Darrer accés: Sessió: - Darrer accés:

Diccionari de termes de Loterías

A B CD E F G H I JK L LLM N Ñ O P Q RS;TUVWXYZ

 A

Administració de loteries: És la denominació donada als punts de venta de Loterías que venen exclusivament els nostres productes, per diferenciar-los dels punts de venta mixtos que també venen productes d'altres tipus (hostaleria, estancs, botigues de coveniencia etc...), no només de jocs d'atzar de Loterías del Estado.

Agraciats: Són els apostadors que tenen la sort de posseir un resguard amb alguna de les seves apostes premiades per un sorteig de Loterías o jornada esportiva.

Aposta: És l'acció de formar part del concurs pel qual una persona participa a un sorteig o jornada esportiva determinada.

Existeixen diferents tipus d'aposta segons el pronòstic realitzat:

 • Aposta senzilla: Aquella a la qual solament es realitza un pronòstic de números en quantitat idèntica als números que formaran la combinació guanyadora
 • Aposta múltiple: Aquella aposta que pronostica més números del que formaran la combinació guanyadora, tenint per tant més possibilitats d'encert. És pot desglossar en apostes senzilles. 
 • Aposta reduïda: És una modalitat d'aposta exclusiva de La Quiniela, en la qual solament es participa amb algunes de les apostes realitzades en marcar diferents combinacions de dobles i triples.
 • Aposta condicionada: És una modalitat d'aposta exclusiva de La Quiniela, en la qual es pronostiquen diferents combinacions múltiples i s'apliquen condicions prèviament definides per conèixer amb quines combinacions es participa.

 

Existeixen diferents tipus d'aposta segons els sorteigs setmanals en els quals participes:

 • Aposta setmanal: A aquells jocs que tenen més d'un sorteig setmanal, és possible obtenir un sol resguard que participa a tots o part dels sorteigs de la setmana. (Des de l'immediatament següent fins al darrer de la setmana). Aquesta modalitat està disponible solament per les Lotos excepte el Lototurf.
 • Aposta diària: És l'aposta que participa únicament a un sorteig o jornada esportiva.

Apostes cotitzades: Les apostes cotitzades són aquelles que obtenen un premi diferent segon el moment en el qual s'hagin comprat, i que es coneix en el moment de l'adquisició del resguard, a diferència de les apostes mútues (com les de Loterías del Estado) en el qual el premi de cada categoria depèn de la recaptació final total per aquell sorteig o jornada esportiva i per tant no es coneix fins al tancament de la venta d'aquest sorteig o jornada. En general s'utilitza per apostes esportives però no té perquè subscriure's a aquestes.

Aposta esportiva: Es denomina així a les apostes relacionades amb esdeveniments esportius. A Loterías tenim dos jocs d'aposta esportiva (apostes mútues): La Quiniela i el Quinigol.

Aposta hípica: És l'aposta relacionada amb les carreres de cavalls. A Loterías tenim un joc d'aposta hípica: Quíntuple Plus. Á més, també Lototurf té característiques d'aquest tipus d'apostes.

Aposta mútua: Aquelles en les quals un percentatge de les quantitats apostades per diferents jugadors es reparteix entre els encertants de manera proporcional a l'apostat. Les apostes que comercialitzem a Loterías del Estado són mútues (La Quiniela, Quinigol i Quíntuple Plus).

Apostes rebudes: És la suma total de les apostes que participen al sorteig. S'obté en tancar la venta d'aquest i els premis a repartir depenen totalment d'aquest número. .

Autenticar: Procés pel qual un jugador accedeix a la part privada de la nostra web per poder realitzar apostes o cobrar premis. Es tracta de la introducció del NIF/NIE i la clau d'accés o del correu electrònic i la clau d'accés. 

 

 B

Billet: Conjunt de 10 dècims del mateix número de Lotería Nacional que pertanyen a la mateixa sèrie.

Bloc: És cadascuna de les seccions d'una butlleta on s'omple una aposta completa. Es composa de reixes o taules.

