Último acceso: Sesión: - Último acceso:

Que teño que facer se teño premio?

En loteriasyapuestas.es tes total garantía de cobro de premios se resultas agraciado, xa que as apostas se escrutan automaticamente no Sistema Central a noite inmediatamente posterior ao sorteo.

Segundo o tipo de premio co que a túa aposta fose agraciada, terás que proceder de diferente modo:


Premios menores:

Aqueles con un importe por resgardo inferior a 2.000 €. Por regra xeral e se non o configuraches doutra forma no teu perfil, o sistema tentará ingresalos automaticamente no teu Lotobolsa tras o escrutinio do último sorteo no que participa a aposta agraciada. 

 • Nese caso, se o teu Lotobolsa supera, ao abonarse o premio, o saldo máximo permitido (fixado en 400 euros para todos os participantes) ou se o importe excede o máximo que indicaches nas túas Opcións, e sempre que verificases documentalmente os datos que indicaches no rexistro achegando o teu DNI/NIE, o sistema tentará transferir automaticamente o premio á conta bancaria que nos indicaches nas apartado "Opcións de lotobolsa".

  Lembra que é necesario que previamente verificases documentalmente a túa identidade e así poder confirmar os datos que temos no teu perfil de usuario. Naqueles casos nos que o consideremos necesario, poida que solicitémosche información adicional antes de permitirche a descarga.

 • Se non dispós de ningunha conta informada no teu perfil, entón o premio quedará cargado no teu Lotobolsa, desde onde poderás descargalo a unha conta bancaria da túa titularidade. Para permitir que o sistema che transfira os teus premios automaticamente neste tipo de situacións, recomendámosche que dispoñas sempre de unha conta bancaria válida e actualizada. 
 • Lembra que o abono de premios só pode realizarse nunha conta de unha entidade bancaria autorizada para operar en España, que debes manter actualizada no teu perfil.
 • Lembra que non se che cobrará ningún tipo de comisión por descargar o importe do teu premio do teu lotobolsa.

Premios maiores:

Trátase daqueles cun importe por resgardo igual ou superior a 2.000€.

 • Estes premios poderían estar suxeitos a retención de impostos, se algunha das súas categorías premiadas superase os 40.000 €. Se o precisas, podes obter un certificado de retencións fiscais pulsando aquí.
 • Se non o realizaches antes ou se a túa documentación non se atopa vixente, antes de poder cobrar o teu premio deberás achegar a documentación adecuada a través do noso Proceso de Verificación Documental de Identidade para que podamos confirmar que os datos recolleitos no teu perfil de usuario son correctos, en virtude da normativa actualmente vixente. Para iso, ten a man o teu DNI/NIE con foto e accede ao noso proceso de verificación de identidade a través da nosa App oficial para IOS ou Android na pantalla de Datos Persoais ou pulsando aquí.
 • Debido a as cantidades económicas involucradas, e seguindo a normativa actualmente vixente, tamén será necesario que nos proporciones información adicional a través do formulario de COÑECEMENTO ADICIONAL DO XOGADOR (accesible desde a pantalla de Datos Persoais) para poder recibir o importe do teu premio na túa conta bancaria.
 • Para que podamos pagar estes premios é necesario que revises ou indiques a conta bancaria da túa titularidade onde desexas recibir o teu premio, antes de tres meses desde que se celebrou o último sorteo no que participaba a túa aposta. Para iso, accede desde o detalle da aposta premiada e ingresarémolo na devandita conta bancaria (asegúrache que está actualizada), unha vez verificada documentalmente a túa identidade e achegada toda a información solicitada a través do formulario de coñecemento adicional do xogador, accesible desde o menú de datos persoais.

  Lembra que o abono de premios só pode realizarse nunha conta dunha entidade bancaria autorizada para operar en España. Ten en conta que aparecerá por defecto o número de conta bancaria que indicases previamente. Se non tes indicado ningunha ou desexas cambiala, podes facelo neste momento, introducindo os díxitos da nova conta. Asegúrache de que introduces un número de conta bancaria válido e do que es titular. Podes revisar, indicar ou cambiar o teu número de conta bancaria pulsando aquí.

