Uso de Cookies

A les webs de SELAE utilitzem cookies pròpies com de tercers per millorar la teva experiència d'usuari, realitzar anàlisis estadístics i oferir-te informació del teu interès. Si continues navegant, entendrem que acceptes el seu us. Si necessites més informació o vols saber com rebutjar-les o eliminar-les, fes clic aquí.

Política de protecció de dades

En aquesta pàgina t’informem de com Loteries i Apostes de l'Estat tracta i protegeix les dades personals dels usuaris (no registrats) dels serveis de la Plataforma. Els participants (usuaris registrats) disposen d'informació específica en el Contracte de Joc.

 

Si el que vols és exercir els teus drets en matèria de protecció de dades davant de Loteries i Apostes de l'Estat, qualsevol que siga la teua relació amb nosaltres, te’n pots informar i ho pots fer en aquesta pàgina: https://www.selae.es/es/web-corporativa/contacto-proteccion-datos.

 

Informació bàsica (capa I) sobre protecció de dades

 

Responsable del tractament

SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE)– A86171964

Finalitats

Permetre't l'ús de la Plataforma.

Legitimació

La base legitimadora del tractament és l'interès legítim de les parts.

Destinataris

No s'efectua cap comunicació a cap altra entitat, llevat d'aquelles comunicacions que es produeixen per obligació o necessitat legal.

 

No es produeixen transferències a tercers països o a organitzacions internacionals que no ofereixen garanties adequades.

Drets

Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets, com s'explica a la informació de Capa II.

Procedència de les Dades

L'interessat.

Informació addicional

Pots consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a continuació.

 

 

Informació detallada

 

El servei ofert per SELAE, pel que fa a l’accés no registrat, als seus llocs web i per les seues aplicacions mòbils i de dispositius, siguen operats per SELAE o a compte de SELAE, i de tot canal telemàtic posat en servei per SELAE (la “Plataforma”), comporta necessàriament el tractament per SELAE de dades personals (“Dades Personals”) de l'usuari, dades que, normalment, es circumscriuran a l'ocupació de l'adreça IP de l'equip de l'usuari, únicament amb finalitats tècniques de comunicacions imprescindibles per al servei ofert; tot això tret que en algun dels serveis oferts se sol·liciten explícitament altres dades personals de l'usuari i excepte indicació específica. Aquestes adreces IP només són emprades de forma individualitzada per operar la plataforma i per gestionar la seguretat i la qualitat de la mateixa.

L'usuari visita lliurement la informació de la Plataforma prenent com a base la seua decisió exclusiva de navegació per la mateixa.

En tot cas, independentment de les dades tractades, SELAE declara respectar escrupolosament el dret fonamental de l'usuari relatiu al tractament de les seues dades personals i l'estricte compliment amb la normativa vigent:

 • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de Dades Personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (“RGPD”).
 • La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (“LOPD”), i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD (“RLOPD”), mentre no siguen derogades, en el que no contradiguen el RGPD. Cal notar que està en curs la tramitació al Congrés del projecte de nova LO de Protecció de Dades Personals que, previsiblement, derogarà i substituirà l'actual LOPD.

Aquestes estipulacions de tractament i protecció de dades personals cobreixen l'ús de la Plataforma per part dels clients i usuaris, i és d'aplicació subsidiària de totes les altres que sobre la mateixa matèria s'establisquen amb caràcter específic per a tractaments determinats i siguen comunicades a l'interessat sense caràcter limitatiu a través dels formularis de registre, contracte de joc, canals de comunicació i consulta, i tots els punts de contacte que tinguen lloc, quedant les presents estipulacions com a complementàries de les de caràcter específic en allò que no es contradiga.

 

Els usuaris no registrats de la Plataforma ho fan de forma totalment voluntària.

 

La finalitat del tractament és poder prestar els serveis de la Plataforma, consistents en serveis d'informació a demanda de l'usuari, així com oferir canals d'intercomunicació.