Butlletes: En els punts de venta presencials, són els impresos que s'omplen manualment per part dels jugadors amb els pronòstics que composen les apostes que participen als jocs. En el cas d'internet, per extensió, anomenem butlletes al conjunt de blocs que es poden composar i comprar d'una sola vegada en realitzar apostes.

Bonoloto: Joc de la família de Lotos de Loterías y Apuestas del Estado. Cada bloc es compon d'una única reixeta en la qual es realitzen els pronòstics. Actualment es realitza un sorteig diari.

 

 C

Cavall guanyador per a Lototurf: El cavall guanyador és el que figura amb l'arribada a meta en primera posició a la carrera que correspongui, sent generalment el cavall guanyador de la 4ta carrera de la jornada de Turf. 

Cavalls guanyadors al Quíntuple Plus: S'anomena així a la llista de cavalls que composen el resultat guanyador de la jornada, això és, els que finalitzen en primer lloc en les 5 primeres carreres i el 2on classificat de la 5ta carrera de la jornada de Turf.

Categories de premis: Cadascun dels possibles premis als que opta un resguard d'apostes i que depenen del número d'encerts sobre el resultat del sorteig que conté.

Codi de receptor: És el número únic de 5 xifres que identifica unívocament a un punt de venta de Loterías del Estado, sigui administració o punt de venta mixt.

Combinació guanyadora: Conjunt de números extrets a l'atzar al sorteig, que serveix com a base per assignar els seus premis.

Complementari: És el número que acompanya a la combinació principal guanyadora d'aquell sorteig i que és necessari encertar per guanyar un premi d'alguna de les categories del sorteig. S'extrau en els sorteigs de La Primitiva i Bonoloto.

Contracte de joc: Contracte d'acceptació obligatòria per part d'un usuari registrat a la web de Loterías i que obliga a l'usuari i a Loterías a complir una sèrie de garanties mínimes amb l'objectiu de que el joc es desenvolupi de forma responsable i adequada entre ambdues parts.

Compte de joc: anomenem compte de joc el compte que s'obre a Loterías del Estado per part d'un usuari que es registra a la seva web. Es compon de les seves dades personals, opcions personalitzades, apostes i subscripcions realitzades, moviments de càrrega i descàrrega de saldo i premis obtinguts.

 

 D

Dècims: És l'imprès tradicional del joc de Lotería Nacional amb el qual s'acredita la participació al joc i que es comercialitza a les administracions de Loterías. En el cas d'internet, per extensió, anomenem dècim online a l'aposta mínima que es pot adquirir d'aquest joc a la web.

Dècims favorits: S'anomenen així les apostes de Lotería Nacional que són assignades com a favorites en donar-les un nom i desar-les per realitzar accions posteriors amb elles. 

DGOJ (Dirección General de Ordenación del Juego): És l'organisme estatal encarregat de regular i supervisar el bon funcionament del joc a Espanya. La seva pàgina web oficial és https://www.ordenacionjuego.es/.

 

 E

Escrutini: Procés pel qual es comparen les apostes efectuades a un sorteig o jornada esportiva amb els números guanyadors de cada sorteig o resultats esportius de la jornada, amb l'objectiu de conèixer les apostes guanyadores a cada categoria de premis.

Estrelles: A Euromillones, són els números que composen la segona reixa de cada bloc d'apostes i per tant també les estrelles són part de la combinació guanyadora.

EuroDreams: joc de la família de Lotos de Loterías y Apuestas del Estado que es juga en conjunt amb diversos països europeus. Cada bloc es compon de dues reixetes en les quals es realitzen els pronòstics. Actualment, es fa un sorteig els dilluns i un altre els dijous.

Euromillones: joc de la família de Lotos de Loterías y Apuestas del Estado que es juga en conjunt amb diversos països europeus. Cada bloc es compon de dues reixetes en les quals es realitzen els pronòstics. Actualment es fa un sorteig els dimarts i un altre els divendres

Encertants: És el número total de resguards que han obtingut premi per cadascuna de les categories de premis d'un sorteig o jornada esportiva.

