Último acceso: Sesión: - Último acceso:

Como xogar ao Quinigol en loteriasyapuestas.es

 

Cada aposta de Quinigol consiste en selecciona-lo resultado exacto de 6 partidos da xornada de fútbol asociada, tendo en conta que 3 ou máis goles indícase co signo M. En Quinigol destínase o 55% da recadación a premios.

  • Para participar soamente tes que:

1.- Elixi-lo prognóstico dos 6 partidos que desexas xogar.

2.- Podes escoller varios resultados en cada partido dunha soa vez.

3.- Engadi-lo prognóstico desexado á túa compra.

4.- Continuar e decidir se queres realiza-la mesma compra en semanas sucesivas ou non.

5.- Revisar tódalas opcións e xogar.

Se realizases un Quinigol, de maneira aleatoria, sen teres en conta o que sabes de fútbol, terías as seguintes probabilidades aproximadas de acertares en cada categoría de premios:

Categoría

Posibilidades aproximadas de acertar

1ª (6 Acertos)

1 entre 16.777.216

2ª (5 Acertos)

1 entre 186.413

3ª (4 Acertos)

1 entre 4.971

4ª (3 Acertos)

1 entre 248

5ª (2 Acertos)

1 entre 22