Azken sarrera: Saioa: - Azken sarrera:

Nola jasoko ditut Merkataritza Sarean erositako frogagirien sariak?

Loteriasen, sariak dezimo edo frogagiri bakoitzean sortutako kopuruaren arabera bereizten ditugu. Modu horretan, sari txikiak deitzen diegu 2.000 €-tik beherakoei eta sari handiak 2.000 €-ko edo hortik gorako saria pilatzen duten frogagiri edo dezimoei.


Sari txikiak:

Sari txikiak Loteriasen Sare Komertzialeko ia 11.000 saltokitako edozeinetan (Espainia osoan zehar zabalduta) kobratu ahal izango dituzu, apustuak parte hartzen duen azken zozketa izan eta hurrengo egunetik aurrera.


Sari handiak:

Sari handi bat egokitu bazaizu, saria soilik kobratuko da SELAEk baimendutako finantza-erakundeetan.

Gaur egun, Estatu osoan zehar, 6.000 banku-bulego baino gehiagok osatzen dute sare zabala, eta horiek zerbitzu hori ematen dute. Eguneratutako zerrenda Loteriasen saltokietan eta hemen ere eskura dezakezu:

Gogoratu finantza-erakundeetan ezingo dutela saria ordaindu sarien hartzaileen eskutik identifikatzeko legezko betebeharrak betetzeko beharrezko dokumentazioa eta informazioa jaso gabe (kapitalak zuritzeari eta terrorismoa finantzatzeari buruzko araudia, zerga-araudia edo aplika daitekeen beste edozein motako araudia).

Zure saria kobratzeko jarraitu beharreko urratsak:

Behin erakunde kolaboratzailea hautatuta, aldez aurretik hitzordua eskatzea gomendatzen dizugu, behar bezala arta zaitezen. Gogoratu ez dela derrigorrezkoa saria kobratzeko hautatutako erakundean banku-kontua izatea. Saria kobratzeko komisioak ere ez dira aplikatuko.

Banku kolaboratzaileak zure jatorrizko nortasun-agiria eskatuko dizu (indarrean egon beharko du), eta datu pertsonalak babesteari buruzko lege organikoaren (DPBLO) inguruko formularioak bete beharko dituzu. Gainera, baliteke banku-erakundeak bere bezeroak ezagutzeari (KYC) buruzko finantza-informazioa ere eskatzea, kapitalak zuritzea eta terrorismoa finantzatzea prebenitzeko legezko betebeharrak betetzearren.

Saria familia, lagun, lankide, bikote eta abarrek osatutako talde batek partekatzen badu, banku-erakundeetan kobratu beharreko sari handien kasuan, berezitasun bakarra da sariaren titular guztiek joan behar dutela finantza-erakundera, identifikatzeko. Taldea handia bada eta sarituek horrela nahiago badute, ordezkari bat izenda dezakete guztien izenean kudeaketak egiteko. Ahalordetze hori notario baten aurrean egin behar da agiri publikoan, ondasun publikoko zenbateko handiak baitira, eta horrek ziurtasuna izatea eskatzen du; alegia, nori eta zergatik ordaintzen zaion.


Ordainketa geroratuko sari nagusiak:

Jokoaren arauak hilero ordaintzera behartzen dituen sariak dira.

Gaur egun, era horretako sariak soilik eskura daitezke EURODREAMS-en jokoan parte hartuta eta frogagiriak parte hartzen duen zozketetako batean lehen eta/edo bigarren kategoriako sari bat lortu bada. Gainera, lehen kategorian ez dute 3 sari baino gehiago egon behar eta bigarrenean gehienez 12 sari, saria lortu den kategorietan. Salbuespen horiek bete izan balira, jokoaren araudiaren arabera, saria ordainketa bakar baten bidez jasoko litzateke.

La normativa del juego de EURODREAMS sólo admite la participación de forma individual de personas físicas y no cabe el juego compartido, es decir, no está permitido compartir apuestas ni participar en grupo. Por lo tanto, el premio sólo lo puede cobrar una persona, y sólo puede ser persona física.
 