Encerts:  Correspon als números o pronòstics d'un resguard que coincideixen amb la combinació guanyadora d'un sorteig o jornada esportiva.

 

 F

Favorits: A la web de jocs, s'anomenen així les apostes de qualsevol joc excepte Lotería Nacional que els usuaris nombren i desen per realitzar accions posteriors amb elles. 

FNMT (Fàbrica Nacional de la Moneda i Timbre): És l'organisme de l'Estat encarregat de la impressió de les llistes oficials de premis així com dels dècims de Lotería Nacional.

Fons per bot: És la quantitat del Bot que s'obté quan a un sorteig o sorteigs anteriors no es produeixen encertants de la categoria més elevada. El seu destí és generalment engrandir el premi corresponent a la primera categoria del sorteig al qual es destina, amb la finalitat de que els guanyadors d'aquella categoria rebin un premi més gran que el què els correspondria si únicament es repartís el percentatge de la recaptació destinat a premis.

Fracció: és el número identificatiu de cadascun dels dècims que composen un bitllet de Lotería Nacional i que el distingeix des altres dècims d'una mateixa sèrie.

 

 G

Gordo de la Primitiva (El): Joc de la família de Lotos de Loterías y Apuestas del Estado. Cada bloc es composa de dos reixes en la què es realitzen els pronòstics. Actualment es realitza un sorteig setmanal els diumenges.

 

 H

Home: Pàgina principal d'una web i generalment la d'arribada d'un visitant. En el cas de la web de Loterías es tracta de  www.loteriasyapuestas.es.

 

 I

 

 J

Joker (El): Joc opcional associat a La Primitiva pel que es participa amb un número aleatori en un sorteig addicional al tradicional d'aquest joc i que consisteix en encertar xifres i posició d'un número guanyador de 7 dígits..

Jornada: Correspon al període de temps durant el qual es celebren els esdeveniments esportius (partits de futbol o carrers de cavalls) sobre els que s'efectuen els pronòstics de La Quiniela, Quinigol o Quíntuple Plus. Cada joc té el seu número de jornada, que es correlatiu durant la temporada anual. A la Quiniela i al Quinigol comença a l'agost coincidint amb l'inici de la Lliga i en el cas de Quíntuple Plus comença al gener amb l'inici de l'any. 

Joc Responsable: És el conjunt de regles d'actuació que Loterías estableix amb l'objecte de garantir que els jocs siguin segurs per al públic (en sentit ampli) i compatibles amb els seus grups d'interès general, prestant atenció especial als grups més vulnerables.

Junta Superior de Control: Òrgan intern de Loterías que es responsabilitza del bon curs i gestió de cada sorteig. 

 

 K

 

 L

LAE: Antiga denominació de Loterías y Apuestas del Estado.

Llistat oficial de premis: és el document en què es publiquen tots els números de Lotería Nacional que han estat premiats en un sorteig. És l'únic document vàlid per establir que un dècim determinat ha estat premiat i la seva quantitat assignada.

Lotería Nacional: joc de Lotería de Loterías y Apuestas del Estado en què es participa amb la compra d'un número determinat de dècims (reals o virtuals) de números prèviament distribuïts. Actualment es realitzen setmanalment dos sortejos, els dijous i els dissabtes. Excepcionalment els sortejos dels dissabtes poden substituir-se per sortejos Especials o Extraordinaris que es celebraran qualsevol altre dia de la setmana, com succeeix anualment amb el Sorteo Extraordinario de Navidad, el 22 de desembre, o el Sorteo Extraordinario d'El Niño, el 6 de gener.

Lotobolsa: és el moneder electrònic de la web de Loterías, necessari per realitzar apostes. Cada usuari ingressa aquí els diners prèviament a la realització d'apostes i rep també els corresponents premis. És possible realitzar qualsevol operació de càrrega o descàrrega al seu compte bancari sense cap tipus de comissió.

