

 

 

 • Webgune eta mugikor aplikazioetan informazioa sartzea, edo zerbitzuen erabilpena hurrengo helburuekin : Eskubideen aurka erasotzea, zuzenki ala zeharki, eta batez ere oinarrizko eskubideen eta askatasun publikoaren aurka, hala nola beste erabiltzaileen eta SELAEren aurka jotzea.

 

 

 

 • Baldintza orokor edo partikularren aurkako zerbitzu eta edukien erabilpena, ( baldintza partikularrek zerbitzu edo eduki zehatz baten erabilpenaren araua izanik ), eta beste erabiltzaileen eskubideen  kalterako erabilpena egitea.

 

 • Beste erabiltzaileei webgunearen sarrera galerazi edo zaildu lituzkeen ekintzak. SELAEn zerbitzu eta edukiekiko hiperlokarriak galeraztea, ala hirugarren pertsona edo erakundeek ezarritako hiperlokarrien galeraztea.

 

 • Edozein motako birus informatiko, software, programa informatiko, telekomunikazio ala ekipo informatikoen erabilpena. Hauen erabilpenak kalte eta bahimen gabeko aldaketak sortu ditzake edukietan, programetan edo webgune eta aplikazioetako eduki eta zerbitzuen bidez lortutako sistemetan, edo erabiltzaileen informazio sistemetan, artxibo eta ekipo informatikoetan; edo SELAEren webgune eta aplikazioen eduki edo zerbitzuen bahimen gabeko sarrera.

 

 • SELAEren babes dispositibio edo identifikazio dispositiboen ezabatze ala aldaketa, edota legezko jabeek izandako webgune eta aplikazioetako edukien ezabatze edo aldaketa. Hala nola, SELAE edo hirugarrengo legezko erakunde edo pertsonek bere kreazioetan ezarritako simboloak ezabatu edo aldatzea. Kreazio edo lan hauek propietate intelektualak ala industrialak izanik.

 

 • Bere jabetzako edo ardurako webgunetan SELAEren zein marka, nola izen komertzial ala zeinu bereizgarri diren “ metatag “-ak izatea.

 

 • Webgune eta mukikor aplikazioen guztiz ala alde bateko kopia beste webgune batean egitea; ezin izango da webguneari zuzendutako lokarri edo markoak ezartzea, hauek SELAE ala legezko hirugarrenen edukiak, publizitate guneak eta markak aldatzen ala ezkutatzen badituzte, modu mugatzailean baino ez modu murriztailean, zein konpetentzi desleialezko edo anabasa ekintzak izan ala ez.

 

 • SELAEren bahimenik gabeko markoen kopia egitea bere ardura edo jabetzako webgunean, orri nagusiaren edo honez gero sartuta bistaratutako beste orrien kopia egitea, orri hauek SELAEren webgune eta mobil aplikazioekin lotura izanik.

 

 • Bere ardura edo jabetzako webgune batean hiperlotura ezartzea, non hiperlotura honek leiho edo softwareko saio bat irikiko duen, hau da, beste erabiltzaile baten leiho edo saioa. Saio edo leiho honetan bereak diren marka, nola izen komertzial ala zeinu bereizgarriak ezarriko lirateke, eta saio edo leiho honi esker orri nagusia agertaraziko litzateke, hala bestelako SELAEko webgunearen orriak.

 

 • SELAEren bahimenik gabe, jabetza intelektuala edo industrialaren eskubideak direla, marka, zein izen komertzial eta zeinu bereizgarrien erabilpena.

 

 • Kopia, banaketa, alokailua, komunikazio publikoa, aldaketa edo antzeko ekintzak suposatzen dituzten ekintzek, non hauek webgune eta mugikor aplikazioen alde bateko ala guztizko aldaketa suposatzen dutelarik, edo edukien ustiapen ekionomikoa, SELAEk ala propietate intelektual eta industrialaren jabe den hirugarren pertsonak edo erakundeak  haurretik idatzitako bahimenik gabe. Baldintza orokor edo baldintza bereziek salbuespen bat egingo luketen kasuan salbu.