 

Responsable del tractament

 

SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE)

 

 • NIF: A-86171964
 • Domicili: c/ Poeta Joan Maragall, 53, 28020 Madrid.
 • Telèfon: 902112313 (Servei d'Atenció al Client)
 • Contacte amb el Delegat de Protecció de Dades:
  • Postal: SELAE, Registre, atenció “Protecció de Dades”, C/ Poeta Joan Maragall 53, 28020 Madrid
  • Electrònic: formulari de comunicació a www.loteriasyapuestas.es

 

 

Dades Personals, finalitats i termini durant el qual es conserven les dades

En compliment del principi de limitació de la finalitat, SELAE només sol·licita i tracta les Dades Personals adequades, pertinents i limitades en relació amb els fins per als quals són tractades, fins determinats, explícits i legítims. Les dades sol·licitades i la seua finalitat específica, juntament amb el termini de conservació i la conseqüència de no proporcionar-les són:

Dades Personals obtingudes, rebudes per cessions i generades

Finalitats

Termini Conservació

Conseqüència si NO es proporcionen les dades

Direcció IP de l'equip de l'usuari

 

Permetre la intercomunicació entre l'equip de l'usuari i els servidors de SELAE

 

1 mes

No podreu emprar la Plataforma.

Dades en formularis de consultes, exercicis de drets i contactes amb Servei d'Atenció al Client i Delegat de Protecció de Dades:

 • Nom, primer i segon cognom (segon cognom, opcional).
 • Data de naixement: dia, mes, any.
 • NIE o NIF
 • Tractament
 • Correu electrònic
 • Telèfon:
 • Domicili postal incloent el codi postal
 • Tota la informació que remeta l'usuari

 

Permetre rebre comunicacions dels usuaris i gestionar les contestacions a les quals haja donat lloc.

5 anys

No podreu remetre consultes, exercir drets a través de la Plataforma.

 

Base jurídica del tractament

Els diversos components del tractament comporten diverses bases legitimadores. Són:

 

 • Interès legítim mutu de les parts.
 • Consentiment de l'usuari.

 

 

Destinataris de les Dades personals

Estan previstes les següents cessions de Dades Personals:

 

No s'efectua cap comunicació a altres entitats, llevat d'aquelles comunicacions que es produeixen per obligació o necessitat legal a entitats que, entre altres coses, inclouen:

 

 • Les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, jutges, Ministeri Fiscal, jutjats i tribunals i altres administracions públiques o autoritats que ho requereixen en l'exercici de les seues competències. Per efectuar la  comunicació cal requeriment documentat que resulte pertinent.
 • D'altres, com notaris, procuradors, fedataris i advocats, per a la satisfacció de necessitats jurídiques que es puguan derivar per a la defensa legal dels interessos de SELAE.

 

 

Estan previstes les següents Transferències:

 

No es produeixen transferències a tercers països o organitzacions internacionals que no ofereixen garanties adequades, excepció feta per tal que l'usuari facilite un correu electrònic de contacte el proveïdor de servei del qual puga trobar-se en aquesta situació.

 

Cal notar que el proveïdor de serveis tracta dades personals per compte de l'interessat i no de SELAE, per tant, aquest aspecte és responsabilitat de l'usuari.

 

 

Exercici de drets i Dades de Contacte del Delegat de protecció de Dades

 

L'usuari té dret a sol·licitar a SELAE l'exercici dels seus drets en relació amb les seues Dades Personals.

SELAE, com a responsable del tractament/fitxer, garanteix als interessats l'exercici dels drets de protecció de dades legalment establerts, entre els quals s'inclouen sol·licitar el dret:

 

 • D'accés a les seues dades personals
 • De rectificació o supressió de les seues dades personals
 • De limitació del seu tractament
 • A oposar-se al tractament
 • A la portabilitat de les dades
 • D’exclusió de decisions automàtiques
 • Qualssevol altres drets recollits en la normativa vigent

 

Podeu exercir els vostres drets:

a)      Bé mitjançant sol·licitud escrita degudament signada remesa per correu postal a: SELAE, Registre, atenció “"Protecció de Dades",” C/ Poeta Joan Maragall, 53, 28020 Madrid (o aquell canal que el complemente o substituïsca, y, mentre es mantinga el requisit, es notifique al registre general de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades), amb la referència “"Exercici de Drets"”, indicant clara i expressament el tractament a què es refereix l'exercici del dret, la petició o el dret que exercita així com nom, cognoms i adreça postal per a la contestació, i adjuntant còpia de document d'identificació fefaent (DNI, NIE, passaport o carnet de conduir) per les dues cares, per tal d'identificar-lo inequívocament. SELAE tracta aquestes dades personals sobre la base legitimadora del compliment legal, amb la finalitat única de respondre al seu exercici de drets.