Lototurf: Joc de la família de Lotos de Loterías y Apuestas del Estado. Cada bloc es composa de dos reixes en les què es realitzen els pronòstics. Donat que la segona reixa consisteix en l'encert del cavall guanyador d'una carrera de cavalls, setmanalment es realitzen tants sorteigs com jornades hípiques existeixen.nósticos. Dado que la segunda rejilla consiste en el acierto del caballo ganador de una carrera de caballos, semanalmente se realizan tantos sorteos como jornadas hípicas existan.

 

 LL

Pluja de milions: promoció associada a Euromillones que té lloc excepcionalment per la qual es posen en joc diversos premis afegits als habituals i en la qual es participa a través de codis integrats en el resguard.

 

 M

Millón (El): joc associat a Euromillones pel qual es participa amb un conjunt de codis en un sorteig addicional al tradicional d'aquest joc i en el qual sempre hi ha un guanyador, que rep un premi d'un milió d'euros. En aquest sorteig només hi participen els resguards adquirits a Espanya. El sorteig té lloc tots els dimarts i tots els divendres.

 

 N

Número aleatori: És un número extret a l'atzar d'entre un conjunt donat.

Número capicua: A Lotería Nacional, correspon al dècim amb xifres simètriques, llegit de esquerra a dreta i de dreta a esquerra.

Número clau: És el número que acompanya a la combinació principal guanyadora d'un sorteig i que és necessari encertar per guanyar un premi d'alguna de les categories del sorteig. S'extrau en els sorteigs de El Gordo.

Número de repeticions de les subscripcions o peticions de compra: Correspon al número de vegades que s'efectuarà la compra (en el cas de subscripcions) o s'intentarà efectuar la compra (en el cas de peticions de compra) d'una aposta. Es realitzarà un intent setmanal per a jocs de Loto i un intent per cada jornada esportiva.

Número no trencat: A Lotería Nacional, s'anomena així al dècim que té la xifra corresponent a les centenes diferent de zero.

 

 Ñ

 

 O

ONLAE: Antiga denominació de Loterías y Apuestas del Estado.

 

 P

Participacions: Són fraccions d'una aposta concreta o dècim concret, pel qual és possible apostar un import menor al preu de l'aposta mínima de cada joc.

Petició de compra: una petició de compra és una subscripció per a Lotería Nacional, amb l'única diferència amb aquestes que, en el cas de les primeres, pot no efectuar-se per un sorteig concret. (A Lotería Nacional, donades les característiques del joc en el qual per cada sorteig s'emet un número diferent de sèries i bitllets i on el dècim comprat per un participant no es pot comprar per una altra persona, no és possible garantir al 100% la compra d'uns dècims amb unes determinades característiques). 

Ple al 15 A la Quiniela: correspon al pronòstic de l'esdeveniment esportiu de la posició 15 de la butlleta. Es diferencia de la resta de pronòstics degut a que es composa del resultat del marcador de l'esdeveniment en lloc del pronòstic habitual 1 X 2.

Pot (estimat): és la bossa de diners amb l'import estimat que s'assigna per a premis a un sorteig o jornada en particular. Es compon del fons per a pot provinent dels sortejos/jornades anteriors sense encertants per a aquell joc, més una quantitat del percentatge de la recaptació estimada per a aquest sorteig o jornada. (És estimada perquè la recaptació no es coneix fins el tancament de la venda d'aquest sorteig, mentre que el pot es promociona durant tot el període de venda).

Premi: És el valor econòmic en € que s'assigna a un resguard que resulta de sumar tots els encerts a les diferents categories d'un sorteig o jornada esportiva que té i després d'efectuar el repartiment entre tots els guanyadors.

Premi directe: són els premis assignats a un resguard que es cobren completament en un sol pagament. En general, són els assignats en tots els jocs de Loterías y Apuestas del Estado excepte els de 1ª i 2ª categories d'EuroDreams.