 

 

 

 1. SELAEren eskubide eta betebeharrak

 

 

SELAEK hurrengo eskubideak gordetzem ditu bere bururako :

 

 • Webgune eta mugikor aplikazioen sarrera baldintzen aldaketa, hauek baldintza teknikoak ala bestelakoak izanik, alde bateko erabakia izanik eta erabiltzaileei aurrezko abisurik eman gabe, zerbitzu berezi baten erabilpena edota webgunearen eraibiltzaileei zuzendutako edukien erabilpen arauak ezartzen dituzten baldintza bereziei kalte egin gabe.

 

 • Baldintza berezien ezarketa, eta bere kasuan, prezio baten eskaera edota zerbitzu eta eduki zehatzak eskuratzeko beste betekizunen eskaera.

 

 • Erabiltzaileen sarrera mugatzea, baztertzea ala baldintzatzea, beraien partez webguneraen erabilpen egokiaren berma orokorra ematen ez denean, erabiltzaileek adostutako betebehar eta galerazpenak direla barru.

 

 • Zerbitzu edo eduki baten prestaketa bukatzea, kalte ordainketa eskubiderik gabe.

 

 • Webgune eta mugikor aplikazioen eduki edo zerbitzuen alde bateko edo guztizko aldaketa,  ezabatzea edo gaurkotzea, kalte ordainketa eskubiderik gabe.

 

 • SELAEren eskubideak ala zerbitzu eta eduki prestatzaile diren hirugarrengoen  eskubideak babesteko edozein ekintza legalari ekitea, bidezkoa denean.

 

 • Webgune eta mugikor aplikazioen zerbitzu eta edukien, alde bateko ala guztizko,  okerreko edo legez kontrako erabilpena emandakoan, kalte ordainketa eskatzea .

 

 

5. Beste web-orri batzuetarako loturak hirugarren


WLotura erabilera, webguneetara eta SELAE-k arduraduna den mugikorretara hiperloturak, bakarrik baimendu ahal izango da idatzitako SELAE-ak igorritako baimenaren bitartez eta baldin eta egiten bada kasu bakoitzean SELAE-ak baimentzen dituen baldintzetan aurrez ikusitako hurrengo baldintzetan(i) idatzitako SELAE-ak igorritako baimenaren bitartez (ii) publizitate-jokoen arauak bete. SELAE ez da arduradun izango hirugarren pertsonak egindako  beren mugikor edo webgune lotura erabileak.

Beraz, SELAE-k ezin izango du onartu plataformari, web-orriari eta mugikorrari buruzko edozein itxuragatiko lotura webguneetatik eta mugikorretatik ezarri ahal izan zen erantzukizuneko inongo tiporik, konkretuki, bere funtzionamenduaren, sarbidearen, datuen, informazioaren, artxiboen, kalitatearen eta bere produktuetako eta zerbitzuetako fidagarritasunaren gaineko titulu azalpenezko eta ez mugatzailera, bere loturetara eta/edo bere edukien edozeinetara, oro har.

Zentzu honetan, erabiltzaileek ezaguera eraginkorra izango balute plataformetan zehar garatutako jarduerak, mugikorrak eta web-orriak hirugarren dira ilegalak edo morala eta/edo ordena publikoa hausten dute, berehala komunikatu behar izango diote ekin dakiola beretarako sarbideko lotura, denbora posible txikienean egingo den eraginerako, desprestatzeari efektuetarako SELAE-ari.

Izatekotan, webguneetatiko loturako edozein motatako eta besteren beste site baterako SELAE-etako mugikorretako ezarpenak ez du ekarriko erlazioko, kolaborazioko edo SELAE-aren eta besteren aipaturiko webguneko arduradunaren arteko mendekotasuneko mota bat daudenik.

 

 

Beste plataforma batzuetako SELAE-etako kanalerako loturak eta sare sozialak

SELAE-ak eskura jartzen ditu erabiltzaileen, erreminta desberdinen eta aplikazioen bidez, kanaletara eta webguneetako orrialdeetara sartzea erabiltzaileei baimentzen dieten lotura baliabideak eta SELAE-ak plataforma desberdinetan mantentzen dituen mugikorrak (Google play, App Store, etab) eta sare sozial kide eta/edo kudeatutakoak hirugarren (p.ej. Facebook, Twitter, Youtube, etab.).