 

b)       O bé mitjançant sol·licitud remesa a través del Formulari de Protecció de Dades al Delegat de Protecció de Dades en aquesta pàgina: https://www.selae.es/es/web-corporativa/contacto-proteccion-datos

 

També teniu dret a contactar amb el delegat de Protecció de Dades de SELAE, podeu contactar-hi emprant els mecanismes anteriorment descrits.

 

L'usuari podrà retirar qualsevol consentiment que haja prestat sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada. Queda a la vostra disposició, a més de la modificació a la Plataforma mitjançant autoservei a través del corresponent panell de selecció, el Servei d'Atenció al Client. També podeu dirigir-vos al Delegat de Protecció de Dades.

 

Pots informar-te i exercir els teus drets i remetre consultes i contactar amb el Delegat de Protecció de Dades en aquesta pàgina: Formulari de Protecció de Dades

 

 

Reclamació davant d'una autoritat de Control

 

Els participants tenen dret a demanar la tutela de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, autoritat independent de control del compliment de la normativa de protecció de dades.

 

 

Existència de Decisions automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils)

 

Els usuaris no són perfilats.

No s'efectuen decisions automatitzades.

 

 

Procedència de les Dades Personals

 

Totes les dades s’obtenen de l'interessat.

 

ALTRES ESTIPULACIONS

 

Menors o incapaços

La Plataforma està dirigida a usuaris majors de 18 anys.

A través de la Plataforma no es recullen dades personals ni es requereix cap informació personal de menors de 18 anys. Queda totalment prohibit l'accés a la informació i/o registre a la Plataforma a menors de 18 anys.

 

Registre a la Plataforma i contactes

En cas que l'usuari tinga interès a accedir a serveis particulars condicionats al previ registre, tal com participar en els jocs de SELAE de venda a través de la Plataforma i/o rebre informació de SELAE, així com contactar amb SELAE, haurà d'emplenar els formularis o aquells altres mitjans per a l'adhesió per l'usuari a les condicions d'ús dels serveis i contracte de joc que en cada cas s'oferisquen. Sense perjudici del que es preveu en aquestes condicions, en els casos esmentats són d'aplicació preferent les condicions de tractament de dades en cada cas establertes i comunicades a l'usuari per SELAE a través dels formularis de registre i/o contracte de joc o, si s'escau, condicions d'altres serveis particulars, quedant les presents estipulacions com a complementàries i d'aplicació subsidiària de les anteriors en allò que no es contradiga.

 

Dades sensibles

SELAE no sol·licita a l'usuari dades sensibles. No obstant això, per al registre en la Plataforma, i sempre d'acord amb la normativa de joc aplicable, SELAE haurà d’obtenir la viabilitat del registre de les autoritats competents, viabilitat que descansa en els registres de prohibicions d'accés al joc de les autoritats competents.

 

Altres Serveis (telemàtics, telefònics i postals)

 

SELAE tracta dades personals per prestar serveis amb les següents finalitats:

 1. I.              Contacte de públic o usuaris: Quan un interessat que no mantinga relació jurídica prèvia amb SELAE realitze qualsevol comunicació personalitzada a SELAE a través de qualsevol mitjà, l'interessat consent expressament el tractament subsegüent de les seues dades personals per SELAE per tal d'atendre i gestionar-la així com enviar la informació que, si s'escau, se sol·licite a SELAE. En tot cas, la recollida de dades personals que no siguen per al mer contacte o atenció de l'interessat, es considerada dada accidental i la recollida no ha estat sol·licitada per SELAE sinó subministrada per l'usuari lliurement, sent normalment cancel·lada d'ofici llevat que siga necessària per a la tramitació. Qualsevol dada sensible que l'interessat puga remetre es cancel·la d'ofici.
 2. II.           Sol·licitud o ús de serveis: En aquells casos en què l'interessat sol·licite o utilitze algun dels serveis específics a l'efecte i/o duga a terme i participe en els jocs, les dades personals que en cada cas se subministren es tracten, en funció del servei sol·licitat o utilitzat i l’activitat de joc duta a terme per l'usuari, per gestionar aquestes activitats i permetre la gestió operativa i/o comercial dels jocs d'acord amb el contingut de la regulació i les bases de cadascun. Així mateix, quan l'usuari haja sol·licitat i/o consentit l'enviament d'informació de servei de joc i/o serveis addicionals, i/o comercials i/o publicitaris de SELAE, les seues dades es tractaran amb aquesta finalitat.
 3. III.        Sol·licituds i/o consultes: En cas que l'interessat contacte amb SELAE per realitzar consultes o sol·licitar informació, el tractament de dades es realitzarà amb la finalitat d'atendre i contestar les comunicacions rebudes així com enviar la informació sol·licitada a SELAE, incloent informació comercial i/o publicitària, quan en done consentiment.
 4. IV.         Servei de sol·licitud de notícies i/o descàrrega d'app: Si les dades se subministren per a la subscripció d'un servei de recepció de notícies o la descàrrega d'una app, les dades es tracten per gestionar la descàrrega o subscripció a aquest servei, per permetre identificar l'usuari registrat cada vegada que accedisca al servei o a l’app subscrita/descarregada així com per a l'enviament de les notícies o butlletins de SELAE.
 5. V.            Subscripció a comunicacions comercials: Quan l'interessat accepte expressament que desitja rebre comunicacions comercials relatives a productes i/o serveis de SELAE, les seues dades es tractaran per gestionar l'enviament d'aquestes comunicacions, així com la possible revocació del consentiment de l'usuari, oposició al tractament o baixa del servei.
 6. VI.         Exercici de drets i consultes de protecció de dades: Quan un interessat contacte amb SELAE per exercir els seus drets en matèria de protecció de dades, les seues dades es tractaran amb la finalitat d'atendre, gestionar i contestar a l'exercici del dret.

 

Anonimització, agregació i usos posteriors

La informació sobre l’ús dels serveis (incloent les dades personals) podrà ser anonimitzada (amb o sense agregació prèvia) per, un cop dissociada, a l’ús posterior per SELAE o per tercers per a fins estadístics, històrics, analítics o d'investigació i per a la millora dels seus serveis.

 

Conformitat

D'acord amb tot l'anterior, si l'interessat no està conforme amb el tractament de les seues dades personals per SELAE, s’haurà d’abstenir d'usar els serveis de SELAE que requereixen el tractament, i de comunicar o enviar les seues dades personals a SELAE a través de qualsevol mitjà tal com, sense caràcter limitador, correu electrònic, SMS, registre i alta si és el cas en els serveis oferts a través dels llocs web, apps i mòbils o emplenament de formularis, efectuant una navegació no registrada pels llocs web, apps i mòbils.

 

Altres destinataris d'informació

SELAE adverteix l'usuari que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, la seguretat i el tractament de les dades conforme a les presents estipulacions, respecte de les dades personals que reculla de l'usuari a través de la Plataforma, sense tenir cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que poguessen efectuar-se per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessen accedir a aquestes dades per raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seua activitat. Per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació s'entendran —sense caràcter limitador— aquelles persones físiques o jurídiques que presten els següents serveis:

(i)     transmissió per una xarxa de comunicació de dades facilitades pels destinataris del servei;

(ii)   serveis d'accés a l'esmentada xarxa;

(iii) serveis d'emmagatzematge o allotjament de dades; i

(iv) el subministrament de continguts o informació.

 

Així mateix, SELAE no es fa responsable dels tractaments de dades que duguen a terme els tercers que establisquen hiperenllaços amb SELAE ni d'aquells responsables a qui a través d'hiperenllaços SELAE remet als usuaris del seu lloc web o responsables de passarel·les de pagament.

 

Qualitat de les dades

SELAE adverteix a l'interessat que, excepte l'existència d'una representació legalment constituïda, cap persona pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seues dades personals, de manera que l'interessat en tot moment ha de tenir en compte que, si comunica dades personals a través de qualsevol mitjà a SELAE, només pot incloure dades personals corresponents a la seua pròpia identitat i que siguen adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables.

A aquest efecte, l'interessat serà l'únic responsable davant de qualsevol dany, directe i/o indirecte, que cause a tercers o a SELAE per l'ús de dades personals d'una altra persona, o les seues pròpies dades personals quan siguen falses, errònies, no actuals, inadequades o no pertinents.

Igualment, l'interessat que comunique a SELAE les dades personals d'un tercer haurà de comptar amb la deguda autorització del tercer i respondrà davant SELAE i el tercer per aquesta obligació, sense que SELAE haja de dur a terme cap actuació addicional, i exonerant de tota responsabilitat SELAE.

