Ús de galetes

A les webs de SELAE utilitzem cookies pròpies com de tercers per millorar la teva experiència d'usuari, realitzar anàlisis estadístics i oferir-te informació del teu interès. Si continues navegant, entendrem que acceptes el seu us. Si necessites més informació o vols saber com rebutjar-les o eliminar-les, fes clic ací;.

Darrer accés: Sessió: - Darrer accés:

TERMES I CONDICIONS D'US DELS LLOC WEB I APLICACIONS MÒBILS

TERMES I CONDICIONS D'US DELS LLOC WEB I APLICACIONS MÒBILS DE SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE)

 

1. Titular llocs web i aplicacions mòbils

 

La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.(en posterior SELAE), amb domicili al carrer Poeta Joan Maragall 53, 28020 Madrid i el seu NIF A86171964, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid en el tom 28078, pàgina 202, secció 8, full M - 505970, inscripció 1ª, és el proveïdor de serveis de la societat de la informació i propietari de llocs web i aplicacions mòbils posats a disposició dels usuaris.

 

SELAE té per objecte la gestió, explotació i comercialització de l'activitat del joc en les seves diverses formes, com per exemple, el jocs ordinaris, loteries, apostes, sorteigs i concursos, tant les presencials como les realitzades per mitjans electrònics, informàtics, telemàtics, canals interactius, audiovisuals o qualsevol altre mitjà que podria crear o establir en el futur.

 

SELAE informa de que no ha autoritzat a qualsevol tercer la venda de qualsevol dels seus productes ni per Internet ni per altres mitjans electrònics o audiovisuals. Aquests mitjans són accessibles només mitjançant llocs web oficials que en cada moment gestionen activitats de joc de Loterías y Apuestas del Estado, així com mitjançant aplicacions mòbils que SELAE posa a disposició dels usuaris si és el cas. Per això, SELAE no és ni serà responsable dels actes d'altres persones o entitats que gestionen o que participen d'alguna manera en altres pàgines web o aplicacions diferents dels indicades.

 

SELAE es reserva l'exercici de les accions que estimi oportunes per defensar els seus legítims drets i interessos on les accions de qualsevol tercer pot causar algun tipus de dany.

 

2. Objecte de la web i llocs mòbils de SELAE

 

Els termes i condicions que se indiquen més endavant regulen, en general, l'accés a i ús de llocs web i aplicacions mòbils de SELAE així com els serveis i continguts associats a aquests llocs i aplicacions (d'ara endavant també el/els lloc/s o el/els lloc/s web i mòbils), sense perjudici dels termes i condicions que poden regular específicament determinats llocs web o mòbils d'acord amb l'objecte de aquests llocs, cas en el aquestes condicions s'apliquen amb caràcter subsidiari o complementari en qüestions no previstes en eixes altres condicions. L'expressió "lloc/s o lloc/s web i mòbil" inclou - amb caràcter delimitador però limitador - dades, textos, gràfics, imatges, animacions, creacions musicals, vídeos, sons, dibuixos, obres plàstiques, fotografies i altres elements inclosos en la dita expressió i, en general, totes les creacions expressades per qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible, protegits per les lleis de propietat intel•lectual, propietat industrial i altres normes de dret.

 

L'usuari és conscient que accés i utilització dels serveis i continguts de llocs web i mòbils es realitza sota la seva responsabilitat única i exclusiva.

 

L'accés als llocs web i mòbils i/o visualització dels continguts o utilització dels serveis que es troben a aquestos llocs comporta que l'usuari accepta les presents condicions generals d'ús i per tant adquireix una sèrie de drets i deures, per tal d'assegurar que el gaudi adequat dels serveis i continguts d'aquests llocs i que SELAE posa a disposició de l'usuari.

 

S'adquireix la condició d'usuari quan s'accedeix als llocs web i mòbils. L'usuari utilitza els serveis i continguts exclusivament per a finalitats privades amb exclusió de qualsevol forma d'ús posterior amb ànim de lucre o report d'algun benefici, directe o indirecte.

 

Si aquests termes es substitueixen per altres en la seva totalitat o en part, aquestes noves condicions es consideraran acceptades de idèntica forma a allò que s'ha exposat. No obstant això, l'usuari dels llocs web i mòbils han d'accedir a aquestes condicions de forma regular per tal de conèixer les successives versions que s'inclouen aquí, encara que es recomana que l'usuari que les consulte cada vegada que accedeixi o faça ús dels serveis i continguts dels llocs web i mòbils.

 

Si l'usuari no accepta aquestes condicions generals o les condicions particulars que regulen l ús d'un determinat servei i/o contingut, cal abstenir-se d'accedir als llocs web i mòbils i/o deixar la navegació a través d'ells, així com no fer servir els serveis oferts.

