Último acceso: Sesión: - Último acceso:

Como cobro os premios de resgardos comprados na rede comercial?

En Loterías distinguimos os premios segundo a cantidade devindicada en cada décimo ou resgardo. Así, chamamos premios menores aos inferiores a 2000 € e premios maiores aos resgardos ou décimos que acumulen un importe igual ou superior a 2000 €.

 • Poderás cobrar os premios menores en calquera dos case 11.000 puntos de venda da Rede Comercial de Loterías, despregados por toda a xeografía nacional, a partir do día seguinte ao do último sorteo no que participe a aposta.
 • Se resultaches agraciado cun premio maior, o premio cobrarase exclusivamente nas entidades financeiras autorizadas por SELAE. Actualmente, unha extensa rede de máis de 16.000 oficinas bancarias ao longo de todo o territorio estatal colaboran na prestación deste servizo. A lista actualizada atópase dispoñible nos puntos de venda de Loterías e tamén aquí:

  • Abanca Corporación Bancaria
  • Banco de Sabadell
  • BBVA
  • Caixa Bank
  • Cajamar
  • Caja Sur BBK
  • Ibercaja Banco
  • Kutxabank
  • Unicaja Banco

Lembra que nas entidades financeiras non poderán facer efectivo o pagamento do premio sen obter dos perceptores dos premios documentación e información necesaria para dar cumprimento ás obrigas legais de identificación (normativa sobre prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo, normativa fiscal ou normativa de calquera outra índole que resulte de aplicación).  

Por outra banda, as entidades financeiras non poderán cobrar ningún tipo de gasto nin comisión por realizar o pagamento dos premios. Tampouco poderán obrigar o xogador agraciado a abrir ningunha conta nesa entidade.

Cando o premio é compartido por un grupo de familiares, amigos, compañeiros de traballo, parellas, etc. No caso de premios maiores por cobrar en entidades bancarias, a única peculiaridade é que deben acudir todos os titulares do premio para identificarse na entidade financeira.Se o grupo é numeroso e voluntariamente os agraciados así o prefiren, poden designar un representante para realizar as xestións en nome de todos. Este apoderamento debe conferirse en documento público perante un notario, xa que falamos de importes elevados de caudais públicos, o que require ter certeza de a quen e por que se paga.


En calquera dos casos,  o límite exento do gravame especial sobre premios de Loterías y apuestas ascende a 40.000 €, de modo que todos os premios que non atinxan esta cantidade por décimo ou aposta están libres de imposto. 

Podes ter un resgardo con cantidade exenta por unha aposta premiada e, ademais, outra aposta premiada con parte de imposto aplicado. En calquera caso, pagaráseche a suma de todo co cálculo individualizado.

No caso de El Millón (xogo asociado a Euromillones), a exención é de 24.000 €, dado que soamente se xoga 0,30 € e o límite exento do imposto se aplica proporcionalmente no caso de apostas menores a 0,50 €.

Os premios superiores, e polo exceso sobre os 40.000 euros exentos, si soportan unha retención do 20 %.

Por último, lembra que hai que estar atento porque os premios caducan transcorridos tres meses a partir do día seguinte á celebración do último sorteo asociado ás apostas recollidas no resgardo. A razón é que en moitos dos nosos xogos permitimos que se xoguen apostas a máis dun sorteo a través dun só resgardo (Euromillones para sorteos de martes e venres, Bonoloto todos os días agás domingos ou Primitiva para xoves e sábado).

Afortunadamente os usuarios poden consultar os premios de moitas formas: nos puntos de venda de Loterías, nos diferentes medios de comunicación ou aquí mesmo, na web oficial e apps oficiais.