 

Drets de l'interessat relatius a comunicacions comercials

S'informa a aquells interessats que hajan autoritzat SELAE per a la realització d'enviaments de comunicacions comercials per correu electrònic, SMS o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que l'usuari té dret a oposar-se al tractament de les seues dades amb fins promocionals per a la recepció de comunicacions comercials, així com dret a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a l'efecte amb la simple notificació de la seua voluntat a SELAE, en qualsevol moment.

S'informa de les següents opcions:

 

Galetes i Beacons

Per obtenir informació sobre els dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals dels usuaris de la Plataforma podeu consultar la nostra Política de Galetes.

 

Dades personals publicades en els llocs web, apps i mòbils de SELAE

L'usuari es compromet a no utilitzar, tractar o reproduir cap dada personal que SELAE publique a la Plataforma, més enllà de la seua mera visualització —ni tan sols quan es faça referència al seu origen— llevat que s'obtinga la prèvia autorització i consentiment exprés del mateix interessat i/o de SELAE per fer-ho. Les dades personals publicades a la Plataforma poden consistir, sense caràcter limitatiu, en qualsevol informació numèrica, alfabètica, gràfica, fotogràfica, acústica o de qualsevol altre tipus que concernisca a persones físiques identificades o identificables, com ara nom, cognoms, adreça IP, adreça postal i/o correu electrònic, fotos, vídeos, i imatges d'esdeveniments celebrats per SELAE. Per tant, totes les dades personals —incloent imatges, vídeos, textos, dades i qualsevol altra informació que es publica en el present lloc web sobre persones físiques identificades i/o identificables— només es podran utilitzar pel seu usuari titular per tal de participar dels serveis i continguts en la forma establerta en les polítiques d'ús de la Plataforma i les presents estipulacions, amb fins domèstics i en el marc de la legalitat vigent, i sense ànim de lucre ni fins comercials de qualsevol naturalesa, quedant expressament prohibits qualssevol altres usos diferents dels assenyalats, inclosa la incorporació de les imatges o les dades a fitxers o tractaments i/o creació de bases de dades de persones i/o enviament de publicitat o cessió a tercers, sense el previ consentiment informat de l'usuari, sense que SELAE es responsabilitze dels usos que els tercers usuaris del lloc web o app efectuen contravenint el que estableix aquesta clàusula.

 

Actualització de les estipulacions

Ocasionalment, SELAE actualitza aquestes estipulacions. Qualsevol modificació serà publicada i advertida en la Plataforma, i l'usuari ha de tenir en compte que el tractament de les dades que hagués comunicat a SELAE es regirà per les estipulacions vigents i publicades en el moment en què hagen proporcionat les seues dades personals a SELAE, sense perjudici de l'aplicació preferent dels textos legals específics a l'efecte, com ara textos informatius inserits en formularis de recollida de dades i/o condicions de serveis particulars.

En tot cas serà responsabilitat de l'usuari accedir periòdicament a les estipulacions publicades en cada moment per tal de conèixer l'última versió vigent.

 

Xarxes Socials

Les xarxes socials són serveis prestats per tercers proveïdors que permeten a l'usuari participar en una comunitat virtual amb altres usuaris a través de la qual pot generar el seu propi perfil públic on crear i compartir continguts, informacions i dades personals amb altres usuaris de la xarxa. En una xarxa social els usuaris poden crear un compte o perfil amb fins professionals o amb fins personals. El funcionament de la xarxa social es regula en primer terme per les condicions establertes pel titular i/o proveïdor de la xarxa i, en segon terme, quan es tracta de comptes o perfils amb fins comercials, pels termes i condicions establerts pel responsable del perfil o compte comercial.

SELAE té perfils en algunes xarxes socials sense caràcter limitador com ara Facebook i Twitter. L'usuari pot seguir-nos i fer-se fan de SELAE a les xarxes socials esmentades i en les diferents xarxes socials que li indiquem a través de la Plataforma.

Els nostres llocs i pàgines oficials en xarxes socials estan dirigits a majors de 18 anys, de manera que si l'usuari vol formar part dels nostres llocs i pàgines oficials ha de ser major de 18 anys i llegir atentament les condicions i polítiques publicades per SELAE.

SELAE és responsable de l'administració dels llocs i de les pàgines oficials en xarxes socials sempre que siguen els llocs i les pàgines oficials originals i, per tant, hagen estat creades per SELAE.