Ordainketa geroratuko zure saria kobratzeko jarraitu beharreko urratsak:

SELAEk berariaz baimendutako finantza-erakunde kolaboratzaile batera joan beharko duzu; hots, BBVA edo Caixabankera.

Banku-erakundean aldez aurretik hitzordua hartzea gomendatzen dizugu, behar bezala artatzea ziurtatzearren.

Gogoratu ez dela derrigorrezkoa saria kobratzeko hautatutako erakundean banku-kontua izatea. Saria kobratzeko komisioak ere ez dira aplikatuko.

Banku kolaboratzaileak zure jatorrizko nortasun-agiria eskatuko dizu (indarrean egon beharko du), eta datu pertsonalak babesteari buruzko lege organikoaren (DPBLO) inguruko formularioak bete beharko dituzu. Gainera, baliteke banku-erakundeak bere bezeroak ezagutzeari (KYC) buruzko finantza-informazioa ere eskatzea, kapitalak zuritzea eta terrorismoa finantzatzea prebenitzeko legezko betebeharrak betetzearren.

Aurreko formalitateak amaitzean, banku-erakundeak zorra aitortzeko kontratu bat sinatuko du eta, era horretan, jokoaren baldintzetan ezarritako epean lortutako saria ordaintzeko konpromisoa bere gain hartuko du.

Hilerokoen ordainketa hilaren 15ean hasiko da edota hurrengo egun baliodunean, formalitate horiek betetzen diren hilabetearen hurrengo hilabetetik aurrera. Iraupena 360 edo 60 hilabetekoa izango da, lortutako sari-motaren arabera, dagokion zenbatekoan, atxikipen fiskala kendu ondoren.

Kontuan izan geroratuta ordaindu beharreko frogagirian berehala ordaindu beharreko beste sari batzuk ere egon daitezkeela. Zure kasua bada, jakizu dagokion saria berehala kobratuko duzula eta gainerakoa, aurrean esan moduan, hileroko ordainketetan.

Sari geroratu horien hileko ordainketa guztiak banku-transferentzia bidez ordainduko dira, Espainian edo Europar Batasuneko beste estatu kide batean kokatutako banku edo finantza-erakunde batean irekitako kontu batean (eurotan). Beraz, dagoeneko konturik ez baduzu, bat ireki beharko zenuke.


Edozein kasutan, Loterias y Apuestas-en sarien gaineko karga berezitik salbuetsitako muga 40.000 €-koa da; beraz, dezimo edo apustu bakoitzeko zenbateko horretara iritsten ez diren sari guztiak zergarik gabe daude.

Saritutako apustu batengatik salbuetsitako diru-kopuru bat duen frogagiria izan dezakezu eta frogagiri berari aplikaturiko zerga-zatia duen beste apustu saritu bat ere bai. Edonola ere, guztiaren batuketa ordainduko zaizu, kalkulua banaka eginda.

El Millonen kasuan (Euromillonesekin lotutako jokoa), salbuespena 24.000 €-koa da, soilik 0,30 € jokatzen baita, eta zergaren muga salbuetsia proportzionalki aplikatzen da 0,50 €-tik beherako apustuen kasuan.

Sari handiagoek, 40.000 euro salbuetsien gaindikina dela-eta, %20ko atxikipena dute.

Behar izanez gero, zerga-atxikipenen inguruko ziurtagiria lor dezakezu hemen   sakatuta.

Azkenik, gogoratu adi egon behar duzula sariak frogagirian jasotako apustuekin loturiko azken zozketa egin eta hurrengo egunetik hasita hiru hilabete igaro ondoren iraungitzen baitira. Horren arrazoia da gure joko askotan zozketa bat baino gehiagotan egin daitezkeela apustuak frogagiri bakar baten bidez (Euromillones astearte eta ostiraletako zozketetarako, Bonoloto egunerokorako edo Primitiva astelehen, ostegun eta larunbateko zozketetarako).

Zorionez, erabiltzaileek modu asko dituzte sariak kontsultatu ahal izateko: Loteriasen saltokietan, komunikabide ezberdinetan edo hemen bertan, web ofizialean edo App ofizialetan.