 

L'usuari han d'establir mesures de seguretat tècniques adequades per a evitar accions no desitjades en el seu sistema d'informació, arxius i ordinadors utilitzats per accedir a Internet i, especialment, al lloc, sent conscient que Internet no és totalment segura.

 

SELAE podrà modificar de forma unilateral i sense previ avís, la prestació, la configuració, el contingut i serveis dels llocs web i mòbils, així com les condicions d'ús i accés als serveis prestats.

 

L'usuari exclusivament és qui es fa càrrec del cost d'accedir per via telefònica o altres despeses mitjançant la connexió de l'accés als llocs web i mòbils.

 

3. Drets i obligacions de l'usuari

 

L'usuari pot:

 

- Accedir als continguts i serveis dels llocs web i mòbil disponibles, sense perjudici de condicions tècniques, especials, contractes que els regulen i/o la necessitat d'inscripció prèvia, tot això si així es determina.

- Utilitzar els serveis i continguts disponibles per a ús exclusivament privat.

- Fer un ús correcte i lícit dels llocs web i mòbils, d'acord amb la legislació vigent, la moral, les bones costums i l'ordre públic.

 

En cap cas, l'usuari pot:

 

- Accedir o utilitzar els serveis i continguts dels llocs web i mòbils per accions il•legals o contràries a la llei, la moral, els bons costums i l'ordre públic, a efectes lesius dels drets i llibertats de tercers, o podria perjudicar, danyar o impedir per qualsevol forma, l'accés a aquests llocs, en detriment de SELAE o de tercers.

- Utilitzar els serveis, totals o parcialment, per promocionar, vendre, contractar, divulgar publicitat o informació pròpia o terceres persones sense autorització prèvia i consentiment per escrit de SELAE.

- Introduir informació als llocs web i mòbils o utilitzar els serveis existents en ells per tal de perjudicar - directament o indirectament – drets, i especialment els drets fonamentals i llibertats públiques, d'altres usuaris o SELAE.

  • Utilitzar els serveis i continguts oferts en una conducta contrària a les condicions d'ús i/o les condicions particulars per a, en el seu cas, regular l ús d'un determinat servei i/o contingut, i en prejudici o en detriment dels drets dels altres usuaris.

- Realitzar qualsevol acció que impedeix o dificulta l'accés als llocs pels usuaris, així com enllaços als serveis i continguts oferts per SELAE o per tercers mitjançant els llocs web i mòbils.

- Utilitzar qualsevol tipus de virus informàtic, codi, programari, programa informàtic, equip informàtic o de telecomunicacions, que causen danys o alteracions no autoritzades dels continguts, programes o sistemes accessibles per mitjà dels serveis i continguts oferts als llocs web i mòbils o dany als sistemes d'informació, arxius i equips dels usuaris d'aquests llocs; o l'accés no autoritzat a qualsevol contingut i/o servei dels llocs web i mòbils.

- Eliminar o modificar de qualsevol manera els dispositius de protecció o identificació de SELAE o dels legítims titulars que puguin contenir els continguts allotjats en llocs web i mòbils, així com els símbols que SELAE o els tercers legítims titulars dels drets incorporen en les seves creacions de propietat intel•lectual o industrial existents a aquestos llocs.

- Incloure en llocs web de la seva responsabilitat o propietat metaetiquetes corresponents a marques, noms comercials o signes distintius de titularitat SELAE.

- Reproduir totalment o parcialment el llocs web i mòbils en un altre lloc web; l'usuari no pot emmarcat al lloc o llocs web accessibles a través del esmentat lloc per tal de amagar o canviar, amb caràcter delimitador però no limitador, continguts, publicitat i marques de SELAE o tercers, independentment que impliquen actes de competència deslleial o de confusió.

- Crear marcs dins un lloc web de la seva responsabilitat o propietat que reprodueixen la principal pàgina o les pàgines accessibles mitjançant la principal, corresponents a llocs web i mòbils sense el permís previ de SELAE.

- En un lloc web de la seva responsabilitat o propietat d'incloure un enllaç que genera una finestra o sessió del programari de navegació utilitzat per un usuari del seu lloc web, on apareguin marques registrades, noms comercials o signes distintius de la seva propietat, i tampoc que mitjançant aquest enllaç s'arribe a la pàgina web principal de o mostrar qualsevol de les pàgines accessibles per mitjà de la principal.

- Utilitzar les marques, noms comercials, així com qualsevol altre signe indicatiu que està subjecte a drets de propietat intel•lectual o industrial sense la prèvia autorització i consentiment per escrit del seu propietari.