Si l'usuari es fa seguidor dels llocs i de les pàgines oficials de SELAE, el seu ús i el tractament de les seues dades personals que es realitze a través d'aquells es regula per les condicions específiques previstes i publicades en cada lloc o pàgina oficial. El fet d'esdevenir “amic ”o“ seguidor ” dels nostres llocs i pàgines oficials en xarxes socials implica que l'usuari consent el tractament de les seues dades segons el que estableixen les polítiques i les condicions que en cada cas regulen el seu ús.

SELAE no es responsabilitza dels llocs i de les pàgines no oficials que altres tercers puguen crear a les xarxes socials. Per això es recomana a l'usuari que sempre active l'opció de “seguir a SELAE” a través dels nostres llocs web, apps i mòbils.

SELAE és responsable del tractament que realitze a través dels seus llocs i pàgines oficials en xarxes socials. Si l'usuari es fa amic o seguidor dels nostres llocs i pàgines oficials en xarxes socials, les seues dades personals es tracten amb la finalitat d'administrar correctament el lloc o la pàgina oficial, conèixer les seues opinions i/o comentaris, així com informar-lo i fer-lo partícip dels diferents concursos, promocions i/o esdeveniments que es realitzen per SELAE a través dels llocs i de les pàgines oficials a les seues xarxes socials.

En tot cas s'informa a l'usuari que SELAE podrà eliminar dels llocs i pàgines oficials a les xarxes socials qualsevol informació que vaja en contra de les normes establertes en les condicions particulars que regulen els seus llocs i pàgines oficials, les condicions generals d'ús establertes pel proveïdor o titular de la xarxa social així com en contra del que preveu la llei, la moral, l’ordre públic i/o qualssevol polítiques i manuals dels llocs web, apps i mòbils de SELAE.

De la mateixa manera, els titulars o proveïdors de les xarxes socials podran eliminar aquells continguts que, bé d'ofici o bé mitjançant denúncia d'un altre usuari, vagen en contra de les normes o regles de funcionament imposades pel proveïdor de cadascuna de les xarxes.

Per deixar de seguir el lloc o la pàgina oficial de SELAE en qualsevol dels llocs o pàgines oficials a les xarxes socials, l'usuari haurà de seguir els passos que s'indiquen en les condicions de funcionament i ús de cada proveïdor de la xarxa sense que SELAE puga intervenir en aquest procés. No obstant això, SELAE es reserva el dret a crear, editar, modificar i/o eliminar els llocs i/o les pàgines oficials sense necessitat d'informar l'usuari amb caràcter previ.

Per fer qualsevol consulta en relació amb el tractament de dades que es realitza dels seguidors en els llocs o les pàgines oficials de SELAE a les xarxes socials, l'usuari pot posar-se en contacte amb SELAE a través d'Assistència al Client (https://www.loteriasyapuestas.es/es/contacto), que és el canal més ràpid, directe i senzill.

Per conèixer més sobre les estipulacions de tractament i protecció de dades personals i condicions d'ús dels nostres llocs i pàgines oficials en xarxes socials, l'usuari podrà visitar els avisos i estipulacions que es publiquen en cada un dels llocs i pàgines oficials de les diferents xarxes socials.

 

Sobre les condicions de tractament i protecció de dades personals de les aplicacions de SELAE

SELAE és titular de diverses aplicacions que l'usuari pot descarregar-se en els seus equips. Més enllà del tractament d'adreces IP i assignadors imprescindibles per a les intercomunicacions tècniques entre equips, les aplicacions, llevat que ho indiquen, no recullen cap altra dada personal dels usuaris ni tracten aquest tipus d'informació. En cas que una aplicació demane o tracte altres dades personals, oferirà a l'usuari la lectura de les corresponents estipulacions de tractament i protecció de dades personals, estipulacions que l'usuari ha de llegir prèviament a l'ús de l'aplicació, per tal d'acceptar o no el tractament de les dades personals que en la mateixa s'indique. La instal·lació i ús de l'aplicació mòbil pressuposa que l'usuari està d'acord amb les estipulacions de tractament i protecció de dades.

Així mateix, SELAE informa que algunes de les seues aplicacions poden incorporar utilitats relacionades amb la geolocalització de l'usuari, aspecte que en tot cas serà degudament informat si pogués produir-se.