Kanal hauetako ezarpenak ez du nahasten SELAE-aren eta titularraren arteko erlazioko, fabrikatzaileko edo, ere ez onarpena eta bere edukietako eta/edo zerbitzuetako SELAE-aren aldetik onespena bezala lotutako plataformako banatzaileko esistentzia, bere titularra izanez, fabrikatzailea edo banatzailea arduradun bakarra berrak.

SELAE-ak ez du, inola ere, partekatzen Facebookekin, Twitterrekin, Youtube-rekin edo beste etorkizunean informazio pribatuko inongo tipo bere erabiltzaileen gainean gehitzen duen edozein sare sozialekin, oraingo Erabilera-Baldintzetan, baita ere webguneen Datu-Babeseko eta SELAE-etako aplikazio mugikorretako Politikan ezarritakoa bere helburu bakarra izanez. Zentzu honetan, berezko erabiltzaileak plataforma hauei ematea desiratzen duen informazio guztia bere erantzukizunaren azpian izango da, mailegatzaileak aipaturiko prozesuan parte ez hartuz.

Aktibatzea eta aplikazio hauen erabilerak ekar ditzake identifikazioa eta plataforma egokietako erabiltzailearen (login/pasahitzaren) autentifikazioa, guztiz kanpokoak eta SELAE-aren kontroletik kanpo. Kanpoko aipaturiko sareak lortzerakoan, erabiltzailea sartzen da SELAE honek ez kontrolatutako ingurunean, zeinengatik inongo erantzukizunik onartuko aipaturiko inguruneen segurtasun konfigurazioaren gainean ez duen.

SELAE-ak kontrolik aipaturiko kanaletan ostatu emandako edukiaren gainean ez duenez gero, erabiltzaileak aitortzen du eta onartzen du mailegatzaileak erantzukizunik edukiagatik ez erabiltzaileak aipaturiko orrialdeetan lor ditzakeen zerbitzuengatik, ez edozein edukigatik, produktuengatik, zerbitzuengatik, publizitateagatik ez duela onartzen, ezta ere beste edozein material libre beretan. Beraz, erabiltzaileak muturreraino eraman behar ditu balioespenean eta informazioaren erabileran kontua, edukiak eta lotutako kanaletan, eta berezko informazioaren gaineko zerbitzu existenteak edo hirugarren aipaturiko kanaletan partekatu nahi dezala.

 

 

SELAE-etarako beste web-orri batzuetako loturak

Lotura erabilera, webguneetara eta SELAE-k arduraduna den mugikorretara hiperloturak, bakarrik baimendu ahal izango da idatzitako SELAE-ak igorritako baimenaren bitartez eta baldin eta egiten bada kasu bakoitzean SELAE-ak baimentzen dituen baldintzetan aurrez ikusitako hurrengo baldintzetan(i) idatzitako SELAE-ak igorritako baimenaren bitartez (ii) publizitate-jokoen arauak bete. SELAE ez da arduradun izango hirugarren pertsonak egindako  beren mugikor edo webgune lotura erabileak.

Erabiltzaileek, entitateek edo webguneek bere nor bere web-orrietako loturak  edo SELAE-etara zuzentzen duten mugikorrak ezartzea desiratuko balute, hala ere zor izanez, baimendu ahal izango da gutxienez hurrengo baldintzak betetzea: a) loturak ezin izango du erreproduzitu SELAE-edukia edo inola ere beraren parterik. b) ez dago baimenduta browser bat sortzea ezta border enviroment SELAE-sailen gainean, ezta webgunea eta mugikorrik ezin izango da inongo inola ere aldatu. c) ez dago manifestazioak edo SELAE-aren gaineko seinale faltsu edo zehaztugabe edo okerrak egitea baimenduta, eta/edo, konkretuki, deklaratzea edo edukiek edo eskainitako edo aipaturiko lotura ezartzen den lekuan eskura jarritako zerbitzuek mailegatzaileak lotura edo ikuskatu duen edo nolanahi ere onartutakoa baimendu duela aditzera ematea. d) web-orria, plataformak eta/edo webguneetarako lotura eta mugikorrak ezartzen ditueneko mugikorrak ez du edukiko informaziorik edo legez kontrako edukirik, moralaren eta gehienetan onartutako ohitura onen eta ordena publikoaren aurkako, horrela edozein eskubideren aurkako edukirik edukiko bezala ere ez duen hirugarren, jabetza intelektualeko eta industrialariko eskubideak eta/edo, edo berezko irudira edo beste edozein eskubideren intimitate pertsonal edo familiarenera, edo izaera pertsonaleko datu-babesaren arau erregulatzaileen aurkako edukietara, ohorerako eskubidea sartuta.