Premi diferit: són els premis assignats a un resguard que es cobren normalment a terminis. En general, són els assignats a la 1ª i 2ª categoria d'EuroDreams.

Primitiva (La): joc de la família de Lotos de Loterías y Apuestas del Estado. Cada bloc es compon d'una única reixeta en la qual es realitzen els pronòstics. Actualment, es realitzen sortejos els dilluns, dijous i dissabtes.

Pronòstic: És la predicció que realitza l'apostador a la seva aposta sobre els números que composen la combinació guanyadora d'un sorteig o els resultats d'una jornada esportiva.

 • Pronòstic Doble: S'anomena així a La Quiniela al esdeveniment esportiu de la butlleta a la que s'omplen dos pronòstics en lloc d'un sol. 
 • Pronòstic M: Al Quinigol i a La Quiniela (pronòstic ple al 15) és el valor que indica que, en el resultat d'un esdeveniment esportiu, un dels equips ha marcat més de 2 gols.
 • Pronòstic Triple: S'anomena així a La Quiniela al esdeveniment esportiu de la butlleta a la que s'omplen els tres pronòstics en lloc d'un sol. 
 • Pronòstic X:  A La Quiniela és el valor que indica que, al resultat d'un esdeveniment esportiu dels primers 14 de la butlleta, el resultat final ha estat un empat. 
 • Pronòstic 1: A La Quiniela és el valor que indica que, al resultat d'un esdeveniment esportiu dels primers 14 de la butlleta, ha guanyat l'equip que juga com local. 
 • Pronòstic 2: A La Quiniela és el valor que indica que, al resultat d'un esdeveniment esportiu dels primers 14 de la butlleta, ha guanyat l'equip que juga com visitant. 

Punt de venda associat: és el punt de venda de nostra xarxa presencial amb què s'associen les apostes realitzades al canal en línia. És necessari tenir un punt de venda associat per poder jugar a Lotería Nacional a través de la nostra web i/o apps oficials.

Punt de venta bàsic: Administració de Loterías.

Punt de venta mixt: Denominació que es dóna a Loterías als punts de venta que no són administracions i per tant no comercialitzen el dècim tradicional de Lotería Nacional.

Pluja de milions: Promoció associada a Euromillones que té lloc dues vegades a l'any amb la qual es posen en joc varis premis afegits als habituals i en la qual participa a través de codis integrats en el resguard. 

 Q

Quiniela (La): Joc de la família de Apostes esportives de Loterías y Apuestas del Estado. Cada bloc es composa de quinze reixes on es realitzen els pronòstics sobre esdeveniments esportius. Existeix al menys una jornada cada setmana.

Quinielistes: Usuaris que juguen a La Quiniela.

Quinigol (El): Joc de la família de Apostes esportives de Loterías y Apuestas del Estado. Cada bloc es composa de sis reixes on es realitzen els pronòstics sobre esdeveniments de futbol. Existeix al menys una jornada cada setmana.

Quíntuple Plus: Joc de la família de Apostes esportives de Loterías y Apuestas del Estado. Cada bloc es composa de sis reixes on es realitzen els pronòstics sobre esdeveniments de turf. Existeix al menys una jornada cada setmana.

 

 R

Recaptació: Quantitat total rebuda per Loterías corresponent a les apostes participant en un sorteig o jornada esportiva.

Regió fisca: Correspon a la regió on cada participant registrat tributa a Espanya. És una dada obligatòria del procés de registre, donat que els premis superior a 2.500 € estan subjectes a impostos.  

Reintegre: És el número que acompanya a la combinació principal guanyadora d'un sorteig i que és necessari encertar per guanyar un premi d'alguna de les categories del sorteig. S'extrau en els sorteigs de La Primitiva, Bonoloto, El Gordo i Lototurf.

Reixa/taula: És cadascuna de les parts d'un bloc d'una butlleta. Correspon a una malla de números on s'efectuen els pronòstics que composen les apostes marcant algun d'ells.

