Darrer accés: Sessió: - Darrer accés:

Diccionari de termes de Loteries

A B CD E F G H I JK L LLM N Ñ O P Q RS;TUVWXYZ

 A

Administració de loteries: És la denominació donada als punts de venda de Loteries que venen exclusivament els nostres productes, per diferenciar-los dels punts de venda mixtos que també venen productes d'un altre tipus (hostaleria, estancs, botigues de coveniencia etc...).

Agraciats: Són els apostadors que tenen la sort de posseir un resguard amb alguna de les seues apostes premiades per a un sorteig de Loteries o jornada esportiva.

Aposta: És l'acció de formar part del concurs pel qual una persona participa en un sorteig o jornada esportiva determinada.

Hi ha diferents tipus d'aposta segons el pronòstic realitzat:

 • Aposta senzilla: Aquella en què només es realitza un pronòstic de números en quantitat idèntica als números que formaran la combinació guanyadora.
 • Aposta múltiple: Aquella aposta que pronostica més números de què formaran la combinació guanyadora, tenint per tant majors possibilitats d'encert. És desglosable en apostes senzilles.
 • Aposta reduïda: És una modalitat d'aposta exclusiva de La Quiniela, en la que només es participa amb algunes de les apostes realitzades al marcar diferents combinacions de dobles i triples.
 • Aposta condicionada: És una modalitat d'aposta exclusiva de La Quiniela, en la que es pronostiquen diferents combinacions múltiples i s'apliquen condicions prèviament definides per a conéixer amb quines combinacions es participa.

 

Hi ha diferents tipus d'aposta segons els sortejos setmanals en què participes:

 • Aposta setmanal: En aquells jocs que tenen més d'un sorteig setmanal, és possible obtindre un sol resguard que participe en tots o part dels sortejos de la setmana. (Des de l'immediatament següent fins a l'últim de la setmana) . Esta modalitat està disponible només per a les Lotus excepte Lototurf.
 • Aposta diària: És l'aposta que participa únicament en un sorteig o jornada esportiva.

Apostes cotitzades: Les apostes cotitzades són aquelles que obtenen un premi diferent segons el moment en què s'hagen comprat, i que es coneix en el moment de l'adquisició del resguard, a diferència de les apostes mútues (com les de Loteries de l'Estat) en el que el premi de cada categoria depén de la recaptació final total per a eixe sorteig o jornada esportiva i per tant no es coneix fins al tancament de la venda del mateix sorteig o jornada. En general s'utilitza per a apostes esportives però no té per què circumscriure's a estes.

Aposta esportiva: Es denomina així a les apostes relacionades amb esdeveniments esportius. En Loteries tenim dos jocs d'aposta esportiva (apostes mútues) : La Quiniela i Quinigol.

Aposta hípica: És l'aposta relacionada amb les carreres de cavalls. En Loteries tenim un joc d'aposta hípica: Quíntuple Plus. A més, també Lototurf té característiques d'este tipus d'apostes.

Aposta mútua: Aquelles en què un percentatge de las quantitats apostadas por diferents jugadors es repartix entre els encertants de manera proporcional al que aposta. Les apostes que comercialitzem en Loteries de l'Estat són mútues (La Quiniela, Quinigol i Quíntuple Plus).

Apostes rebudes: És la suma total de les apostes que participen en el sorteig. S'obté al tancar la venda d'este i els premis a repartir depenen totalment d'este número." 

Autenticar: Procés pel qual un jugador accedix a la part privada de la nostra web per a poder realitzar apostes o cobrar premis. Es tracta de la introducció del NIF/NIE i la contrasenya o del correu electrònic i la contrasenya.

 

 B

Bitllet: Conjunt de 10 dècims del mateix número de Loteria Nacional pertanyents a la mateixa sèrie.

Bloc: És cada una de les seccions d'un bitllet on es farcida una aposta completa. Es compon de reixetes o taules.

