Azken sarrera: Saioa: - Azken sarrera:

Zer egin behar dut saria badut?

loteriasyapuestas.es gunean, sariduna bazara, sariak kobratzeko berme osoa duzu, apustuak Sistema Zentralean automatikoki zenbatzen baitira zozketa egin eta hurrengo gauean.

Zure apustuan lortu duzun sari-motaren arabera, era batera edo bestera jokatu beharko duzu:


Sari txikiak:

Frogagiri bakoitzeko 2.000 €-tik beherako zenbatekoa dutenak. Arau orokor gisa, eta zure profilean beste modu batera konfiguratu ez baduzu, sistema saiatuko da hori automatikoki zure Lotobolsan sartzen, saritutako apustuak parte hartutako azken zozketa zenbatu eta gero.

 • Kasu horretan, zure Lotobolsak gehienez baimendutako saldoa gainditzen badu (400 euro parte-hartzaile guztientzat) edo zenbatekoa zure Aukeretan adierazitakoa baino handiagoa bada, eta betiere erregistroan zure NAN/AIZ aurkeztuz adierazitako datuak dokumentu bidez egiaztatu badituzu, "Lotobolsaren aukerak" atalean adierazitako banku-kontura saria automatikoki transferitzen ahaleginduko da sistema.

  Gogoratu beharrezkoa dela aldez aurretik dokumentu bidez egiaztatzea zure nortasuna, zure erabiltzaile-profilean ditugun datuak baieztatu ahal izateko. Beharrezkotzat jotzen dugun kasuetan, baliteke informazio gehigarria eskatu ahal izatea deskarga egitea baimendu aurretik.

 • Zure profilean adierazitako konturik ez baduzu, saria zure Lotobolsan kargatuta geratuko da, eta zure titulartasuneko banku-kontu batera deskargatu ahal izango duzu. Egoera-mota horietan, sistemak zure sariak automatikoki transferitu ditzan, banku-kontu baliodun eta eguneratu bat izatea gomendatzen dizugu.
 • Gogoratu sariak soilik ordaindu ahal izango direla Espainian jarduteko baimenduta dagoen banku-erakunde batean, eta hori eguneratuta izan behar duzu zure profilean.
 • Gogoratu ez zaizula inolako komisiorik kobratuko zure sariaren zenbatekoa zure lotobolsatik deskargatzeagatik.

Sari handiak:

Frogagiri bakoitzeko 2.000 €-ko edo hortik gorako zenbatekoa dutenak dira.

 • Sari horiek zergen atxikipenari lotuta egon daitezke, kategorietako bat 40.000 €-tik gorakoa bada. Behar izanez gero, zerga-atxikipenen ziurtagiria lor dezakezu, hemen sakatuta.
 • Lehenago egin ez baduzu edo zure dokumentazioa indarrean ez badago, saria kobratu baino lehen dokumentazio egokia aurkeztu beharko duzu Nortasuna Dokumentu bidez Egiaztatzeko Prozesuaren bitartez. Era horretan, zure erabiltzaile-profilean dauden datuak zuzenak direla egiaztatu ahal izango dugu, egun indarrean den araudiaren arabera. Horretarako, eskura izan zure NAN/AIZ argazki eta guzti eta sartu nortasuna egiaztatzeko gure prozesura, IOS edo Android-erako gure App ofizialaren bidez, Datu Pertsonalen pantailan edo hemen sakatuz.
 • Tarteko diru-kopuruak direla-eta, eta egun indarrean den araudiari jarraiki, baita ere beharrezkoa izango da informazio gehigarria ematea JOKALARIAREN EZAGUTZA GEHIGARRIA inprimakiaren bidez (Datu Pertsonalen pantailan eskura daiteke), zure sariaren zenbatekoa jaso ahal izateko zure banku-kontuan.
 • Sari horiek ordaindu ahal izateko, beharrezkoa da berrikustea edo adieraztea zure saria zure titulartasuneko zein banku-kontutan jaso nahi duzun, zure apustuak parte hartutako azken zozketa egin eta hiru hilabete igaro aurretik. Horretarako, sar zaitez saritutako apustuaren xehetasunetik eta banku-kontu horretan sartuko dugu (ziurtatu eguneratuta dagoela), zure nortasuna dokumentu bidez egiaztatu eta eskatutako informazio guztia jokalariaren ezagutza gehigarriaren inprimakiaren bidez aurkeztu ondoren (inprimakia datu pertsonalen menuan eskura daiteke). 

