Último acceso: Sesión: - Último acceso:

Límites de xogo en Internet

Límites de xogo en Internet

Autolimitación das cantidades que se poden cargar e xogo en liña

De acordo co artigo 36 do Real decreto 1614/2011 polo que se desenvolve a Lei 13/2011 de regulación do xogo, con respecto ás licenzas, autorizacións e rexistros de xogos, actualmente SELAE non permite aos participantes depositar na conta de xogo en liña cantidades superiores a: 

  • 400 Euros para a cantidade diaria
  • 1.500 Euros para o importe semanal
  • 3.000 Euros para o importe mensual

Todos os participantes teñen a opción de reducir os límites de depósito autorizados. Calquera redución dos límites de depósito autorizados polo participante terá efecto inmediato.
Independentemente dos límites mencionados para a carga, o participante ten un campo no seu perfil de xogador en liña onde pode indicar o importe máximo para o seu gasto semanal. Cada vez que intente participar nos nosos xogos, o sistema controlará que o importe das apostas feitas durante os últimos 7 días non supere ese valor.

A modificación destes límites podes realizala unha vez te autentiques na plataforma de Loterías y Apuestas e, a partir das opcións que se mostran no menú do teu lotobolsa, cando selecciones a opción de «OPCIÓNS».