Bitllets: En els punts de venda presencials, són els impresos que s'omplin manualment per part dels jugadors amb els pronòstics que componen les apostes que participen en els jocs. En el cas d'internet, per extensió, anomenem bitllets al conjunt de blocs que es poden compondre i comprar d'una sola vegada al realitzar apostes.

Bonoloto: Joc de la família de Lotos de Loterías y Apuestas del Estado. Cada bloc es compon d'una única reixeta en la qual es realitzen els pronòstics. Actualment es realitza un sorteig diari.

 

 C

Cavall guanyador per a Lototurf: El cavall guanyador és el que figura amb l'arribada a meta en primera posició en la carrera que corresponga, sent generalment el cavall guanyador de la 4a carrera de la jornada de Turf.

Cavalls guanyadors en Quíntuple Plus: Es denomina així a la llista de cavalls que componen el resultat guanyador de la jornada, açò és, els que finalitzen en primer lloc en les 5 primeres carreres i al 2n classificat de la 5a carrera de la jornada de Turf.

Categories de premis: Cada un dels possibles premis a què opta un resguard d'apostes i que depenen del nombre d'encerts sobre el resultat del sorteig que conté.

Codi de receptor: és el número únic de 5 xifres que identifica unívocament a un punt de venda de Loteries de l'Estat, siga administració o punt de venda mixt.

Combinació guanyadora: Conjunt de números extrets a l'atzar en el sorteig, que servix com a base per a assignar els premis d'este.

Complementari: És el número que acompanya a la combinació principal guanyadora d'eixe sorteig i que és necessari encertar per a guanyar un premi d'alguna de les categories del sorteig. S'extrau en els sortejos de La Primitiva i Bonoloto.

Contracte de joc: contracte d'obligada acceptació per part d'un usuari registrat en la web de Loteries i que obliga l'usuari i a Loteries a complir una sèrie de garanties mínimes a fi que el joc es desenvolupe de manera responsable i adequada entre ambdós parts.

Compte de joc: denominem compte de joc al compte que s'obri en Loterías del Estado per un usuari que es registra al seu web. Es compon de les seues dades personals, opcions personalitzades, apostes i subscripcions realitzades, moviments de càrrega i descàrrega de saldo i premis obtinguts.

 

 D

Dècims: És l'imprés tradicional del joc de Loteria Nacional amb què s'acredita la participació en el joc i que es comercialitza en les administracions de Loteries. En el cas d'internet, per extensió, cridem desé online a l'aposta mínima que es pot adquirir d'este joc en la web.

Dècims favorits: Es denominen així a les apostes de Loteria Nacional que són assignades com a favorites al donar-los un nom i guardar-les per a realitzar accions posteriors amb elles.

DGOJ (Direcció General d'Ordenació del Joc): és l'organisme estatal encarregat de regular i supervisar el bon funcionament del joc a Espanya. La seua pàgina web oficial és https://www.ordenacionjuego.es/.

 

 E

Escrutini: Procés pel qual es comparen les apostes efectuades en un sorteig o jornada esportiva amb els números guanyadors de cada sorteig o resultats esportius de la jornada, a fi de conéixer les apostes guanyadores en cada categoria de premis.

Estreles: En Euromillones, són els números que componen la segona reixeta de cada bloc d'apostes i per tant també les estreles són part de la combinació guanyadora.

EuroDreams: joc de la família de Lotos de Loterías y Apuestas del Estado que es juga en conjunt amb diversos països europeus. Cada bloc es compon de dues reixetes en les quals es realitzen els pronòstics. Actualment es realitza un sorteig els dilluns i un altre els dijous.

Euromillones: joc de la família de Lotos de Loterías y Apuestas del Estado que es juga en conjunt amb diversos països europeus. Cada bloc es compon de dues reixetes en les quals es realitzen els pronòstics. Actualment es realitza un sorteig els dimarts i un altre els divendres.

Encertants: És el nombre total de resguards que han obtingut premi per a cada una de les categories de premis d'un sorteig o jornada esportiva.