  Gogoratu sariak soilik ordainduko direla Espainian jarduteko baimendutako banku-erakunde bateko kontu batean. Kontuan izan aldez aurretik adierazi duzun banku-kontuaren zenbakia lehenetsita agertuko dela. Kontu bat ere adierazi ez baduzu edo aldatu nahi baduzu, une honetan egin dezakezu, kontu berriaren digituak jarrita. Ziurtatu banku-kontuaren zenbakiak baliozkoa izan behar duela eta zuk haren titularra izan behar duzula. Zure banku-kontuaren zenbakia berrikusi, adierazi edo alda dezakezu hemen sakatuz.

 • Sistemak automatikoki adieraziko dizu sariaren zenbateko garbia nahiz Ogasun Ministerioak sari-mota horietarako eskatzen duen %20ko zerga.
 • Oro har, gau horretan bertan egingo da transferentzia. Zure dirua jasotzeko behar duzun denbora banku-sistemak transferentzia egiteko behar duen denboraren araberakoa izango da, baina ez dira hiru egun baliodun baino gehiago luzatzen.

Ordainketa geroratuko sari nagusiak:

Jokoaren arauak hilero ordaintzera behartzen dituen sariak dira.

Gaur egun, era horretako sariak soilik eskura daitezke EURODREAMS-en jokoan parte hartuta eta frogagiriak parte hartzen duen zozketetako batean lehen eta/edo bigarren kategoriako sari bat lortu bada. Gainera, lehen kategorian ez dute 3 sari baino gehiago egon behar eta bigarrenean gehienez 12 sari, saria lortu den kategorietan. Salbuespen horiek bete izan balira, jokoaren araudiaren arabera, saria ordainketa bakar baten bidez jasoko litzateke.

SELAEren gainerako jokoetan bezala, sari horiek zergen atxikipenari lotuta egongo dira zenbatekoa 40.000 €-tik gorakoa izateagatik. Behar izanez gero, zerga-atxikipenen ziurtagiria eskura dezakezu hemen sakatuta.

Sariaren zenbatekoa kobratu ahal izateko, urrats hauek jarraitu behar dira::

 • Lehenago egin ez baduzu edo zure dokumentazioa indarrean ez badago, saria kobratu baino lehen dokumentazio egokia aurkeztu beharko duzu Nortasuna Dokumentu bidez Egiaztatzeko Prozesuaren bitartez. Era horretan, zure erabiltzaile-profilean dauden datuak zuzenak direla egiaztatu ahal izango dugu, egun indarrean den araudiaren arabera. Horretarako, eskura izan zure NAN/AIZ argazki eta guzti eta sartu nortasuna egiaztatzeko gure prozesura, IOS edo Android-erako gure App ofizialaren bidez, Datu Pertsonalen pantailan edo hemen sakatuz.
 • Tarteko diru-kopuruak direla-eta, eta egun indarrean den araudiari jarraiki, zure sariaren zenbatekoa jaso ahal izateko baita ere beharrezkoa izango da informazio gehigarria ematea JOKALARIAREN EZAGUTZA GEHIGARRIA inprimakiaren bidez (Datu Pertsonalen pantailan eskura daiteke).
 • Jarraian, SELAEk espresuki baimendutako banku-erakunde kolaboratzaile bateko sukurtsal batera joan beharko duzu, BBVA edo Caixabankera; bertan, indarrean duzun nortasun-agiri orijinala eskatuko dizute, zure Joko Kontuan erregistratua, eta datu pertsonalak babesteari buruzko lege organikoaren (DPBLO) inguruko inprimakiak bete beharko dituzu. Horrez gain, baliteke banku-erakundeak bere bezeroak ezagutzeari (KYC) buruzko finantza-informazioa eskatzea, kapitalak zuritzea eta terrorismoa finantzatzea prebenitzeko legezko betebeharrak betetze aldera.
 • Aurreko formalitateak amaitzean, banku-erakundeak zorra aitortzeko kontratu bat sinatuko du eta, era horretan, jokoaren baldintzetan ezarritako epean lortutako saria ordaintzeko konpromisoa bere gain hartuko du.

