Último acceso: Sesión: - Último acceso:

Como xogar a Lototurf en loteriasyapuestas.es

Cada aposta de Lototurf consiste en seleccionar 6 números dunha táboa de 31 (números do 1 ao 31) e un cabalo (dorsais do 1 ao 12) correspondente ao gañador da 4ª carreira da xornada de Turf asociada. En Lototurf destínase o 55% da recadación a premios.

  • Para participar soamente tes que:

1.- Elixi-la combinación de 6 números e dorsal do cabalo que desexas xogar ou deixar que o sistema che ofreza unha combinación aleatoria.

2.- Podes xogar até 6 combinacións de 6 números e 1 cabalo (apostas sinxelas de varios bloques) dunha soa vez, ou unha combinación de máis números ou cabalos (por exemplo 6 números e 2 cabalos).

3.- Engadi-la combinación ou combinacións desexadas á túa compra.

4.- Continuar e decidir se queres realiza-la mesma compra en semanas sucesivas ou non.

5.- Revisar tódalas opcións e xogar.

Se realizases a túa aposta da Lototurf, de maneira aleatoria, sen teres en conta o que sabes de cabalos, terías as seguintes probabilidades aproximadas de acertares en cada categoría de premios:

Categoría

Posibilidades aproximadas de acertar

1.ª (6 acertos+cabalo gañador)

1 entre 8.835.372

2.ª (6 acertos)

1 entre 803.216

3.ª (5 acertos+cabalo gañador)

1 entre 58.902

4.ª (5 acertos)

1 entre 5.355

5.ª (4 acertos+ cabalo gañador)

1 entre 1.963

6.ª (4 acertos)

1 entre 178

7.ª (3 acertos gañador)

1 entre 192

Reintegro

1 entre 10