Encerts: Correspon als números o pronòstics d'un resguard que coincidixen amb la combinació guanyadora d'un sorteig o jornada esportiva.

 

 F

Favorites: En la web de jocs, es denominen així a les apostes de qualsevol joc excepte Loteria Nacional que els usuaris nominen i guarden per a realitzar accions posteriors amb elles.

FNMT (Fábrica Nacional de la Moneda i Timbre): És l'organisme de l'Estat encarregat de la impressió de les llistes oficials de premis així com dels desens de Loteria Nacional.

Fons per a pot: És la quantitat del Pot que s'obté quan en un sorteig o sortejos anteriors no es produïxen encertants de la categoria més elevada. El seu destí és generalment engreixar el premi corresponent a la primera categoria del sorteig a què es destina, a fi que els guanyadors d'eixa categoria reben un premi major que el que els correspondria si únicament es repartira el percentatge de la recaptació destinat a premis.

Fracció: és el número identificatiu de cada un dels desens que componen un bitllet de Loteria Nacional i que ho distingix dels altres desens d'una mateixa sèrie.

 

 G

Gordo de la Primitiva (El): Joc de la família de Lotos de Loteries i Apostes de l'Estat. Cada bloc es compon de dos reixetes en què es realitzen els pronòstics. Actualment es realitza un sorteig setmanal els diumenges.

 

 H

Home: Pàgina principal d'una web i generalment la d'arribada d'un visitant. En el cas de la web de Loteries es tracta de  www.loteriasyapuestas.es.

 

 I

 

 J

Joker (El): joc opcional associat a la Primitiva per la qual es participa amb un número aleatori en un sorteig addicional al tradicional d'aquest joc i que consisteix a encertar xifres i posició d'un número guanyador de 7 dígits.

Jornada: Correspon al període de temps durant el qual es celebren els esdeveniments esportius (partits de futbol o carreres de cavalls) sobre els quals s'efectuen els pronòstics de La Quiniela, Quinigol o Quíntuple Plus. Cada joc té el seu número de jornada, que és correlatiu durant la temporada anual. En Quiniela i Quinigol comença a l'agost coincidint amb l'inici de La Lliga i en el cas de Quíntuple Plus comença al gener amb l'inici de l'any.

Joc Responsable: És el conjunt de regles d'actuació que Loteries establix amb l'objecte de garantir que els jocs siguen segurs per al públic (en sentit ampli) i compatibles amb els seus grups d'interés en general, prestant especial atenció als grups més vulnerables."

Junta Superior de Control: Òrgan intern de Loteries que es responsabilitza del bon curs i gestió de cada sorteig.

 

 K

 

 L

LAE: Antiga denominació de Loteries i Apostes de l'Estat.

Llistat oficial de premis: és el document en el qual es publiquen tots els números de Loteria Nacional que han sigut premiats en un sorteig. És l'únic document vàlid per a establir que un dècim determinat ha sigut agraciat amb un premi i la seua quantitat assignada.

Lotería Nacional: joc de Loteria de Loterías y Apuestas del Estado en el qual es participa amb la compra d'un nombre determinat de dècims (reals o virtuals) de números distribuïts prèviament. Actualment es realitzen setmanalment dos sortejos, els dijous i dissabtes. Excepcionalment els sortejos dels dissabtes es poden substituir per sortejos especials o extraordinaris a celebrar-se qualsevol altre dia de la setmana, com ocorre anualment amb el Sorteig Extraordinari de Nadal, el 22 de desembre, o el Sorteig Extraordinari del Xiquet, el 6 de gener.

Lotobossa: és el moneder electrònic de la web de Loterías, necessari per a realitzar apostes. Cada usuari ingressa ací els diners previs a la realització d'apostes i rep també els corresponents premis. És possible realitzar qualsevol operació de càrrega o descàrrega al seu compte bancari sense cap tipus de comissió.