Repartiment: Distribució que es realitza després de cada sorteig o jornada esportiva de les quantitats destinades al pagament de premis entre les apostes guanyadores de cada categoria, segons la normativa de cada joc. 

Resultats: Correspon a la informació a partir de la qual s'establiran els guanyadors d'un sorteig o jornada esportiva. En el cas de Lotos i Lotería Nacional, és la combinació guanyadora del sorteig. En el cas de les apostes esportives, correspon als marcadors finals dels partits de futbol o als cavalls guanyadors d'una jornada esportiva.

RGIAJ (Registre General d'Interdicció d'Accés al Joc): Es tracta d'un registre gestionat per la DGOJ de persones que, per algun motiu, no tenen permès l'accés al joc online. És obligat que Loterías no permeti el joc ni el cobrament de premis a qualsevol persona inscrita en aquest registre. 

RPVOJ (Registre Participants Vinculats a l'Operador del Joc): Es tracta d'un registre gestionat per SELAE de persones que, per la seva vinculació especial amb Loterías, no tenen permès l'accés al joc online. És obligat que Loterías no permeti el joc ni el cobrament de premis a qualsevol persona inscrita en aquest registre. 

 

 S

SELAE: Nom oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Correspon a Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado.

Sèrie: S'anomena sèrie a cadascuna de les successions de bitllets de Lotería Nacional que participa a un sorteig.

Sorteig: És l'esdeveniment mitjançant el qual s'obté de forma aleatòria la combinació guanyadora per una data determinada d'un dels jocs de Lotos o Lotería Nacional de Loterías. Cada sorteig d'un joc té un número identificatiu unívoc anual que comença amb l'any natural.

 • Sorteig Extraordinari: És un tipus de sorteig que, per les seves característiques especials en la forma de celebrar-se, en la distribució de premis que té o en qualsevol altra característica, no es considera ordinari. S'utilitza sobretot a Lotería Nacional.
 • Sorteig Tradicional: Un tipus de sorteig de Lotería Nacional que té característiques especials que es mantenen al llarg dels anys. 

Sueños: a EuroDreams, són els números que componen la segona reixeta de cada bloc d'apostes i, per tant, també els somnis són part de la combinació guanyadora

Subscripció: és la petició que realitza un jugador de la web perquè, sense més actuació per part seva, i sempre que disposi de saldo a la seva Lotobolsa, Loterías compri una aposta en nom seu amb unes característiques determinades i fins que deixa d'haver-hi saldo suficient a la Lotobolsa perquè es compri l'aposta.


 

 T

Terminació: Correspon a les xifres finals dels números participants als sorteigs de Lotería Nacional i que solen intervenir en l'assignació de premis.

 • Terminació d'una xifra: Xifra de les unitats en els dècims de Lotería Nacional.
 • Terminació de dos xifres: Dues darreres xifres en els dècims de Lotería Nacional.
 • Terminació de tres xifres: Tres darreres xifres en els dècims de Lotería Nacional.

Traspàs ràpid: És l'operació de càrrega de saldo immediata en el temps realitzada a través d'un traspàs bancari des d'un compte bancari del qual l'usuari disposa en un dels bancs associats a Loterías.

Turf. Anglicisme que defineix les carreres de cavalls on és possible realitzar apostes.

 

 U

 

 V

Variant: A La Quiniela, és un pronòstic sobre el resultat d'un esdeveniment esportiu dels primers 14 de la butlleta, en el que no ha guanyat l'equip que juga com local.

Verificació d'identitat: és el procés mitjançant el qual es comprova que les dades proporcionades per un usuari que s'intenta registrar a la web de Loterías són reals i corresponen al seu Document Nacional d'Identitat.

 W

 

 X

Xarxa comercial de Loterías del Estado: És el conjunt de punts de venta que comercialitzen els nostres jocs. Es composa de la xarxa bàsica, la xarxa mixta i el canal online.

 Y

 

 Z