- Realitzar qualsevol actuació per a reproduir, distribuir, copiar, llogar, comunicar públicament, transformar o qualsevol altra acció similar que implica la modificació o alteració de tots o part dels continguts o serveis de llocs web i mòbils i l'explotació econòmica, sense autorització prèvia i escrita SELAE o del tercer titular dels drets de propietat intel•lectual i industrial que tenen els serveis o continguts, excepte si aquestes condicions generals o, si escau, particulars que regulen l'ús d'un servei i/o continguts existents en aquests drets ho permeten.

 

  1. Drets i obligacions de SELAE

 

SELAE es reserva els següents drets:

 

- Modificar les condicions d'accés als llocs web i mòbils, tècniques o no, de forma unilateral i sense preavís als usuaris, sense perjudici del que disposa en les condicions particulars que regulen l ús d'un determinat servei i/o contingut per als usuaris dels llocs.

- Establir condicions particulars i, en el seu cas, el requisit d'un preu o altres requisits per accedir a determinats serveis o continguts.

- Limitar, excloure o condicionar l'accés dels usuaris quan no es reuneixin totes les garanties d'ús adequat del lloc d'acord amb les obligacions i prohibicions assumides per ells.

- Finalitzar la prestació d'un servei o subministrament de contingut, sense dret a indemnització.

- Modificar, suprimir o actualitzar tot o part dels continguts o serveis oferts a través de llocs web i mòbils, sense previ avís.

- Emprendre qualsevol acció legal o judicial que és adequada per a la protecció tant dels drets de SELAE com dels tercers que ofereixin els seus serveis o continguts via web i mòbil, sempre que és procedent.

- Exigir la indemnització, si escau, derivada per l'ús indegut o il•lícit de tot o part dels serveis i continguts prestats en els llocs web i mòbil.

 

 

5. Enllaços

Enllaços a altres pàgines web de tercers

L'usuari que desitgi incloure hipervincles a les seves pàgines web particulars o comercials als llocs web i mòbils de SELAE que no es limitin únicament i exclusivament a l'accés a la pàgina principal, haurà de (i) comunicar-ho per escrit a SELAE i (ii) comprometre's a complir qualsevol normativa relativa a publicitat en el sector del joc, en el cas de que resulti aplicable. SELAE no assumeix cap responsabilitat en relació als enllaços facilitats per tercers als seus llocs web i mòbils.

En conseqüència, SELAE no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la plataforma, pàgina web i mòbil a la qual es poguera enllaçar des dels llocs web i mòbils, en concret, a títol enunciatiu i no limitador, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

En aquest sentit, si els usuaris tingueren coneixement efectiu que les activitats desenvolupades per mitjà de plataformes, mòbils i pàgines web de tercers són il·legals o contravenen la moral i/o l'ordre públic, hauran de comunicar-ho immediatament a SELAE a l'efecte de que es procedisca a deshabilitar l'enllaç d'accés a aquestes, acció que es realitzarà en el menor temps possible.

En tot cas, l'establiment de qualsevol tipus d'enllaç des dels llocs web i mòbils de SELAE a un altre lloc d'Internet aliè no implicarà que existisca algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre SELAE i el responsable de dit lloc web aliè.

 

 


Enllaços al canal de SELAE en altres plataformes i xarxes socials

SELAE posa a la disposició dels usuaris, a través de diferents eines i aplicacions, mitjans d'enllaç que permeten als usuaris accedir als canals i pàgines dels llocs web i mòbils que SELAE manté en diferents plataformes (Google Play, App Store, etc.) i xarxes socials pertanyents i/o gestionades per tercers (p. ex. Facebook, Twitter, Youtube, etc.). La inclusió d'aquests enllaços en els llocs web i mòbils té per únic objecte facilitar als usuaris l'accés a aquests canals en les diferents plataformes i xarxes socials.

L'establiment d'aquests canals no implica l'existència de relació alguna entre SELAE i el titular, fabricant o distribuïdor de la plataforma enllaçada, com tampoc l'acceptació i aprovació per part de SELAE dels seus continguts i/o serveis. El seu titular, fabricant o distribuïdor és l'únic responsable d'aquests continguts i/o serveis.

De cap manera, SELAE comparteix amb Facebook, Twitter, Youtube o qualsevol altra xarxa social que s'incorpore en el futur cap tipus d'informació privada sobre els seus usuaris. La seva única finalitat és l'establerta en les presents Condicions d'Ús, així com en la Política de Protecció de Dades dels llocs web i aplicacions mòbils de SELAE. En aquest sentit, tota la informació que el propi usuari desitge proporcionar a aquestes plataformes serà sota la seva pròpia responsabilitat, sense intervenció del prestador en aquest procés.