SELAE-ak ez du, inola ere, baimentzen webguneetarako loturako ezarpena eta leku haietatiko mugikorrik materialak, informazioa edo legez kontrako edukiak, ilegalak, apalgarriak, lizunak eduki dezatela eta, oro har, legeak, morala edo ordena publikoa, hauts daitezela edo gehienetan onartutako gizarte-arauak.

Nolanahi ere, SELAE-ak ez du ahalmenik ez ezagutzeko giza baliabide ezta ere teknikorik, kontrolatzea ez informazio guztia, edukiak, produktuak edo beste web-orri batzuek edo ezarritako loturak plataformarako dituzten aplikazioek emandako zerbitzuak onartzea.

SELAE-ak ez du onartzen plataformari buruzko edozein itxuragatiko erantzukizuneko inongo tiporik, mugikorrik eta/edo web-orririk hirugarren lotura horrek webguneak eta mugikorrak ezartzen dituela norakoarekin, zehazki, titulu azalpenezko eta ez zalantzarik gabekora, bere funtzionamenduaren, sarbidearen, datuen, informazioaren, artxiboen, kalitatearen eta bere produktuetako eta zerbitzuetako fidagarritasunaren gainean, bere loturak eta/edo bere edukien edozeina, oro har.

 

6. Salbuespen eta ardura mugaketa

 

SELAE edozein tipoko kalte galeren arduraz libre dago kasu hauetan :

 

 • Webgune eta mugikor aplikazioen erabilpena errazten duen komunikazio sareko konexio ezintasuna ala zailtasuna denean, erabiltzaileak erabilitako konexioa edozein modukoa izanik.

 

 • Webgune eta mugikor aplikazioen sarreraren etenaldia, zintzilikatzea edo baliogabetzea ematen denean, webgune eta mobil aplikazioen funtzionamendu eta erabilgarritasuna ematen denean ere, nola bere eduki eta zerbitzuena ere, guzti hau SELAEren kontrol esparrutik kanpo egongo litzatekeen besteren kausa izanik.

 

 • SELAEk ez ditu inolazko ardurak bere gain hartzen, zerbitzu eta edukiak direla eta, ezta beraien sarrerako erabilgarritasun eta baldintza teknikoak ala bestelakoak direla, hauek hirugarreneko zerbitzu mailegatzaileek ematen badituzte, bereziki informazio elkarteko zerbitzu mailegatzaileak direnean. “ Informazio elkarteko zerbitzu mailegatzaileak “ diogunean publikoari hurrengo zerbitzuak prestatzen dituzten pertsona físiko eta juridikoei buruz ari gera : (i) Zerbitzuaren jasotzaileak emandako edukinen transmisioa komunikabide sare bati esker (ii) Sare bertara sartzeko zerbitzuak (iii) edukien memoria eta ahokaleku zerbitzuak (iv) informazio edo edukien hedatzea (v) erabiltzaileek eskatutako edukien kopia temporalaren zerbitzua (vi) eduki loturen edo bilaketa tresna loturen erraztea.

 

 • SELAEtik kanpo, hirugarren pertsona edo erakundeek egindako datu pertsonalen erabilpenaz eta tratamenduaz, hala nola, hauek eskatutako informazioaren egokitasunaz.