Banku-erakundean aldez aurretik hitzordua hartzea gomendatzen dizugu, behar bezala artatzea ziurtatzearren.

Gogoratu ez dela derrigorrezkoa saria kobratzeko hautatutako erakundean banku-kontua izatea. Saria kobratzeko komisioak ere ez dira aplikatuko.

Hilerokoen ordainketa hilaren 15ean hasiko da edota hurrengo egun baliodunean, formalitate horiek betetzen diren hilabetearen hurrengo hilabetetik aurrera. Iraupena 360 edo 60 hilabetekoa izango da, lortutako sari-motaren arabera, dagokion zenbatekoan, atxikipen fiskala kendu ondoren.

Kontuan izan geroratuta ordaindu beharreko frogagirian berehala ordaindu beharreko beste sari batzuk ere egon daitezkeela. Zure kasua bada, jakizu dagokion saria berehala kobratuko duzula eta gainerakoa, aurrean esan moduan, hileroko ordainketetan.

Sari horien hileko ordainketa guztiak banku-transferentzia bidez ordainduko dira, Espainian edo Europar Batasuneko beste estatu kide batean kokatutako banku edo finantza-erakunde batean irekitako kontu batean (eurotan). Beraz, dagoeneko konturik ez baduzu, bat ireki beharko zenuke.


Gogoratu saria kobratzeko eskubidea zure apustuak parte hartutako azken zozketa egin eta hiru hilabetera iraungitzen dela; beraz, izapide guztiak egin behar dituzu denbora-tarte hori amaitu baino lehen, eta, jokoaren araudiaren arabera, saria banakakoa denez eta pertsona fisiko bati esleitzen zaionez, soilik zerorrek kobratu ahal izango duzu.

Edozein kasutan, Loterias y Apuestas-en sarien gaineko karga berezitik salbuetsitako muga 40.000 €-koa da; beraz, dezimo eta apustu bakoitzeko zenbateko horretara iritsten ez diren sari guztiak zergarik gabe daude.

Saritutako apustu batengatik salbuetsitako diru-kopuru bat duen frogagiria izan dezakezu eta frogagiri berari aplikaturiko zerga-zatia duen beste apustu saritu bat ere bai. Edonola ere, guztiaren batuketa ordainduko zaizu, kalkulua banaka eginda.

El Millonen kasuan (Euromillonesekin lotutako jokoa), salbuespena 24.000 €-koa da, soilik 0,30 € jokatzen baita, eta zergaren muga salbuetsia proportzionalki aplikatzen da 0,50 €-tik beherako apustuen kasuan.

Sari handiagoek, 40.000 euro salbuetsien gaindikina dela-eta, %20ko atxikipena dute. 

Saria garrantzitsua bada ere, inoiz ez zaizu eskatuko zure aldetik dirurik ordaintzea edo aurreratzea, ezta zure kontura sartzeko gakorik ere.

Bestalde, bistakoa eman arren, Loterias y Apuestas del Estado sozietateak ez du inoiz bere zozketa bati dagokion saririk emango aldez aurretik txartel bat eskuratu gabe. Ez fidatu zozketa bateko sari baten jakinarazpenaz, zozketa horretan ez duzula parte hartu uste baduzu, praktika hori ohiko iruzurra izaten da-eta.  

Azkenik, komeni da gogoratzea egun ezin direla sariak partekatu pertsona ezberdinen artean, loteriasyapuestas.es web gunean edo gure App ofizialetan Internetez erositako apustuetan. Loteriasen web guneak edo App-ek emandako sari bat soilik lotuta egongo da apustua egin zuen erabiltzailearekin.