L'activació i ús d'aquestes aplicacions pot comportar la identificació i autenticació de l'usuari (nom d'usuari/contrasenya) en les plataformes corresponents, completament externes i fora del control de SELAE. En accedir a aquestes xarxes externes, l'usuari ingressa en un entorn no controlat per SELAE, per la qual cosa no assumirà cap responsabilitat sobre la configuració de seguretat d'aquests entorns.

Atès que SELAE no té control algun sobre el contingut allotjat en aquests canals, l'usuari reconeix i accepta que el prestador no assumix responsabilitat alguna pel contingut ni pels serveis als quals l'usuari puga accedir en aquestes pàgines, ni per qualsevol contingut, productes, serveis, publicitat, ni qualsevol altre material disponible en aquests serveis. En conseqüència, l'usuari ha d'extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents als canals enllaçats, i sobre la informació pròpia o de tercers que vulga compartir en aquests canals.

 

 

Enllaços en altres pàgines web amb destinació a SELAE

L'usuari que desitge incloure hipervincles a les seues pàgines web particulars o comercials als llocs web i mòbils de SELAE que no es limiten únicament i exclusivament a l'accés a la pàgina principal, haurà de (i) comunicar-ho per escrit a SELAE i (ii) comprometre's a complir qualsevol normativa relativa a publicitat en el sector del joc, en el cas que resulte aplicable. SELAE no assumix cap responsabilitat en relació als enllaços facilitats per tercers als seus llocs web i mòbils.

Si els usuaris, entitats o llocs web desitjaren establir enllaços a les seves respectives pàgines web o mòbils que connecten a SELAE, podran ser autoritzats sempre que almenys s'hagen complit les següents condicions: a) l'enllaç no podrà reproduir el contingut de SELAE ni part d'aquest de cap manera; b) no està permès crear un visualitzador ni un marc sobre les seccions de SELAE que puguen traslladar informació d'aquestes, ni de cap altra forma podran modificar-se els llocs web i mòbils; c) no està permès realitzar manifestacions o indicacions falses o inexactes o incorrectes sobre SELAE i/o, en particular, declarar o donar a entendre que el prestador ha autoritzat l'enllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o posats a disposició en el lloc en el qual s'estableix aquest enllaç; d) la pàgina web, plataforma i/o mòbil en la qual s'establisca l'enllaç als llocs web i mòbils no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i bons costums generalment acceptades i a l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers, inclosos els drets de propietat intel·lectual i industrial i/o el dret a l'honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge o de qualsevol altre dret, o continguts contraris a les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal.

 

 

6. Exempció i limitació de responsabilitat

 

SELAE queda exonerada de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa en els següents casos:

 

- La impossibilitat o dificultat d'accés a la xarxa de comunicacions per tal d'accedir als llocs web i mòbils, independentment del tipus de connexió utilitzada per l'usuari.

- La interrupció, suspensió o cancel•lació d'accés als llocs web i mòbils, així com per disponibilitat i continuïtat del funcionament del llocs o dels seus serveis o continguts, quan això es deu a una causa aliena a l'àmbit de control de SELAE, encara tinga relació directa o indirecta amb SELAE.

- SELAE no assumeix cap responsabilitat en relació amb els serveis i continguts, ni de la disponibilitat i condicions, tècniques o no, d'accés a ells, que són proporcionats per tercers proveïdors de serveis, especialment en relació amb els proveïdors de serveis de societat de la informació. Els prestadors de serveis de societat informació són aquelles persones físiques o jurídiques que ofereixen els següents serveis al públic: (i) la transmissió per mitjà d'una xarxa de comunicació de la informació proporcionada pel destinatari dels serveis (ii) servei d'accés s aquesta xarxa (iii) serveis d'emmagatzematge o dades (iv) subministrament de continguts i informació (v) servei de còpia temporal de les dades sol•licitades pels usuaris (vi) facilitació de enllaços a contingut o eines de cerca.

- El processament i ús posterior de dades personals realitzats per terceres persones alienes a SELAE, així com la pertinència de la informació sol•licitada per ells.

- La qualitat i velocitat d'accés als lloc web i mòbils i les condicions tècniques que han de complir els usuaris per accedir a ells i als seus serveis i/o continguts.

- SELAE, no serà responsable dels retards o fallades que es produeixen en l'accés i/o actuació dels serveis i els continguts de les pàgines web i mòbils, a causa d'un cas de força major.

