Azken sarrera: Saioa: - Azken sarrera:

Printzipioetako

Politika eta printzipioak

Eragiketa eta jarduera guztietan, Loteriasek Joko Arduratsuarekiko konpromiso sendoa du, eta politika eta printzipio hauetan oinarritzen da:

Joko arduratsuaren gaineko politika:

 • 1. Jokoaren eta joko arduratsuaren inguruko legeria nahiz SELAEk bere borondatez hartzen dituen beste konpromiso batzuk betetzea.
 • 2. Gure eskura ditugun mekanismo prebentibo zein operatibo guztiak ezartzea, adingabeei jokoak saltzeko.
 • 3. Joko problematikoaren arrisku-profil txikia duten jokoak diseinatzea eta ezartzea.
 • 4. SELAEn Joko Arduratsuaren kultura sustatzea, langileak, saltokietako agenteak eta delegatuak prestatuta, eta SELAEko profesionalen jarduera etiko eta arduratsuaren bitartez, jokoak eragindako inpaktu negatiboa ahalik eta gehien murriztearren.
 • 5. Gure parte-hartzaileek beren jokoa kontrolatu ahal izateko mekanismoak diseinatzea eta ezartzea.
 • 6.Gure parte-hartzaileei dagokienez, arrisku-jokoaren portaera prebenitzeko eta detektatzeko mekanismoak ezartzea bultzatzea, gure saltokietan neurri egokiak ezarriz. Horrez gain, portaera horiek prebenitzeko jarraipen egokia egitea. 
 • 7. Gure komunikazio-ekintza guztietan joko arduratsua sustatzea.
 • 8. Jokoek gure parte-hartzaileengan duten inpaktua ezagutu eta Joko Arduratsuaren gaineko gure eredua hobetu ahal izateko azterketak sustatzea. 
 • 9. Gure jokoen inguruko publizitate arduratsua sustatzea, indarrean den legediarekin, gure joko arduratsuaren ereduarekin eta gure balioekin bat datorrena.
 • 10. Herritarrei informazio zehatza eta egokia ematea, joko-jarduerak zentzuz eta neurriz egin ditzan, Joko Arduratsuaren gaineko jarrerak sustatuz.
 • 11.Joko Arduratsua bultzatzen eta joko batzuek pertsona kaltebera batzuengan izan dezaketen inpaktua minimizatzen laguntzen duten ekimenak sustatzea.
 • 12. Jokoarekin arazoak dituzten pertsonentzako laguntza sustatzea, zentro publikoen edo ondasun publikotzat aitortutako erakundeen bitartez.
 • 13. Joko Arduratsuaren inguruko emaitzen eta  egindako jardueren berri garbi ematea. 
 • 14. SELAEren Joko Arduratsuaren eredua etengabe hobetzea sustatzea.
 • 15.Joko Arduratsuaren inguruko politika alde interesatu guztien eskura jartzea. 

Printzipioak:

 • Mekanismoak jartzea adingabeak jokora bidegabe sar ez daitezen.
 • Legez kontrako jokoaren aurkako borrokan integritatea eta lankidetza sustatzea.
 • Joko Arduratsuari buruzko jardunbide onenak identifikatzea.
 • Joko Arduratsua sartzea eragiketen zati integral gisa, arau garbiak ezarriaz, aplika daitekeen araudia betetzen dela eta jokalarien eta talde kalteberen interesak babestea ziurtatzeko.
 • Ikerketak eta/edo azterketak sustatzea, gizarteak jokoaren eragin soziala uler dezan, interesatutako taldeei emaitzak jakinaraziz.
 • Herritarrei informazio zehatza eta egokia ematea, joko-jarduerak zentzuz hauta ditzaten, Joko Arduratsuari buruzko jarrerak bultzatuz.
 • Joko Arduratsuaren arloko prestakuntza eta informazioa ematea SELAEko langileei eta salmenta-eragileentzat programak ezartzea.
 • Jokalariei eta salmenta-eragileei Laguntzako Zentro Espezializatuen edo Elkarteen berri ematea, gehiegizko jokoa izanez gero.
 • Joko Arduratsuari buruzko programak etengabe hobetzea.