Azken sarrera: Saioa: - Azken sarrera:

Zer egin behar dut saria badut?

Loteriasyapuestas.es gunean saria irabazi baduzu hura jasotzeko berme osoa izango duzu, apustuak automatikoki ateratzen baitira Sistema Zentralean zozketaren hurrengo gauean.

Zure apustuak irabazitako sari motaren arabera, modu batera edo bestera egin beharko duzu:


Sari txikiak:

2.000 eurotik beherakoak. Kasu honetan, sistema automatikoki sartzen saiatuko da zure Lotobolsan. 

  • Kasu horretan, zure Lotobolsak baimendutako gehienezko saldoa gainditzen badu (400 eurotan finkatuta parte-hartzaile guztientzat), edo zenbatekoak zuk Aukerak atalean adierazi zenuen zenbatekoa gainditzen badu, eta dokumentuen bidez erregistroan adierazitako datuak zure NAN/IFZ aurkeztuz egiaztatu badituzu, sistema saria “lotobolsaren Aukerak” atalean adierazi zenuen bankuko kontura automatikoki intsuldatzen saiatuko da. Gogoratu sariak ordaintzeko, Espainian jarduteko baimena duen banku baten kontua beharrezkoa dela
  • Halakorik ez baduzu, saria zure Lotobolsan kargatuta geratuko da eta handik zure bankuko kontura deskargatu ahal izango duzu. Halakoetan sistemak sariak automatikoki transferitzea ahalbidetzeko, baliozko eta uneoro eguneratutako bankuko kontu bat edukitzea gomendatzen dizugu. Gogoratu beharrezkoa dela aurretik zure identitatea dokumentatu ahal izatea eta, horrela, zure erabiltzaile profilean ditugun datuak baieztatzea. Beharrezkotzat jotzen dugun kasuetan, informazio gehigarria eskatuko dizugu deskargatzeko baimena eman aurretik. 
  • Gogoan izan ez dizugula komisiorik kobratuko zure lotobolsan sarien zenbatekoa deskargatzeagatik.

Sari handiak:

2.000 euro edo gehiagokoak dira. 

  • Sari horiei zergak atxiki ahal izango zaizkie, saritutako kategorietako batek 40.000 euro gaindituko balitu.
  • Aurretik egin ez baduzu eta zure dokumentazioa indarrean ez badago, saria kobratu aurretik, beharrezko dokumentazioa aurkeztu beharko duzu, Dokumentuen bidezko Identitatearen Egiaztapen-Prozesuaren bitartez. Era horretan, zure erabiltzaile-profilean bildutako datuak zuzenak direla baieztatu ahal izango dugu, indarrean dagoen araudiari jarraikiz. Horretarako, izan eskura zure NAN/AIZ argazkiduna eta atzitu gure identitatearen egiaztapen prozesua, gure IOS edo Android-rako Aplikazio ofizialaren bidez, Datu Pertsonalen pantailan, edo hemen sakatuz. 
  • Tartean dauden diru-kopuruak direla eta, eta gaur egun indarrean dagoen araudiari jarraituz, beharrezkoa izango da zuk gehigarrizko informazioa ematea ere JOKOZALEAREN EZAGUTZA OSAGARRIA inprimakiaren bidez (Datu Pertsonalen pantailatik atzigarri dago) sariaren zenbatekoa zure banku-kontuan jasotzeko.
  • Para que podamos pagar estos premios es necesario que revises o indiques la cuenta bancaria de tu titularidad donde deseas recibir tu premio antes de tres meses desde que se celebró el último sorteo en el que participaba tu apuesta. Para ello, accede desde el detalle de la apuesta premiada y lo ingresaremos en dicha cuenta bancaria, una vez verificada documentalmente tu identidad y aportada toda la información solicitada a través del formulario de conocimiento adicional del jugador, accesible desde el menú de datos personales.
  • Gogoratu sariak ordaintzeko, Espainian jarduteko baimena duen banku baten kontua beharrezkoa dela. Gogoan izan aurretik adierazi duzun bankuko kontu-zenbakia agertuko dela lehenetsia. Bat ere adierazi ez baduzu edo hura aldatu nahi baduzu, orain egin ahal izango duzu, haren digituak sartuz. Ziurtatu baliozko bankuko kontu-zenbakia eta titularra direla.
  • Sistemak automatikoki emango dizu sariaren zenbateko garbiaren berri, baita Ogasun Ministerioak horrelako sarietarako eskatzen duen % 20ko zergaren berri ere.
  • Gau horretan bertan egingo da intsuldaketa. Dirua jasotzeko beharko duzun denbora bankuko sistemak intsuldaketa egiteko beharko duenaren arabera izango da, baina, oro har, ez ditu 3 egun baino gehiago behar izaten.

Edozein kasutan ere,  Loterías y apuestaseko sarien gaineko karga-berezitik salbuetsitako muga  40.000 eurokoa da, beraz, dezimo edo apustu bakoitzeko sariek zenbateko hori gainditzen ez badute, salbuetsita dute zerga. 

Zenbateko salbuetsia duen saritutako frogagiri bat izan dezakezu saritutako apustu batengatik eta, gainera, zergaren zati bat aplikatuta duen beste apustu saridun bat frogagiri bererako. Edonola ere, kalkulu banatuaren osoko batura jasoko duzu.

El Millón-en kasuan (Euromillonesi lotutako jokoa), 24.000 euro salbuesten dira, 0,30 euro jokatzen baitira gehienez, eta zergaren salbuetsitako muga modu proportzionalean aplikatzen baita 0,50 eurotik beherako apustuetan.

Sari handiagoei, eta salbuetsitako 40.000 eurotik gorakoagatik, % 20-ko atxikipena aplikatuko zaie. 

Gogorarazi nahi dizugu, saria oso garrantzitsua bada ere, inoiz ere ez zaizula eskatuko zure aldetik dirurik ordaintzea edo aurreratzea, ezta zure kontura sartzeko gakorik ere.

Bestetik, begien bistakoa badirudi ere, Loterías y Apuestas del Estadok inoiz ez du emango bere zozketaren bati dagokion saririk horretarako partaidetza bat erosi aurretik. Inoiz ez fidatu zure iritziz parte hartu ez duzun zozketa baten sari-jakinarazpenaz, iruzur hori nahiko ohikoa baita.  

Azkenik, komeni da gogoratzea egun loteriasyapuestas.es gunean ezin direla sariak hainbat pertsonaren artean banatu. Loteríasen webgunetik edo Aplikazioetatik banatutako saria apustua egin zuen erabiltzailearekin bakarrik egongo da lotuta.