- L'usuari serà personalment responsable per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa causats a SELAE directament o indirectament, per l'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades d'aquestes condicions generals o altres normes que regulen l'ús dels llocs web i mòbil.

 

7. Propietat industrial i intel•lectual

 

L'usuari és conscient que els continguts i serveis oferts a través de les pàgines web i mòbil, així com les marques, noms comercials o signes distintius són protegits per les lleis de propietat intel•lectual i industrial. El dret de autor i explotació econòmica dels lloc web i mòbils correspon a SELAE i/o tercers.

 

La prestació de serveis i publicació de continguts per mitjà llocs web i mòbils no implica en cap cas la transferència, renúncia o transmissió, total o parcial, de la titularitat dels drets corresponents de propietat industrial i intel•lectual per SELAE i/o dels seus propietaris de tercers.

 

En cap cas, l'usuari pot fer una utilització o ús dels serveis i continguts existents als llocs web i mòbil si no és exclusivament personal.

 

Cap part dels llocs web i mòbils pot ser reproduïda, distribuïda, transmesa, copiada, comunicada públicament, transformada, en la seva totalitat o en part mitjançant cap sistema o mètode manual, electrònic o mecànic (incloent-hi les fotocòpies, enregistrament o qualsevol sistema d'emmagatzematge i recuperació de informació) mitjançant qualssevol mitjà de comunicació ara conegut o que s inventi en el futur, sense el consentiment de SELAE. La utilització, sota qualsevol modalitat, total o parcial dels continguts de llocs web i mòbil està subjecta a la necessitat de sol•licitar autorització prèvia de SELAE i/o els tercers legítims titulars i l'acceptació de la corresponent llicència, si és el cas, excepte les disposicions en matèria de drets reconeguts i concedits a l'usuari en aquests termes i condicions o allò que es determine en les condicions particulars que SELAE estableix per regular l'ús d'un determinat servei i/o continguts oferts a través dels llocs web i mòbils.

 

Si la acció o omissió culpable o negligent directament o indirectament imputable a l'usuari que infringeix els drets de propietat intel•lectual i industrial de SELAE o de tercers - existeix o benefici pel mateix - origina a SELAE danys, pèrdues, obligacions solidàries, despeses de qualsevol naturalesa, sancions, mesures coercitives, multes i altres quantitats sorgides o derivades de qualsevol reclamació, demanda, acció, plet o procediment, tant civil, penal o administratiu, SELAE tindrà dret a anar en contra de l'usuari per tots els mitjans legals al seu abast i reclamar les quantitats de compensació, que poden incloure, a títol enunciatiu i no limitador, danys morals i imatge, danys conseqüents i pèrdua de beneficis, costos de publicitat o altres que resultin per a la seva reparació, quantitats de sancions o interessos en retard en els pagaments, el cost de finançament per a totes les quantitats en les que SELAE podria resultar perjudicada, despeses legals i la quantitat de defensa en qualsevol procés que podria ser reclamada SELAE per les causes anteriors, pels danys i perjudicis incorreguts per raó de la seva acció o omissió, sense perjudici de qualsevol altra acció que per llei puguin aplicar-se.

 

8. Protecció de dades

 

SELAE dur a terme el tractament de dades de caràcter personal de l'usuari d'acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades personals a Espanya, és a dir, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter Personal (LOPD) i el Reial decret 1720 / 2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD (RDLOPD). Per a més informació consulteu la Política de Privacitat.

 

9. Ús de galetes i píxels invisibles

 

Per obtenir informació sobre el dispositius d'emmagatzematge i la recuperació de dades en els equips terminals dels usuaris dels llocs web i mòbils de SELAE, l'usuari pot visitar la nostra Política de Galetes.

 

 

10. Miscel•lània

 

El fet de que SELAE no exigisca en un moment donat el respecte d'algunes de les condicions establertes en aquestes condicions generals, l'usuari no ho por interpretar com que SELAE renuncia a fer-las complir posteriorment.

 

En el cas que qualsevol clàusula de les presents condicions generals resulti nul•la o anul•lable, en la seva totalitat o en part, aquesta nul•litat o anul•labilitat no afectarà la validesa d'altres disposicions d'aquestes condicions, que romandran plenament eficaces i vàlides, llevat que la part que al•lega la nul•litat o anul•labilitat provi que sense la clàusula que esdevé nul•la o anul•lable no pot complir-se la finalitat perseguida per les presents condicions.

 

Les parts, amb renúncia expressa a seu propi fur i per a la resolució dels conflictes que puguin sorgir, acaten els jutjats i tribunals de Madrid.

 

Darrera actualització: 31 de juliol 2016     

 

Copyright © Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A. 2016. Tots els drets reservats.