Darrer accés: Sessió: - Darrer accés:

Com cobro els premis de resguards comprats a la Xarxa Comercial?

A Loterías distinguim els premis segons la quantitat aportada en cada dècim o resguard. Així, anomenem premis menors als inferiors a 2.000 € i premis majors als resguards o dècims que acumulin un import igual o superior a 2.000 €.


Premis menors:

Podràs cobrar els premis menors en qualssevol dels quasi 11.000 punts de venda de la Xarxa comercial de Loterías, estesos per tota la geografia nacional, a partir del dia següent al de l'últim sorteig en el que participi l'aposta.


Premis majors:

Si has resultat guanyador d'un premi major, el premi es cobrarà exclusivament a les entidats financeres autoritzades per SELAE.

Actualment, una extensa xarxa de més de 6.000 oficines bancàries per tot el territori estatal col·labora en la prestació d'aquest servei. La llista actualitzada es troba disponible en els punts de venda de Loterías i també aquí:

Recorda que a les entitats financeres no podran fer efectiu el pagament del premi sense aconseguir dels perceptors dels premis la documentació i informació necessària per acomplir les obligacions legals d'identificació (normativa sobre prevenció de blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, normativa fiscal o normativa de qualsevol altra índole que resulti d'aplicació).

Passos a seguir per cobrar el teu premi:

Un cop triada l'entitat col·laboradora, et recomanem que sol·licitis cita prèvia per assegurar que et puguin atendre adequadament. No és obligatori disposar d'un compte bancari a l'entitat triada per al cobrament del premi. Tampoc no s'aplicaran comissions per cobrar-lo.

El banc col·laborador et sol·licitarà l'original del teu document d'identitat (que haurà d'estar en vigor) i emplenar els formularis relacionats amb la Llei orgànica de protecció de dades personals (LOPD). A més, pot ser que l'entitat bancària et sol·liciti també informació financera relacionada amb el coneixement dels seus clients (KYC) per complir les seves obligacions legals de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

Quan el premi és compartit per un grup de familiars, amics, companys de feina, parelles, etc.,  en el cas de premis majors a cobrar en entitats bancàries, l'única peculiaritat és que han d'acudir tots els titulars del premi per identificar-se a l'entitat financera. Si el grup és nombrós i voluntàriament els guanyadors així ho prefereixen, poden designar un representant per realitzar les gestions en nom de tots. Aquest apoderament ha de conferir-se en document públic davant d'un notari, atès que parlem d'imports elevats de cabdals públics, el que requereix tenir certesa de a qui i per què es paga.


Premis majors de pagament diferit:

Són aquells premis en què la norma del joc obliga a que es paguin mensualment.

Actualment, aquest tipus de premis només es poden obtenir si s'ha participat en el joc d'EURODREAMS i s'ha obtingut un premi de primera i/o segona categoria en algun dels sorteigs en què participa el resguard. A més, ha de coincidir que no hi hagi hagut més de 3 premis per a la primera categoria i fins a un màxim de 12 premis per a la segona, en les categories afavorides on s'ha aconseguit el premi. En cas que s'haguessin complert aquestes excepcions, per normativa del joc, el premi passaria a rebre's per mitjà d'un únic pagament.

La normativa del joc d'EURODREAMS només admet la participació de forma individual de persones físiques i no cap el joc compartit, és a dir, no està permès compartir apostes ni participar en grup. Per tant, el premi només el pot cobrar una persona, i només pot ser persona física.
 

Passos a seguir per cobrar el teu premi de pagament diferit:

Hauràs de presentar-te en alguna de les entitats financeres col·laboradores expressament autoritzades per SELAE, a la teva elecció BBVA o Caixabank.

Et recomanem que sol·licitis cita prèvia per assegurar que el puguin atendre adequadament.

Recorda que no és obligatori disposar d'un compte bancari a l'entitat triada per al cobrament del premi. Tampoc s'aplicaran comissions per cobrar-lo.

El banc col·laborador et sol·licitarà l'original del teu document d'identitat (que haurà d'estar en vigor) i que emplenis els formularis relacionats amb la Llei orgànica de protecció de dades personals (LOPD). A més, pot ser que l'entitat bancària et sol·liciti també informació financera relacionada amb el coneixement dels seus clients (KYC) per complir les seves obligacions legals de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

Un cop acabades les formalitats anteriors, l'entitat bancària subscriurà un contracte de reconeixement de deute pel que assumirà el compromís de pagar-te l'import del premi que has obtingut en el termini establert a les condicions del joc.

El pagament de les mensualitats s'iniciarà el día 15 o immediat hàbil posterior des del mes següent a aquell en què es compleixin aquestes formalitats, per l'import que correspongui, un cop deduïda la retenció fiscal i per un temps de 60 o 360 meses depenent del tipus de premi obtingut.

Tingues en compte que en un resguard amb quantitats de premi a pagar en diferit poden coexistir també altres quanties de premis a pagar de forma immediata. Si aquest és el teu cas, has de saber que cobraràs el premi que correspongui de manera immediata i la resta segons s'ha informat anteriorment, en pagaments mensuals.

Tots els pagaments mensuals dels premis diferits s'abonaran mitjançant transferència bancària a un compte en euros obert en un banc o entitat financera establerta a Espanya o en un altre estat membre de la Unió Europea pel que, en cas que en no tinguessis ja algun, hauràs d'obrir un compte.


En qualssevol dels casos, el límit exempt del gravamen especial sobre premis de Loterías y apuestas ascendeix a 40.000 €, de manera que tots els premis que no arribin a aquesta quantitat per dècim o aposta estan lliures d'impost

Pots tenir un resguard amb quantitat exempta per una aposta premiada i, a més una altra aposta premiada amb part d'impost aplicat. En qualsevol cas, se't pagarà la suma de tot amb el càlcul individualitzat.

En el cas d'El Millón (joc associat a Euromillones), l'exempció és de 24.000 €, atès que només es juga 0,30 € i el límit exempt de l'impost aplica proporcionalment en el cas d'apostes menores de 0,50 €.

Els premis superiors, i per l'excés sobre els 40.000 euros exempts, sí que suporten una retenció del 20 %.

Si ho necessites, pots obtenir un certificat de retencions fiscals fent clic aquí.

Per últim, recorda que cal estar atent perquè els premis caduquen transcorreguts tres mesos a partir del dia següent a la celebració de l'últim sorteig associat a les apostes recollides en el resguard. La raó és que en molts dels nostres jocs permetem que es juguin apostes a més d'un sorteig a través d'un sol resguard (Euromillones per a sorteigs de dimarts i divendres, Bonoloto tots els dies o Primitiva els dilluns, dijous i dissabte).

Afortunadament els usuaris poden consultar els premis de moltes maneres: en els punts de venda de Loterías, en els diferents mitjans de comunicació o aquí mateix, a la web oficial i apps oficials.