Último acceso: Sesión: - Último acceso:

Como xogar a Bonoloto en loteriasyapuestas.es

Cada aposta de Bonoloto consiste en seleccionar 6 números dunha táboa de 49 (números do 1 ao 49). En Bonoloto destínase o 55% da recadación a premios.

  • Para participar soamente tes que:

1.- Elixir se queres xogar ao seguinte sorteo ou  a tódolos restantes da semana (hai sorteos de luns a domingo).

2.- Elixi-la combinación de 6 números que desexas xogar ou deixar que o sistema che ofreza unha aleatoria.

3.- Podes xogar até 8 combinacións de 6 números (apostas sinxelas de varios bloques) dunha soa vez ou unha combinación de máis números (por exemplo 7 números que corresponde a 7 apostas, ou 8 números que corresponde a 28 apostas).

4.- Engadi-la combinación ou combinacións desexadas á túa compra.

5.- Continuar e decidir se queres realiza-la mesma compra en semanas sucesivas ou non.

6.- Revisar tódalas opcións e xogar.