Lototurf: Joc de la família de Lotos de Loteries i Apostes de l'Estat. Cada bloc es compon de dos reixetes en què es realitzen els pronòstics. Ja que que la segona reixeta consistix en l'encert del cavall guanyador d'una carrera de cavalls, setmanalment es realitzen tants sortejos com a jornades hípiques existisquen.

 

 LL

 M

Millón (El): joc associat a Euromillones pel qual es participa amb un conjunt de codis en un sorteig addicional al tradicional d'aquest joc i en el qual sempre hi ha un guanyador, que rep un premi d'un milió d'euros. En aquest sorteig només participen els resguards adquirits a Espanya. El sorteig té lloc tots els dimarts i tots els divendres.

 

 N

Número aleatori: És un número extret a l'atzar d'entre un conjunt dau.

Número capicúa: En Loteria Nacional, correspon al dècim amb xifres simètriques, llegit d'esquerra a dreta i de dreta a esquerra.

Número clau: És el número que acompanya a la combinació principal guanyadora d'un sorteig i que és necessari encertar per a guanyar un premi d'alguna de les categories del sorteig. S'extrau en els sortejos d'El Gordo.

Número de repeticions de les subscripcions o peticions de compra: ccorrespon al nombre de vegades que s'executarà la compra (en el cas de subscripcions) o s'intentarà executar la compra (en el cas de peticions de compra) d'una aposta. Es realitzarà un intent setmanal per a jocs de Lotos i un intent per cada jornada esportiva.

Número no trencat: En Loteria Nacional, es denomina així al dècim que té la xifra corresponent a les centenes diferent de zero. 

 

 Ñ

 

 O

ONLAE: Antiga denominació de Loteries i Apostes de l'Estat.

 

 P

Participacions: Són fraccions d'una aposta concreta o dècim concret, per la qual és possible apostar un import menor al preu de l'aposta mínima de cada joc.

Petició de compra: una petició de compra és una subscripció per a Loteria Nacional, amb l'única diferència amb estes que, en el cas de les primeres, pot no executar-se per a un sorteig en concret. (En Loteria Nacional, donades les característiques del joc en què per a cada sorteig s'emet un número diferent de sèries i bitllets i on el dècim comprat per un participant no es pot comprar per altre, no és possible garantir al 100% la compra d'uns dècims amb unes determinades característiques).

Ple al 15: En La Quiniela, correspon al pronòstic de l'esdeveniment esportiu de la posició 15 del bitllet. Es diferencia de la resta de pronòstics en què es compon del resultat del marcador de l'esdeveniment en lloc del pronòstic habitual 1 X 2.to deportivo de la posición 15 del boleto. Se diferencia del resto de pronósticos en que se compone del resultado del marcador del evento en lugar del pronóstico habitual 1 X 2.

Pot(estimat): és la bossa de diners amb l'import estimat que s'assigna per a premis a un sorteig o jornada en particular. Es compon del fons per a pot provinent dels sortejos/jornades anteriors sense encertants per a eixe joc, més una quantitat del percentatge de la recaptació estimada per a aquest sorteig o jornada. (És estimada perquè la recaptació no es coneix fins al tancament de la venda d'aquest sorteig, mentre que el pot es promociona durant tot el període de venda).

Premi: És el valor econòmic en € que s'assigna a un resguard que resulta de sumar tots els encerts a les diferents categories d'un sorteig o jornada esportiva que té i després d'efectuar el repartiment entre tots els guanyadors.

Premi directe: són els premis assignats a un resguard que es cobren completament en un sol pagament. En general són els assignats en tots els jocs de Loterías y Apuestas del Estado excepte els de 1a i 2a categoria d'EuroDreams.

Premi diferit: són els premis assignats a un resguard que es cobren normalment a terminis. En general són els assignats a la 1a i 2a categoria d'EuroDreams.

Primitiva (La): joc de la família de Lotos de Loterías y Apuestas del Estado. Cada bloc es compon d'una única reixeta en la qual es realitzen els pronòstics. Actualment es realitzen sortejos els dilluns, dijous i dissabtes.

