Darrer accés: Sessió: - Darrer accés:

Seguretat

L.A.E. posa a disposició de l’usuari aquest nou canal, únic oficial per Internet, amb les mateixes garanties i funcionalitats que la seua operació tradicional als punts de venda.

Una vegada hàgeu rebut la confirmació de la vostra participació, que s’emet immediatament en línia amb els sistemes centrals de joc, sabreu amb certesa que les vostres combinacions i els vostres pronòstics participen en el sorteig o concurs, amb la garantia de L.A.E..

L.A.E. no pot garantir en cap cas el bon fi d’ordres de participació que el públic puga encarregar a gestors autònoms.

L.A.E. custodia i processa de manera segura, d’extrem a extrem, totes les dades personals de l’usuari, les dades bancàries i de targeta de crèdit, les transaccions de pagaments i cobraments de premis i assegura els aspectes d’integritat (que la informació no es malmeta), de confidencialitat (que només la conega qui haja de conéixer-la) i de disponibilitat (que estiga disponible quan es necessita).

Alguns aspectes de detall:

 • Tota la informació en trànsit des de l’equip del participant fins a les instal.lacions tècniques Internet de L.A.E. es fa de manera xifrada, seguint l’esquema habitual (recolzades en el vostre navegador d’Internet, emprant el protocol criptogràfic “SSL”, que activa el “cadenat” del navegador) que s’activa gràcies a l’ús d’un certificat de servidor emés a favor de L.A.E. per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT).
 • El sistema de pagament amb targeta de crèdit/dèbit emprat incorpora “Pagament segur per Internet”, també conegut com a 3DSecure, que garanteix el pagament amb la targeta al titular d’aquesta únicament i exclusivament.
 • L’aplicació web s’ha dissenyat per a evitar deixar rastres de la informació transmesa al vostre ordinador, de manera que pugueu accedir al servei des de qualsevol lloc, en principi, sense por. No obstant això, l’equip pot estar configurat per a guardar les pàgines visitades, l’històric de visites, les contrasenyes facilitades, etc. Llevat que sigueu un expert, us recomanem que empreu el servei únicament des d’equips de la vostra confiança.
 • L’aplicació web fa servir un mecanisme de control d’accés que requereix que identifiqueu unes lletres “difícils”, a fi de preservar que ningú no puga suplantar-vos fàcilment. Una petita incomoditat que contribueix de manera essencial a preservar les vostres dades i el servei.
 • La custòdia de tota la informació que es fa a les instal.lacions de L.A.E. es registra i es processa emparada per equips i comunicacions d’alta disponibilitat, perquè sempre estiga al vostre servei.
 • L’atenció a l’usuari, des del Centre d’Atenció a l’Usuari, gestionada per persones del grup L.A.E. especialitzades en els jocs i seguint procediments estrictament controlats i automatitzats, assegura que la informació es preserva en les condicions degudes.
 • Tot això basat en una operativa professional d’acord amb els estàndards més moderns de seguretat de la informació (ISO 27mil i WLA-SCS:2006) i de gestió de la qualitat (ISO 9000).

No obstant això, L.A.E. recorda als usuaris d’Internet que Internet no sempre és tan segura com cal esperar o com aparentment ho sembla.

Si bé L.A.E. no pot evitar que l’usuari puga patir alguna mena d’incident en fer servir Internet, L.A.E. pren les màximes precaucions en les seues operacions i sistemes per a evitar, en la mesura que es puga, disfuncions. De fet, la concepció del sistema garanteix que els premis són percebuts únicament pels usuaris als quals els correspon el premi.

No obstant això, L.A.E. no pot fer res per preservar la confidencialitat de les dades d’un participant determinat o uns altres elements si el participant no té cura de la confidencialitat del seu nom d’usuari i de la contrasenya. Atés que hi ha riscos en Internet, L.A.E. recomana a l’usuari que prenga les mesures d’autoprotecció adequades, fonamentalment de caràcter tècnic i de comportament, enfront dels riscos de suplantació de la personalitat o violació de la comunicació. A manera d’exemples:

 • Pel que fa al vostre equip i en la mesura que calga, es recomana que utilitzeu les últimes versions dels programes informàtics, ja que aquests incorporen més mesures de seguretat per a protegir la confidencialitat i la integritat de les dades, i que reviseu adequadament les opcions de configuració, per exemple per a evitar que el navegador facilite involuntàriament el vostre nom d’usuari, la contrasenya o l’adreça de correu en els servidors web a què accedeix i que la sol.liciten.
 • Pel que fa al vostre comportament, us preguem que accediu al web de L.A.E. escrivint l’adreça web personalment i que no hi feu servir hiperenllaços o preferits que no siguen de confiança, per a evitar uns enganys determinats, i que mai no faciliteu per correu electrònic o per telèfon les vostres dades d’accés o personals, i que us assegureu que telefoneu al número del Centre d’Atenció al Participant.

Per a utilitzar de manera adequada aquest canal de relació, es recomana al participant que faça servir els mitjans tècnics següents:

 • Navegador: Internet Explorer 6 o superior, Mozilla 2.0.0.10 o superior.
 • Resolució de pantalla recomanada: 1.024x768.
 • Per a veure alguns dels continguts, cal el plugin Adobe Flash.
 • Per a consultar alguns dels documents, cal tenir instal.lat el plugin Adobe Reader.
 • Heu de tenir activades en el navegador les opcions de Java i javascript.
 • Heu de tenir habilitades les cookies o galletes en el navegador.

No hi ha requisits ni restriccions respecte de l’ordinador o el sistema operatius emprats.