Darrer accés: Sessió: - Darrer accés:

Què he de fer si tinc premi?

En loteriasyapuestas.es tens total garantia de cobrament de premis si resultes agraciat, ja que les apostes s'escruten automàticament en el Sistema Central la nit immediatament posterior al sorteig.

Segons el tipus de premi amb el qual la teua aposta haja sigut agraciada, hauràs de procedir de diferent manera:


Premis menors:

Aquells amb un import per resguard inferior a 2.000 €. Per regla general i si no ho has configurat d'una altra forma en el teu perfil, el sistema intentarà ingressar-los automàticament en la teua Lotobossa després de l'escrutini de l'últim sorteig en el qual participa l'aposta agraciada.

 • En aquest cas, si la teua Lotobossa supere, en abonar-se el premi, el saldo màxim permés (fixat en 400 euros per a tots els participants) o si l'import excedeix el màxim que vas indicar en les teues opcions, i sempre que hages verificat documentalment les dades que vas indicar en el registre aportant el teu DNI/NIE, el sistema intentarà transferir automàticament el premi al compte bancari que ens hages indicat en l'apartat "Opcions de lotobossa. 

  Recorda que és necessari que prèviament hages verificat documentalment la teua identitat i així poder confirmar les dades que tenim en el teu perfil d'usuari. En aquells casos en els quals ho considerem necessari, pot ser que et sol·licitem informació addicional abans de permetre't la descàrrega.

 • SSi no disposes de cap compte informat en el teu perfil, llavors el premi quedarà carregat en la teua Lotobossa, des d'on podràs descarregar-lo a un compte bancari de la teua titularitat. Per a permetre que el sistema et transferisca els teus premis automàticament en aquest tipus de situacions, et recomanem que disposes sempre d'un compte bancari vàlid i actualitzat.
 • Recorda que l'abonament de premis només es pot realitzar en un compte d'una entitat bancària autoritzada per a operar a Espanya, que has de mantenir actualitzat en el teu perfil.
 • Recorda que no se't cobrarà cap tipus de comissió per descarregar l'import del teu premi de la teua lotobossa.

Premios majors:

Es tracta d'aquells amb un import per resguard igual o superior a 2.000 €.

 • Aquests premis podrien estar subjectes a retenció d'impostos, si alguna de les seues categories premiades superara els 40.000 €. Si ho precises, pots obtenir un certificat de retencions fiscals premento ací.
 • Si no ho has realitzat abans o si la teua documentació no es troba vigent, abans de poder cobrar el teu premi hauràs d'aportar la documentació adequada a través del nostre Procés de Verificació Documental d'Identitat perquè puguem confirmar que les dades recollides en el teu perfil d'usuari són correctes, en virtut de la normativa actualment vigent. Per a això, has de tenir a mà el teu DNI/NIE amb foto i accedeix al nostre procés de verificació d'identitat a través de la nostra App oficial per a IOS o Android en la pantalla de dades personals o premento ací.
 • A causa de les quantitats econòmiques involucrades, i seguint la normativa actualment vigent, també serà necessari que ens proporciones informació addicional a través del formulari de CONEIXEMENT ADDICIONAL DEL JUGADOR (accessible des de la pantalla de dades personals) per a poder rebre l'import del teu premi en el teu compte bancari.
 • Perquè puguem pagar aquests premis és necessari que revises o indiques el compte bancari de la teua titularitat on desitges rebre el teu premi, abans de tres mesos des que es va celebrar l'últim sorteig en el qual participava la teua aposta. Per a això, accedeix des del detall de l'aposta premiada i l'ingressarem en aquest compte bancari (assegura't que està actualitzat), una vegada verificada documentalment la teua identitat i aportada tota la informació sol·licitada a través del formulari de coneixement addicional del jugador, accessible des del menú de dades personals.

  Recorda que l'abonament de premis només es pot realitzar en un compte d'una entitat bancària autoritzada per a operar a Espanya. Has de tenir en compte que apareixerà per defecte el número de compte bancària que hages indicat prèviament. Si no tens indicat cap o desitges canviar-lo, pots fer-ho en aquest moment, introduint els dígits del nou compte. Assegura't que introdueixes un número de compte bancari vàlid i del qual eres titular. Pots revisar, indicar o canviar el teu número de compte bancària prement ací.

 • El sistema t'informarà automàticament de l'import net del premi, així com de l'impost del 20% que exigeix el Ministeri d'Hisenda per a aquest tipus de premis.
 • En general, es procedirà aquesta mateixa nit a executar la transferència. El temps que tardaràs a rebre els teus diners ja depén del temps que tarde el sistema bancari a realitzar la transferència, però no solen demorar-se més enllà de tres dies hàbils.

Premios majors de pagament diferit:

Són aquells premis en els quals la norma del joc obliga al fet que es paguen mensualment.

Actualment, aquest tipus de premis només es poden obtenir si s'ha participat en el joc d'EURODREAMS i s'ha obtingut un premi de primera i/o segona categoria en algun dels sortejos en els quals participa el resguard. A més, ha de coincidir que no hi haja hagut més de 3 premis per a la primera categoria i fins a un màxim de 12 premis per a la segona, en les categories agraciades on s'ha aconseguit el premi. En cas que s'hagueren complit aquestes excepcions, per normativa del joc, el premi passaria a rebre's per mitjà d'un únic pagament.