Pronòstic: És la predicció que realitza l'apostador en la seua aposta sobre els números que componen la combinació guanyadora d'un sorteig o els resultats d'una jornada esportiva.

 • Pronòstic Doble: Es denomina així en La Quiniela a l'esdeveniment esportiu del bitllet en què s'omplin dos pronòstics en compte d'un a soles.
 • Pronòstic M: En Quinigol i La Quiniela (pronòstic ple al 15) és el valor que indica que, en el resultat d'un esdeveniment esportiu, un dels equips ha marcat més de 2 gols.
 • Pronòstic Triple: Es denomina així en La Quiniela a l'esdeveniment esportiu del bitllet en què s'omplin els tres pronòstics en compte d'un a soles.
 • Pronòstic X: En La Quiniela és el valor que indica que, en el resultat d'un esdeveniment esportiu dels primers 14 del bitllet, el resultat final ha sigut empat.
 • Pronòstic 1: En La Quiniela és el valor que indica que, en el resultat d'un esdeveniment esportiu dels primers 14 del bitllet, ha guanyat l'equip que juga com a local.
 • Pronòstic 2: En La Quiniela és el valor que indica que, en el resultat d'un esdeveniment esportiu dels primers 14 del bitllet, ha guanyat l'equip que juga com a visitant. 

Punt de venda associat: és el punt de venda de la nostra xarxa presencial amb el qual s'associen les apostes realitzades en el canal en línia. És necessari tenir un punt de venda associat per a poder jugar a Loteria Nacional a través de la nostra web i/o apps oficials.

Punt de venda bàsic: Administració de Loteries.

Punt de venda mixt: Denominació que es dóna en Loteries als punts de venda que no són administracions i per tant no comercialitzen el desé tradicional de Loteria Nacional.

Pot (estimat): És una bossa de diners amb l'import que s'assigna per a premis a un sorteig o jornada en particular. Es compon del Fons per a pot més una quantitat estimada del percentatge de la recaptació per al dit sorteig. (És estimada perquè la recaptació no es coneix fins al tancament de la venda del anomenat sorteig)

Pluja de milions: promoció associada a Euromilions que té lloc dos vegades a l'any per la qual es posen en joc diversos premis afegits als habituals i en la que es participa a través de codis integrats en el resguard.  

 Q

Quiniela (La): Joc de la família d'Apostes esportives de Loteries i Apostes de l'Estat. Cada bloc es compon de quinze reixetes en què es realitzen els pronòstics sobre esdeveniments esportius. Hi ha almenys una jornada cada setmana.

Quinielistes: Usuaris que juguen a La Quiniela.

Quinigol (El): Joc de la família d'Apostes esportives de Loteries i Apostes de l'Estat. Cada bloc es compon de sis reixetes en què es realitzen els pronòstics sobre esdeveniments de futbol. Hi ha almenys una jornada cada setmana.

Quíntuple Plus: Joc de la família d'Apostes esportives de Loteries i Apostes de l'Estat. Cada bloc es compon de sis reixetes en què es realitzen els pronòstics sobre esdeveniments de turf. Hi ha almenys una jornada cada setmana.

 

 R

Recaptació: Quantitat total rebuda per Loteries corresponent a les apostes participants en un sorteig o jornada esportiva.

Regió fiscal: Correspon a la regió on cada participant registrat tributa a Espanya. És una dada obligatòria del procés de registre, atés que els premis superiors a 2.500 EUR estan subjectes a impostos.

Reintegrament: És el número que acompanya a la combinació principal guanyadora d'un sorteig i que és necessari encertar per a guanyar un premi d'alguna de les categories del sorteig. S'extrau en els sortejos de La Primitiva, Bonoloto, El Gordo i Lototurf.

Graella/taula: És cada una de les parts d'un bloc d'un bitllet. Correspon a una malla de números on s'efectuen els pronòstics que componen les apostes marcant algun d'ells.