Aquesta geolocalització es podrà dur a terme a través de les aplicacions si l'usuari té activada la funció de geolocalització en el seu dispositiu, cas en què s'entendrà que l'usuari autoritza aquesta geolocalització amb l'aplicació de SELAE si per utilitzar l'aplicació de SELAE no desactiva aquesta funció en el seu dispositiu. Això no obstant, quan la geolocalització estiga activada, l'usuari podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment i sense haver d'abandonar l'aplicació.

A més, SELAE  ofereix a l'usuari poder rebre notificacions relatives a productes i serveis de jocs i promocions de SELAE a través de les aplicacions. Per això, en descarregar-se l’app se li demana el seu consentiment per a l'enviament d'aquestes notificacions. Si permet la recepció de notificacions, l'usuari consent que SELAE tracte el UUID (identificador universal únic) del seu dispositiu per a l'enviament de notificacions en els termes previstos en aquestes Estipulacions. En tot cas, l'usuari es podrà donar de baixa en qualsevol moment i deixar de rebre notificacions sense haver d'abandonar l'app, o donar-se d'alta, tot això a través de la configuració del dispositiu utilitzat o mitjançant la pròpia aplicació a la secció d’“Ajustaments”.

 

Recomanacions als usuaris

L'usuari és l'únic responsable de l'adopció de mesures preventives que salvaguarden la conservació i l’emmagatzematge en el seu terminal de fitxers i altres continguts que es puguen veure afectats durant els processos de càrrega, instal·lació, visualització i ús de l'aplicació de serveis mòbils, així com de la custòdia i el secret de qualsevol tipus de claus i contrasenyes d'accés i ús de l'aplicació, així com de les conseqüències del seu ús erroni o fraudulent.

SELAE recomana als usuaris que utilitzen les últimes versions dels programes informàtics per a la seua navegació per Internet atesa la incorporació en aquests de majors mesures de seguretat.

Igualment, SELAE recomana als usuaris utilitzar els mecanismes de seguretat que tinguen al seu abast (servidors web segurs, criptografia, firma digital, firewall, etc.) per protegir la confidencialitat i integritat de les seues dades en la mesura que resulte necessari, atès que hi ha riscos de suplantació de la personalitat o violació de la comunicació.

SELAE recorda als usuaris que Internet no és segur. No obstant això, existeixen i es desenvolupen diferents mitjans que li permeten millorar la protecció de les seues dades. Així doncs, utilitzeu qualsevol mitjà que estigue al vostre abast per protegir les vostres dades i les vostres comunicacions, com la codificació legalment disponible per al correu electrònic confidencial i els codis d'accés al vostre propi dispositiu amb connexió a Internet.

SELAE adverteix als usuaris que sempre que proporcionen informació personal per Internet per mitjà de correu electrònic, grups de notícies, fòrums de discussió, etc., tinguen present que aquesta informació pot ser sol·licitada i tractada amb finalitats no desitjades pels usuaris, per la qual cosa SELAE recomana als usuaris que s'informen sobre les polítiques de confidencialitat i tractament de dades personals dels llocs en línia que visiten.

SELAE adverteix als usuaris que tinguen present que, llevat que empren mecanismes de xifrat, el correu electrònic a Internet no té la seua confidencialitat assegurada. Així mateix, els missatges de correu i els fòrums de discussió poden ser objecte de falsificació i suplantació de personalitat, la qual cosa s'ha de tenir en compte sempre que es facen servir. Si l'usuari no vol publicar la seua adreça de correu electrònic, haurà de configurar el seu navegador perquè no deixe la seua adreça de correu en els servidors web als quals accedeix.

Finalment, SELAE adverteix de la importància de llegir, comprendre i acceptar les condicions particulars que, si s'escau, s'establisquen de forma prèvia a la realització de la contractació dels productes i serveis en línia d'aquest lloc web i apps.

última actualització: 24 de maig de 2018

Copyright © Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A. 2018. Tots els drets reservats.

Xarxes socialsPlegar/Desplegar
 • Segueix-nos a... :

  • A través de RSS
  • A Facebook
  • A Twitter
  • En el nostre canal Youtube
 • Afegeix als meus favorits :

  • Afegeix als meus favorits
  • Agrega a favorits de del.icio.us
  • Agrega a favorits de Google Bookmarks
 • Vota la nostra web :