 

 • Webgune eta mugikor aplikazioen sarrera abiaduraz eta kalitateaz, hala nola erabiltzaileak bertan sartzeko eta eduki eta zerbitzuak bistaratzeko bildu behar dituen egoera teknikoetaz

 

 • SELAE ez da arduradun izango webgune eta mugikor aplikazioen zerbitzu eta edukien sarreran edo funtzionamenduan eman daitezkeen atzerapen eta akatsak direla, ezinbesteko kasuan.

 

 • Erabiltzaileak SELAEri zuzenki ala zeharbidez egindako edozein motako kalte-galeren arduradun izango da, baldintza orokorretako betebeharren hausketa dela eta, edo webgune eta mugikor aplikazioen beste araudi berezien hausketa direla.

 

 

7. Jabetza intelektuala eta industriala

Erabiltzailea webgune eta mugikor aplikazioen edukiak eta zerbitzuak hala nola markak, izen komertzialak edo zeinu bereizgarriak jabetza intelektual eta industrialen legez babesturik daudela jakituna da. Webgune eta mugikor aplikazioen ekonomiko ustiapena eta egile eskubideak SELAE eta hirugarrengo erakundeena dira.

 

Zerbitzuen prestazioa eta edukien argitalatzea webgune eta mugikor aplikazioen bitartez, ez du inola ere ez SELAE eta bere hirugarrengo legezko jabeen jabetza intelektual eta industrialaren eskubideen lagapena, hauei uko egitea, ala hauen eskualdatzea ekarriko ondorioz.

 

Inola ere ez, erabiltzaileak ezin ahal izango du webgune eta mugikor aplikazioen zerbitzu eta edukinen erabilpen pertsonala ez den bestelako erabilpenik egingo.

 

Webgune eta mugikor aplikazioen edozein zatia ezin liteke: kopiatu, banatu, hedatu, publikoki kaleratu, ezingo da zatiren bat ala guztiz aldatu edozein sistema dela bide ala eskuz, elektronikoki ala mekanikoki, ( ez fotokopien bidez, grabaketa edo bestelako informazio berreskuratze ala memoria sistema dela bide ), gaur egun ezagunekoa den edozein soporte dela bide ala gerora asmatuko direnak direla bide, SELAEren baimenik gabe. Webgune eta mugikor aplikazioen edukien alde bateko edo guztizko erabilpena, edozein moduz, SELAE eta hirugarreneko legezko jabeei berezko aurre baimena eskatzeari lotuta dago, hala nola dagozkion lizentziaren onarpena, bere kasuan, baldintza orokor hauetan erabiltzaileari emandako eskubideak izan ezik, hala nola SELAEk baldintza berezietan, zerbitzu ala eduki berezi  baten erabilpen arauak direla helburu, ezarritako egoerak izan ezik.

 

Ba jokaera edo omisio errudun edo axolagabe zuzeneko edo zeharka jabetza intelektual-eskubideen arau-haustea sortzen duen erabiltzaileari eta SELAE-industrialariari egozteko modukoa edo hirugarren -egon dadin edo ez etekina berra- sor zezan SELAE-etara kalteak, galerak, betebehar solidarioak, edozein naturaren gastuak, zigorrak, neurri hertsagarriak, isunak eta agertutako edo edozein kexatatik, eskaritik, eraginetik, ondorioztatutako beste kantitate batzuk auzia edo prozedura, nahiz zibila, penala edo administratiboa, SELAE-k erabiltzailearen kontra bide guztiak erabiliz zuzentzeko eskubide izango du legezkoak bere garrantzira eta edozein kantitate eskatu indemnizatzailea – azalpenezko titulu ez mugatzailera- sartuz kalte moralak eta irudia, sortutako kaltea eta lortu gabeko irabazia, publizitate-kostuak edo beste bere konponketarako, zigorretako edo kondena-epaietako, berandutza-korrituaketako zenbatekoetarako atera ahal izan ziren edozein izaeratako, finantzaketako kostua kaltetuta atera ahal zedila kantitate guztietako SELAE-a, epaiketa-kostuak eta defentsaren zenbatekoa, bere jokaerako edo omisioko arrazoiagatik eragindako kalte-galerek, lehen egiteari kalterik egin gabe adierazitako kausek SELAE-a auzitara eramanda arrakasta izan ahal izan zuen edozein prozesutan beste edozein akzio eskubidean egon dakion.