Com en la resta dels jocs de SELAE, aquests premis estaran subjectes a retenció d'impostos en superar l'import de 40.000 €. Si el precises, pots obtenir un certificat de retencions fiscals prement ací.  

Els passos que cal seguir per a poder cobrar l'import del premi són els següents:

 • Si no ho has fet abans o si la teua documentació no es troba vigent, abans de poder cobrar el teu premi hauràs d'aportar la documentació adequada a través del nostre Procés de Verificació Documental d'Identitat perquè puguem confirmar que les dades recollides en el teu perfil d'usuari són correctes, en virtut de la normativa actualment vigent. Per a això, has de tenir a mà el teu DNI/NIE amb foto i accedeix al nostre procés de verificació d'identitat a través de la nostra App oficial per a IOS o Android en la pantalla de dades personals o prement ací.
 • A causa de les quantitats econòmiques involucrades, i seguint la normativa actualment vigent, per a poder rebre l'import del teu premi també serà necessari que ens proporciones informació addicional a través del formulari de CONEIXEMENT ADDICIONAL DEL JUGADOR (accessible des de la pantalla de Dades Personals).
 • A continuació, hauràs de presentar-te en una sucursal de l'entitat bancària col·laboradora expressament autoritzada per SELAE que tries, BBVA o CaixaBank, on et sol·licitaran l'original del teu document d'identitat en vigor registrat en el teu compte de joc, i emplenar els formularis relacionats amb la llei orgànica de protecció de dades personals (LOPD). A més, pot ser que l'entitat bancària et sol·licite informació financera relacionada amb el coneixement dels seus clients (KYC) per a complir les seues obligacions legals de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.
 • Acabades les formalitats anteriors, l'entitat bancària subscriurà un contracte de reconeixement de deute pel qual assumirà el compromís de pagar-te l'import del premi que has obtingut en el termini establit en les condicions del joc.

Et recomanem que sol·licites cita prèvia en l'entitat bancària per a assegurar que et puguen atendre adequadament.

Recorda que no és obligatori disposar d'un compte bancari en l'entitat triada per al cobrament del premi. Tampoc s'aplicaran comissions per a cobrar-lo.

El pagament de les mensualitats s'iniciarà coincidint amb el dia 15 o immediat hàbil posterior des del mes següent a aquell en el qual es done compliment a aquestes formalitats. La duració serà durant 360 o 60 mesos, depenent del tipus de premi obtingut, per l'import que corresponga, una vegada deduïda la retenció fiscal.

THas de tenir en compte que en un resguard amb quantitats de premi a pagar en diferit poden coexistir també altres quanties de premis a pagar de manera immediata. Si aquest és el teu cas, has de saber que cobraràs el premi que corresponga de manera immediata i la resta segons s'ha informat anteriorment, en pagaments mensuals.

Tots els pagaments mensuals d'aquests premis s'abonaran mitjançant transferència bancària a un compte en euros obert en un banc o entitat financera establida a Espanya o en un altre Estat membre de la Unió Europea, per la qual cosa en cas que no en tingues ja un, hauràs d'obrir un compte.


Recorda que el dret de cobrament del premi caduca als tres mesos des que es va celebrar l'últim sorteig en el qual participava la teua aposta, per la qual cosa has de realitzar tots els tràmits abans que concloga aquest període de temps, i que, d'acord amb la normativa del joc, el premi és individual i assignat a una persona física i per tant únicament podrà ser cobrat per tu.

En qualsevol dels casos, el límit exempt del gravamen especial sobre premis de Loterías y Apuestas ascendeix a 40.000 €, de manera que tots els premis que no arriben a aquesta quantitat per dècim o aposta estan lliures d'impost.

Pots disposar d'un resguard agraciat amb una quantitat exempta per una aposta premiada i a més una altra aposta premiada amb part d'impost aplicat per a aquest mateix resguard. En qualsevol cas se't pagarà la suma de tot amb el càlcul individualitzat.

En el cas de El Millón (joc associat a Euromillones), l'exempció és de 24.000 €, atés que solament es juga 0,30 € i el límit exempt de l'impost aplica proporcionalment en el cas d'apostes menors a 0,50 €.

Els premis superiors, i per l'excés sobre els 40.000 euros exempts, sí que suporten una retenció del 20%.

Reiterem que mai, per important que siga el premi, se't sol·licitarà el pagament o cap avançament de diners per part teua, ni claus d'accés al teu compte.

D'altra banda, per obvi que semble, Loterías y Apuestas del Estado mai atorgarà un premi corresponent a un dels seus sortejos sense l'adquisició prèvia per part teua d'una participació per a aquest. Desconfia sempre d'una notificació de premi d'un sorteig en el qual no creus haver participat, atés que aquesta pràctica constitueix una estafa freqüent.  

Finalment, convé recordar que actualment no es permet compartir premis entre diferents persones en apostes adquirides per internet a través de loteriasyapuestas.es o de les nostres App oficials. Un premi entregat per la web de Loterías o les App estarà únicament associat a l'usuari que va efectuar l'aposta.