Repartiment: Distribució que es realitza després de cada sorteig o jornada esportiva de les quantitats destinades al pagament de premis entre les apostes guanyadores de cada categoria, segons la normativa de cada joc.

Resultats: Correspon a la informació a partir de la que s'establiran els guanyadors d'un sorteig o jornada esportiva. En el cas de Lotos i Loteria Nacional, és la combinació guanyadora del sorteig. En el cas de les apostes esportives, correspon als marcadors finals dels partits de futbol o als cavalls guanyadors d'una jornada esportiva.

RGIAJ (Registre General d'Interdicció d'Accés al Joc): Es tracta d'un registre gestionat per la DGOJ de persones que, per alguna raó, no tenen permés l'accés al joc online. És obligat que Loteries no permeta el joc ni el cobrament de premis a qualsevol persona inscrita en este registre.

RPVOJ (Registre Participants Vinculats a l'Operador del Joc): Es tracta d'un registre gestionat per SELAE de persones que, per la seua especial vinculació amb Loteries, no tenen permés l'accés al joc online. És obligat que Loteries no permeta el joc ni el cobrament de premis a qualsevol persona inscrita en este registre.

 

 S

SELAE: Nom oficial de Loteries i Apostes de l'Estat. Correspon a Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat.

Sèrie: es denomina sèrie a cada una de les successions de bitllets de Loteria Nacional que participa en un sorteig.

Sorteig: És l'esdeveniment per mitjà del qual s'obté de forma aleatòria la combinació guanyadora per a una determinada data d'un dels jocs de Lotos o Loteria Nacional de Loteries. Cada sorteig d'un joc té un número identificatiu unívoc anual que comença amb l'any natural.

 • Sorteig Extraordinari: És un tipus de sorteig que, per les seues característiques especials en la forma de celebrar-se, en la distribució de premis que té o en qualsevol altra característica, no es considera ordinari. S'utilitza sobretot en Loteria Nacional.
 • Sorteig Tradicional: Un tipus de sorteig de Loteria Nacional que té característiques especials que es mantenen al llarg dels anys.

Somnis: en EuroDreams són els números que componen la segona reixeta de cada bloc d'apostes i per tant també els somnis són part de la combinació guanyadora.

Suscripció: és la petició que realitza un jugador de la web perquè, sense més actuació per part seua, i sempre que dispose de saldo en la seua Lotobossa, Loterías compre una aposta en el seu nom amb unes característiques determinades i fins que deixe d'haver-hi saldo suficient en la Lotobossa perquè es compre l'aposta.


 

 T

Terminació: correspon a les xifres finals dels números participants en els sortejos de Loteria Nacional i que solen intervindre en l'assignació de premis.

 • Terminació d'una xifra: Xifra de les unitats en els dècims de Loteria Nacional.
 • Terminació de dos xifres: Dos últimes xifres en els dècims de Loteria Nacional.
 • Terminació de tres xifres: Tres últimes xifres en els dècims de Loteria Nacional.

Traspàs ràpid: és l'operació de càrrega de saldo immediata en el temps realitzada a través d'un traspàs bancari des d'un compte bancari que l'usuari disposa en un dels bancs associats a Loterías.

Turf. Anglicisme que definix les carreres de cavalls on és possible realitzar apostes.

 

 U

 

 V

Variant: En La Quiniela, és un pronòstic sobre el resultat d'un esdeveniment esportiu dels primers 14 del bitllet, en el que no ha guanyat l'equip que juga com a local.

Verificació d'identitat: és el procés per mitjà del qual es comprova que les dades proporcionades per un usuari que s'intenta registrar en la web de Loteries són reals i corresponen al seu Document Nacional d'Identitat. 

 W

 

 X

Xarxa comercial de Loteries de l'Estat: És el conjunt de punts de venda que comercialitzen els nostres jocs. Es compon de la xarxa bàsica, la xarxa mixta i el canal online. 

 Y

 

 Z