Darrer accés: Sessió: - Darrer accés:

Com verifique la meua identitat?

La normativa vigent actualment ens obliga a verificar documentalment les dades personals que ens has aportat en cas que hages de fer una descàrrega, cobrar un premi al teu compte bancari o carregar una quantitat que supere, sumant totes les càrregues des del 28/3/2019, la quantitat de 150 €.

Per a això hauràs d'accedir a el nostre procés de verificació documental d'identitat a través del teu perfil d'usuari en Les meues Dades -> Dades personals en la nostra plataforma web, o a través de la nostra App oficial per a IOS i Android. 

Disposes de dues opcions per verificar la teua documentació de manera automàtica: 

1) Pots iniciar-lo amb un dispositiu mòbil amb càmera i permetre'ns realitzar: 

  • Sengles fotos de les cares del teu DNI/NIE perquè puguem confirmar que les dades informades en el procés de registre són correctes i estan actualitzades.
  • Un vídeo del teu rostre que ens avale que eres el propietari del document presentat (en comparar-lo amb la fotografia de la documentació) i ens permeta garantir suficientment la protecció del consumidor a la qual estem obligats, en particular, menors i participants amb cosums abusius. 

2) També pots iniciar-lo des del teu PC o qualsevol dispositiu mòbil adjuntant:

  • Sengles fotos de les cares del teu DNI/NIE amb el mateix objectiu que en l'opció anterior.
  • Una fotografia de bona qualitat del teu rostre també amb el mateix objectiu que el vídeo de l'opció descrita anteriorment.

El nostre procés validarà automàticament que la informació presentada es correspon exactament amb les dades personals que hages indicat en el procés de registre  i a partir d’aquest moment s’hi aixecaran les restriccions sobre càrregues, descàrregues i pagament de premis.

En el cas que t’hi registrares amb un NIE i no tingues un document d’identitat amb foto, durant el Procés de Verificació Documental d’Identitat automàtic, quan comprovem que el document que aportes no és suficient per verificar-te, t’indicarem què has de fer per dur a terme la verificació d’identitat de manera manual.

En general, aquest procés es du a terme de manera automatitzada perquè et siga més còmode, ja que minimitza el temps que passa des que l’inicies fins que finalitza, però si tens qualsevol problema pots posar-te en contacte amb nosaltres i intentarem ajudar-te a través del telèfon  900 29 41 05.

Recorda que és possible que hages de dur a terme aquest procés més vegades encara que ja ho hages fet abans, ja que la documentació o la informació aportada poden quedar obsoletes.

La Direcció General d’Ordenació del Joc, a través de la normativa vigent actualment, obliga tots els operadors de joc en línia a fer aquesta verificació documental dels jugadors per evitar el frau i l’accés de menors d’edat fent servir dades personals pertanyents a altres persones. Des de Loteries de l'Estat, compromesos amb la gestió responsable del joc, complim aquesta normativa de manera escrupolosa i treballem de manera proactiva per evitar qualsevol incidència en aquest aspecte.