SELAE-k ez du lortzen deskargagatiko inongo klaseren eta aplikazio mugikorren erabileraren legezko beharrik. Bakarrik SELAE-k erabilera-lizentzia ez esklusibo eta besterenezina ematen dio erabiltzaileari aplikazioen gainean bere erabilera pertsonal eta aktibo hurrengo baldintzetan mantentzen den denboraaldian zehar kendutakorako. (i)Debekatuta geratzen da edozein erabilera bere funtzionaltasuna sartuta ez aplikazioen lekuen edozeina horrela aldaketa bezala ez kendutako edozein erabilera debekatuta bere funtzionaltasuna sartuta (ii) transferitzea, zeharkatzea, alokatzea, edo aplikazioak saltzea edo beste edozein xedatze-egintza, banaketa eta komunikazio publiko denborazko edo iraunkorra, doan edo astunki. (iii) Debekatua geratzen da, aldatzea edo kentzea edozein Selae-ren sinbolo eta ezaugarri eskubideak babesteko asmoz hartutako babes-mekanismoak.

Erabiltzaileak aplikazioen erabilera onartzen du "bera den bezala" inolako gorpuzkerarik ez aplikazioaren instalazio txarraren gainean, beraren erabileraren, aplikazioko edo erabilera akastuneko hutsen, inongo gorpuzkeraren erantzukizunik gabe bezala.

 

 

8. Datuen babesa

 

SELAE-k izaera pertsonaleko erabiltzailearen datuen tratamendua burutuko du datu-babesaren gaineko indarreko legeriaren arabera Espainiako izaera pertsonaleko, hau da, Izaera Pertsonaleko (LOPD-etako) eta, abenduaren 21eko, 1720/2007 Errege-Dekretutako, LOPD-eko garapen Araudia (RDLOPD-a) onartzen denaren, Datu-Babeseko, abenduaren 13ko, 15/1999 Lege Organikoa. Pribatutasun-Politika informazio gehiagotarako kontsulta ezazu.

9. Cooki eta beacons-en erabilera

 

Webgune eta mugikor aplikazioen erabiltzaileen edukien memoria eta berreskuratze dispositiboei buruzko informazioa lortzeko gure Cookie-en Politika bisita dezakezu.

 

 

 

10.  Saski-naskia

 

SELAE-ak jeneralik une batean baldintza hauetan ezarritako baldintzetako baten errespetua zehaztuta ez dezala eska gertaera, bere betetzea geroago eskatzeko SELAE-etako uko egitea bezala erabiltzaileak interpretatu ahal du.

 

Baldintza orokor hauetako edozein klausula deuseztagarri edo baliogabea gerta dadila, bere osotasunean edo nolabait suposizioan, baliogabetasun honetan edo deuseztagarritasunean ez dio eragingo bere baliogabetasuna argudiatzen duen parteak edo deuseztagarritasunak proba dezanik baliogabe edo deuseztagarria gertatuko den klausula gabe oraingo baldintzek lortu nahitutako helburuak ezin izango direla bete ezean beretako beste klausularen baliotasunari, zein eraginkortasun osoarekin eta baliotasunarekin egongo diren.

 

Bere foruari berariazko uko egitearekin, parteak errenditzen dira auzi guztiak Auzitegietatik desbideratu ahal zitezenetako eta Madrilgo Auzitegietako erabaki kapitalerako.

 

Azkeneko gaurkotzea:2016 garren Uztailaren 31a

 

Copyright © Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A. 2016. Eskubide guztiak erreserbatuta.

 

Sare sozialakPlegar/Desplegar
 • Jarraitu... :

  • RSS bidez
  • Facebook sarean
  • Twitter sarean
  • Gure Youtube katean
 • Nire gustukoen gunera gehitu :

  • Nire gustukoen gunera gehitu
  • del.icio.us guneko gustukoetara gehitu
  • Gehitu Google Bookmarks guneko gustukoetara
 • Bozkatu gure gunean :