Último acceso: Sesión: - Último acceso:

CONSIGNACIÓN

Consignación por C.C.A.A.

Toda a información detallada e actualizada da consignación do sorteo por Comunidades Autónomas.

COMUNIDADE AUTONOMA SERIES CONSIGNADAS IMPORTE

Consignación por Provincias

Toda a información detallada e actualizada da consignación do sorteo por Provincias.

PROVINCIA SERIES CONSIGNADAS IMPORTE

A información non se encontra dispoñible