Darrer accés: Sessió: - Darrer accés:

Com tributen els premis de SELAE?

Els premis atorgats per Loterías y Apuestas del Estado poden ser:

  • No subjectes a retenció si l'import del premi és igual o inferior a 40.000 € per a premis derivats de sortejos o jornades celebrats a partir de l'1 de gener de 2020. 
  • Subjecte a retenció d'impostos per a aquells premis majors de 40.000 €. Cal tindre en compte que una butlleta o un dècim de Lotería Nacional pot contenir més d'un premi. La retenció només s'aplicarà a aquells premis que excedisquen d'aquesta quantitat, de manera que tots els premis que no assolisquen aquesta quantitat per dècim o aposta estan lliures d'impost. 

Pots tindre un resguard premiat amb una quantitat exempta a causa d'una aposta premiada i a més una altra aposta premiada amb part d'impost aplicat. 

En el cas d'El Millón (joc associat a Euromilions), l'exempció és de 24.000€, atès que només es juga 0,30€. És el límit exempt d'impost que s'aplica proporcionalment en cas d'apostes menors de 0,50€.

La quantitat que es reté és d'un 20 % sobre l'import de cada premi; se n’exclouen els primers 40.000 €, excepte per al joc d’El Millón, en què la quantitat exempta de tributar és de 24.000 €.