Darrer accés: Sessió: - Darrer accés:

Principis

Política i principis 

En totes les seues operacions i activitats, Loterías té un ferm compromís amb el joc responsable, amb base en la següent política i principis:

Política de joc responsable:

 • 1. Complir amb la legislació en matèria de joc i de joc responsable, així com d'altres compromisos que SELAE subscriga de manera voluntària.
 • 2. Implantar tots els mecanismes, tant preventius com operatius, al nostre abast per a la venda de jocs a menors.
 • 3. Dissenyar i implantar jocs que tinguen un perfil baix de risc de joc problemàtic. 
 • 4. Promoure una cultura de joc responsable en SELAE, a través de la formació als empleats, agents de punt de venda i delegats i de l'actuació ètica i responsable dels professionals de SELAE amb l'objectiu minimitzar un possible impacte negatiu generat pel joc.
 • 5. Dissenyar i implantar mecanismes que permeten als nostres participants tenir control sobre el seu joc.
 • 6.Impulsar la implantació de mecanismes de prevenció i detecció de comportament de joc de risc en els nostres participants, implementant mesures oportunes en els nostres canals de venda. Així com, realitzar el seguiment adequat per a prevenir aquests comportaments.
 • 7. Promoure el joc responsable en totes les nostres accions comunicatives.
 • 8. Promoure estudis que ens permeten conéixer l'impacte dels jocs en els nostres participants i millorar el nostre model de joc responsable.
 • 9. Promoure una publicitat responsable dels nostres jocs, que estiga alineada amb la legalitat vigent, el nostre model de joc responsable i els nostres valors.
 • 10. Proporcionar al ciutadà informació precisa i adequada perquè puga dur a terme d'una forma raonable i moderada les seues activitats de joc, promocionant actituds de joc responsable. 
 • 11.Donar suport a les iniciatives que contribuïsquen a donar impuls al joc responsable i a la minimització de l'impacte que alguns jocs puguen donar en determinades persones vulnerables. 
 • 12. Fomentar l'ajuda a les persones amb problemes amb el joc a través de centres públics o entitats declarades de ben públic.
 • 13. Informar de manera transparent sobre els resultats i les actuacions de joc responsable realitzades.
 • 14. Promoure la millora contínua en el nostre model de joc responsable de SELAE.
 • 15.Posar la política de joc responsable a la disposició de totes les parts interessades.

Principis:

 • Incorporar mecanismes per a evitar l'accés indegut al joc per part dels menors.
 • Fomentar la integritat i la col·laboració en la lluita contra el joc il·legal.
 • Identificar les millors pràctiques respecte al joc responsable.
 • Introduir el joc responsable com a part integral de les seues operacions, establint regles cares amb la finalitat d'assegurar el compliment de la normativa aplicable i que els interessos dels jugadors i grups vulnerables siguen protegits.
 • Fomentar investigacions i/o estudis amb la finalitat de contribuir a la comprensió per la societat de l'impacte social del joc, comunicant els seus resultats als grups d'interés.
 • Proporcionar al públic informació precisa i adequada perquè puga fer una selecció raonable de les seues activitats de joc, promocionant actituds de joc reponsable.
 • Facilitar formació i informació, en matèria de joc responsable, als empleats de SELAE i implementar programes per als agents de vendes.
 • Informar els jugadors i agents de vendes referent a centres especialitzats d'ajuda o associacions, en cas de joc excessiu.
 • Millora contínua en els seus programes de joc responsable.