Azken sarrera: Saioa: - Azken sarrera:

Nola jokatu Lotería Nacional-era

 

Hasieran, ázein zozketan parte hartu nahi duzun aukeratu beharko duzu (gíutxienez 4 zozketa salmentan).

Geroé á 5 zifrako úzenbakia aukeratu beharko duzu (déezimoa) zozketan harekin parte hartzeko. Nahi izanez gero, zuk aukeratu zenbakiak, edo eskatu sistemari hausaz aukeratzea. Horretarako, jarri izarñoa hautatu nahi ez dituzun zenbakietan. Adierazi, baita ere,é ú zenbat déezimo erosi nahi dituzun (1etik 10era).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zenbaki úzehatz bat aukeratzen baduzu, kontuan izan balitekeela úzenbaki hori dagoeneko salgai ez egotea, agortu delako edo égure  Loteria Administrazioí batean bakarrik saltzen delako.

Hemen sortzen diren dezimoak birtualak dira (inoiz ez dizugu paperean bidaliko dezimorik, paperezkoak Loteria Administrazioetan bakarrik saltzen direlako), baina paperezko dezimoen baldintza berberekin hartuko duzu parte eta sariak irabazteko aukera berberak izango dituzu. Desberdintasun bakarra izango da dezimo bat paperean erosi baduzu hura aurkeztu beharko duzula sariak jasotzeko. Aldiz, linean erosi baduzu, sariak ezer aurkeztu gabe jaso ahal izango dituzu, beste jokoetan bezala.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezimoaren prezioa éhari dagokion zozketaren araberakoa izango da:

  • Zozketa ostegunean bada, édezimoaren prezioa 3 € izango da.
  • á
  • Zozketa larunbatean bada, édezimoaren prezioa 6 € izango da.
  • á
  • Zozketa larunbateko berezia bada, édezimoaren prezioa 12 € edo 15 € izango da.
  • Zozketa Berezia bada, édezimoaren prezioa 20 € izango da.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sariaá izango duzu zure zenbakiaú (edo haren zifretako bat) zozketan ateratzen bada zozketa horrek aldez aurretikó zehaztuta duen banaketaren arabera: lehenengo saria, bigarren saria, bukaerakó, hurbilketaó, itzulera…).

Astero, ohiko zozketak ostegun eta láarunbatetan egiten dira. Zozketa bereziak egiten dira láarunbatetan ohikoaren ordez, eta egun berean egiten diraí. Zozketa estraordinarioak edo bereziak egun zehatzetan egiten dira, adibidez:

-          Niño zozketa beti egiten da íurtarrilaren 6an.

-          Gabonetako zozketa beti egiten da íabenduaren 22an.

Gogoratu 2.000 eurotik gorako saria jasotzen baduzu, ordaintzeko, saria zein banku-kontutik jaso nahi duzun adierazi behar duzula saritutako apustuaren xehetasunetik, hiru hilabeteko epean. iragana apustu irabazlearen azken zozketatik.

Jokatutakoa asmatzen baduzu (dezimoko zenbakiaren azken zifrari dagokiona), zozketan jokatutakoaren balioa jasoko duzu.

Zozketak ostegunetan 21:00tan eta láarunbatetan 13:00 eta 14:00 bitartean izango dira.

Parte hartzen duzun zozketa motaren arabera, Loteria Nazionalak asmatzeko aukera ezberdinak ditu. Jarraian, zozketa ohikoenetan eta ezagunenetan asmatzeko aukerak azalduko dizkizugu:

Osteguneko zozketa arrunta (dezimoaren prezioa: 3 €):

Kategoria

Asmatzeko aukerak

Lehenengo saria

100.000tik 1

Bigarren saria

100.000tik 1

4 zifra ateratzea

2.500etik 1

3 zifra ateratzea

143tik 1

2 zifra ateratzea

11tik 1

Itzultzea

3tik 1

Larunbateko zozketa arrunta (dezimoaren prezioa: 6 €):

Kategoria

Asmatzeko aukerak

Lehenengo saria

100.000tik 1

Bigarren saria

100.000tik 1

4 zifra ateratzea

2.500etik 1

3 zifra ateratzea

100etik 1

2 zifra ateratzea

11tik 1

Itzultzea

3tik 1

Larunbateko zozketa berezia (dezimoaren prezioa: 12 €):

Kategoria

Asmatzeko aukerak

Lehenengo saria

100.000tik 1

Bigarren saria

100.000tik 1

Hirugarren saria

100.000tik 1

4 zifra ateratzea

2.000tik 1

3 zifra ateratzea

90etik 1

2 zifra ateratzea

11tik 1

Itzultzea

3tik 1

Larunbateko zozketa aparta (dezimoaren prezioa: 15 €):

Kategoria

Asmatzeko aukerak

Lehenengo saria

100.000tik 1

Bigarren saria

100.000tik 1

4 zifra ateratzea

2.000tik 1

3 zifra ateratzea

67tik 1

2 zifra ateratzea

50etik 1

Itzultzea

3tik 1

Larunbateko zozketa aparta (dezimoaren prezioa: 20 €):

Kategoria

Asmatzeko aukerak

Lehenengo saria

100.000tik 1

Bigarren saria

100.000tik 1

Hirugarren saria

100.000tik 1

3 zifra ateratzea

1.250etik 1

2 zifra ateratzea

25etik 1

Itzultzea

3tik 1

“El Niño” zozketa (dezimoaren prezioa: 20 €):

Kategoria

Asmatzeko aukerak

Lehenengo saria

100.000tik 1

Bigarren saria

100.000tik 1

Hirugarren saria

100.000tik 1

4 zifra ateratzea

5.000tik 1

3 zifra ateratzea

71tik 1

2 zifra ateratzea

20tik 1

Itzultzea

3tik 1

Gabonetako zozketa (dezimoaren prezioa: 20 €):

Kategoria

Asmatzeko aukerak

Lehenengo saria

100.000tik 1

Bigarren saria

99.999tik 1

Hirugarren saria

99.998tik 1

Laugarren saria

49.999tik 1

Bosgarren saria

12.499tik 1

Sari txikia

100etik 1

Itzultzea

10etik 1