Darrer accés: Sessió: - Darrer accés:

Com jugar El Joker


1. ¿Com es juga a El Joker?
El Joker consisteix en una loteria associada a qualsevol dels jocs gestionats per SELAE, al principi estarà associat al joc de La Primitiva. Cada número Joker consta de set xifres que pots sol·licitar voluntària i conjuntament en realitzar les teues apostes en el joc associat.

2. ¿Quant costa jugar?
L'import de cada número Joker és d'1 euro.


3. ¿Com puc participar en El Joker?
Per a pronosticar has de marcar amb el signe “X” en la casella denominada “Joker” en participar en la teua aposta del joc associat.


4. ¿Quants números Joker puc jugar?
Solament es podrà assignar un número aleatori per resguard del joc al qual s'associe “El Joker”.


5. ¿En quins sortejos participe?
Tens dues opcions per a jugar:

Diari:en el cas dels resguards de participació en un sol sorteig el número serà vàlid únicament per a aquest sorteig.

Setmanal: en el cas de resguards de participació setmanal el número serà vàlid per a participar en tots els sortejos que durant la setmana s'efectuen del joc al qual s'associe. Cada número Joker té un import d'1 euro, per la qual cosa si participes en la manera setmanal, el seu import serà de 2 euros (1 euro per cada sorteig).

6.¿Quins són els premis?

Es destina al pagament de premis el 55 per cent de l'emissió, no obstant això en tractar-se d'un joc amb premis fixos es destinarà a premis en cada sorteig la quantitat necessària per a satisfer els premis obtinguts conforme a la següent distribució:

  • 1ªcategoría: Obtenen premi d'1.000.000 d'euros els Resguards en els quals el número assignat com JOKER coincidisca amb les set xifres del número extret i en el mateix ordre en el sorteig determinat en la norma 11ª.
  • 2ª Categoría: Obtenen premi de 10.000 euros els Resguards en els quals el número assignat com JOKER coincidisca amb les primeres sis xifres del número extret i en el mateix ordre o amb les sis últimes xifres i en el mateix ordre de les del número extret en el sorteig determinat en la norma 11ª.
  • 3ª Categoría: Obtenen premi de 1.000 euros els Resguards en els quals el número assignat com JOKER coincidisca amb les cinc primeres xifres i en el mateix ordre, o amb les cinc últimes xifres i en el mateix ordre de les del número extret en el sorteig determinat en la norma 11ª.
  • 4ª Categoría: Obtenen premi de 300 euros els Resguards en els quals el número assignat com JOKER coincidisca amb les quatre primeres xifres i en el mateix ordre, o amb les quatre últimes xifres i en el mateix ordre de les del número extret en el sorteig determinat en la norma 11ª.
  • 5ª Categoría: Obtenen premi de 50 euros els Resguards en els quals el número assignat com JOKER coincidisca amb les tres primeres xifres i en el mateix ordre, o amb les tres últimes xifres i en el mateix ordre de les del número extret en el sorteig determinat en la norma 11ª.
  • 6ª Categoría: Obtenen premi de 5 euros els Resguards en els quals el número assignat com JOKER coincidisca amb les dues primeres xifres i en el mateix ordre, o amb les dues últimes xifres i en el mateix ordre de les del número extret en el sorteig determinat en la norma 11ª.
  • 7ª Categoría: Obtenen premi d'1 euro els Resguards en els quals el número assignat com JOKER coincidisca amb la primera o amb l'última xifra de les del número extret en el sorteig determinat en la norma 11ª.

  • Es podrà percebre més d'un premi en cada sorteig en el qual participe el Resguard, conforme s'estableix en la Taula de Premis Acumulats per Encerts i Categories.