Darrer accés: Sessió: - Darrer accés:

Com cobro els premis de resguards comprats a la Xarxa Comercial?

En Loterías distingim els premis segons la quantitat reportada en cada dècim o resguard. Així, diem premis menors als inferiors a 2.000 € i premis majors als resguards o dècims que acumulen un import igual o superior a 2.000 €.


Premis menors:

Podràs cobrar els premis menors en qualsevol dels quasi 11.000 punts de venda de la xarxa comercial de Loterías, desplegats per tota la geografia nacional, a partir de l'endemà de l'últim sorteig en el qual participe l'aposta.


Premis majors:

Si has resultat agraciat amb un premi major, el premi es cobrarà exclusivament en les entitats financeres autoritzades per SELAE.

Actualment, una extensa xarxa de més de 6.000 oficines bancàries al llarg de tot territori estatal col·labora en la prestació d'aquest servei. La llista actualitzada es troba disponible en els punts de venda de Loterías i també ací:

Recorda que en les entitats financeres no podran fer efectiu el pagament del premi sense recaptar dels perceptors dels premis la documentació i informació necessària per a donar compliment a les obligacions legals d'identificació (normativa sobre prevenció de blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, normativa fiscal o normativa de qualsevol altra índole que resulte d'aplicació).

Passos a seguir per a cobrar el teu premi:

Una vegada triada l'entitat col·laboradora, et recomanem que sol·licites cita prèvia per a assegurar que et puguen atendre adequadament. No és obligatori disposar d'un compte bancari en l'entitat triada per al cobrament del premi. Tampoc s'aplicaran comissions per a cobrar-lo.

El banc col·laborador et sol·licitarà l'original del teu document d'identitat (que haurà d'estar en vigor) i emplenar els formularis relacionats amb la llei orgànica de protecció de dades personals (LOPD). A més, pot ser que l'entitat bancària et sol·licite també informació financera relacionada amb el coneixement dels seus clients (KYC) per a complir les seues obligacions legals de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

Quan el premi és compartit per un grup de familiars, amics, companys de treball, parelles, etc… en el cas de premis majors a cobrar en entitats bancàries, l'única peculiaritat és que han d'acudir tots els titulars del premi per a identificar-se en l'entitat financera. Si el grup és nombrós i voluntàriament els agraciats així ho prefereixen, poden designar un representant per a realitzar les gestions en nom de tots. Aquest apoderament ha de conferir-se en document públic davant un notari, ja que parlem d'imports elevats de cabals públics, la qual cosa requereix tenir certesa de a qui i per què es paga.


Premis majors de pagament diferit:

Són aquells premis en els quals la norma del joc obliga al fet que es paguen mensualment.

Actualment, aquest tipus de premis només es poden obtenir si s'ha participat en el joc d'EURODREAMS i s'ha obtingut un premi de primera i/o segona categoria en algun dels sortejos en els quals participa el resguard. A més, ha de coincidir que no hi haja hagut més de 3 premis per a la primera categoria i fins a un màxim de 12 premis per a la segona, en les categories agraciades on s'ha aconseguit el premi. En cas que s'hagueren complit aquestes excepcions, per normativa del joc, el premi passaria a rebre's per mitjà d'un únic pagament.

La normativa del joc d'EURODREAMS només admet la participació de manera individual de persones físiques i no cap el joc compartit, és a dir, no està permés compartir apostes ni participar en grup. Per tant, el premi només el pot cobrar una persona, i només pot ser persona física.
 

Passos a seguir per a cobrar el teu premi de pagament diferit:

Hauràs de presentar-te en alguna de les entitats financeres col·laboradores expressament autoritzades per SELAE, a la teua elecció BBVA o CaixaBank.

Et recomanem que sol·licites cita prèvia per a assegurar que et puguen atendre adequadament.

Recorda que no és obligatori disposar d'un compte bancari en l'entitat triada per al cobrament del premi. Tampoc s'aplicaran comissions per a cobrar-lo.

El banc col·laborador et sol·licitarà l'original del teu document d'identitat (que haurà d'estar en vigor) i emplenar els formularis relacionats amb la llei orgànica de protecció de dades personals (LOPD). A més, pot ser que l'entitat bancària et sol·licite també informació financera relacionada amb el coneixement dels seus clients (KYC) per a complir les seues obligacions legals de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

Acabades les formalitats anteriors, l'entitat bancària subscriurà un contracte de reconeixement de deute pel qual assumirà el compromís de pagar-te l'import del premi que has obtingut en el termini establit en les condicions del joc.

El pagament de les mensualitats s'iniciarà el dia 15 o immediat hàbil posterior des del mes següent a aquell en el qual es done compliment a aquestes formalitats, per l'import que corresponga, una vegada deduïda la retenció fiscal i per un temps de 60 o 360 mesos depenent del tipus de premi obtingut.

Has de tenir en compte que en un resguard amb quantitats de premi a pagar en diferit poden coexistir també altres quanties de premis a pagar de manera immediata. Si aquest és el teu cas, has de saber que cobraràs el premi que corresponga de manera immediata i la resta segons s'ha informat anteriorment, en pagaments mensuals.

Tots els pagaments mensuals dels premis diferits s'abonaran mitjançant transferència bancària a un compte en euros obert en un banc o entitat financera establida a Espanya o en un altre Estat membre de la Unió Europea, per la qual cosa en cas que no en tingues ja un, hauràs d'obrir un compte.


En qualsevol dels casos, el límit exempt del gravamen especial sobre premis de loteries i apostes ascendeix a 40.000 €, de manera que tots els premis que no arriben a aquesta quantitat per dècim o aposta estan lliures d'impost.

Pots tenir un resguard amb quantitat exempta per una aposta premiada i a més una altra aposta premiada amb part d'impost aplicat. En qualsevol cas, se't pagarà la suma de tot amb el càlcul individualitzat.

En el cas de El Millón (joc associat a Euromillones), l'exempció és de 24.000 €, atés que solament es juga 0,30 € i el límit exempt de l'impost aplica proporcionalment en el cas d'apostes menors a 0,50 €.

Els premis superiors, i per l'excés sobre els 40.000 euros exempts, sí que suporten una retenció del 20%.

Si el necessites, pots obtenir un certificat de retencions fiscals prement ací.

Finalment, recorda que cal estar atent perquè els premis caduquen transcorreguts tres mesos a partir de l'endemà de la celebració de l'últim sorteig associat a les apostes recollides en el resguard. La raó és que en molts dels nostres jocs permetem que es juguen apostes a més d'un sorteig a través d'un sol resguard (Euromillones per a sortejos de dimarts i divendres, Bonoloto tots els dies o Primitiva els dilluns, dijous i dissabte).

Afortunadament els usuaris poden consultar els premis de moltes formes: en els punts de venda de Loterías, en els diferents mitjans de comunicació o ací mateix, en la web oficial i Apps oficials.