Último acceso: Sesión: - Último acceso:

Como xogar a Quíntuple Plus en loteriasyapuestas.es

 

Cada aposta de Quíntuple Plus consiste en selecciona-lo dorsal dos gañadores das 5 primeiras carreiras da xornada de Turf asociada e o dorsal do 2º clasificado da 5ª carreira. En Quíntuple Plus destínase o 55% da recadación a premios.

  • Para participar soamente tes que:

1.- Elixi-lo prognóstico de 6 dorsais de cabalos que desexas xogar.

2.- Podes xogar ata varios cabalos en cada carreira dunha soa vez.

3.- Engadi-lo prognóstico desexado á túa compra.

4.- Pulsa no botón de CONTINUAR. Agora podes dar un nome á túa aposta para poder diferenciala con claridade e gardala como FAVORITA. Pulsa a continuación en SEGUINTE "".

5.- Revisa todas as opcións e pulsa no botón de COMPRAR ".


Se realizases o teu Quíntuplo Plus, de maneira aleatoria, sen teres en conta o que sabes de cabalos, terías as seguintes probabilidades aproximadas de acertares en cada categoría de premios:

Categoría

Posibilidades aproximadas de acertar

1.ª (5 cabalos gañadores e 2.º de 5.ª carreira)

1 entre 2.737.152

2.ª (5 cabalos gañadores)

1 entre 273.715

3.ª (4 cabalos gañadores e 2.º de 5.ª carreira)

1 entre 49.766

4.ª (4 cabalos gañadores)

1 entre 4.977