 • O sistema informarache automaticamente do importe neto do premio, así como do imposto do 20% que esixe o Ministerio de Facenda para este tipo de premios.
 • En xeral, procederase esa mesma noite a executar a transferencia. O tempo que tardarás en recibir o teu diñeiro xa depende do tempo que tarde o sistema bancario en realizar a transferencia, pero non adoitan demorarse máis aló de tres días hábiles.

Premios maiores de pago diferido:

Son aqueles premios nos que a norma do xogo obriga a que se paguen mensualmente.

Actualmente, este tipo de premios só se poden obter se se participou no xogo de EURODREAMS e obtívose un premio de primeira e/ou segunda categoría nalgún dos sorteos nos que participa o resgardo. Ademais, debe coincidir que non houbese máis de 3 premios para a primeira categoría e ata un máximo de 12 premios para a segunda, nas categorías agraciadas onde se conseguiu o premio. No caso de que se cumpriron estas excepcións, por normativa do xogo, o premio pasaría a recibirse por medio dun único pago.

Como en el resto de los juegos de SELAE, estos premios estarán sujetos a retención de impuestos al superar el importe de 40.000 €. Si lo precisas, puedes obtener un certificado de retenciones fiscales pulsando aquí.  

Os pasos que hai que seguir para poder cobrar o importe do premio son os seguintes:

 • Se non o realizaches antes ou se a túa documentación non se atopa vixente, antes de poder cobrar o teu premio deberás achegar a documentación adecuada a través do noso Proceso de Verificación Documental de Identidade para que podamos confirmar que os datos recolleitos no teu perfil de usuario son correctos, en virtude da normativa actualmente vixente. Para iso, ten a man o teu DNI/NIE con foto e accede ao noso proceso de verificación de identidade a través da nosa App oficial para IOS ou Android na pantalla de Datos Persoais ou pulsando aquí.
 • Debido ás cantidades económicas involucradas, e seguindo a normativa actualmente vixente, para poder recibir o importe do teu premio tamén será necesario que nos proporciones información adicional a través do formulario de COÑECEMENTO ADICIONAL DO XOGADOR (accesible desde a pantalla de Datos Personais).
 • A continuación, deberás presentarche nunha sucursal da entidade bancaria colaboradora expresamente autorizada por SELAE que elixas, BBVA ou Caixabank, onde se che vai a solicitar o orixinal do teu documento de identidade en vigor rexistrado na túa Conta de xogo, e cumprimentar os formularios relacionados coa lei orgánica de protección de datos persoais (LOPD). Ademais, poida que a entidade bancaria solicíteche información financeira relacionada co coñecemento dos seus clientes (KYC) para cumprir as súas obrigacións legais de prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo.
 • Terminadas as formalidades anteriores, a entidade bancaria subscribirá un contrato de recoñecemento de débeda polo que asumirá o compromiso de pagarche o importe do premio que obtiveches no prazo establecido nas condicións do xogo.

Recomendámosche que solicites cita previa na entidade bancaria para asegurar que che poidan atender adecuadamente.

Lembra que non é obrigatorio dispor dunha conta bancaria na entidade elixida para o cobro do premio. Tampouco se aplicarán comisións para cobrar o mesmo.

O pago das mensualidades iniciarase coincidindo co día 15 ou inmediato hábil posterior desde o mes seguinte a aquel no que se dea cumprimento a estas formalidades. A duración será durante 360 ou 60 meses, dependendo do tipo de premio obtido, polo importe que corresponda, unha vez deducida a retención fiscal.

Ten en conta que nun resgardo con cantidades de premio a pagar en diferido poden coexistir tamén outras contías de premios a pagar de forma inmediata. Se este é o teu caso, debes saber que cobrarás o premio que corresponda de maneira inmediata e o resto segundo informouse anteriormente, en pagos mensuais.

Todos os pagos mensuais destes premios abonaranse mediante transferencia bancaria a unha conta en euros aberta nun banco ou entidade financeira establecida en España ou noutro Estado membro da Unión Europea, polo que no caso de que non tiveses xa algunha deberás abrir unha conta.


Lembra que o dereito de cobro do premio caduca a o tres meses desde que se celebrou o último sorteo no que participaba a túa aposta, polo que debes realizar todos os trámites antes de que conclúa este período de tempo, e que, de acordo coa normativa do xogo, o premio é individual e asignado a unha persoa física polo que unicamente poderá ser cobrado por ti.

En calquera dos casos, o límite exento do gravame especial sobre premios de Lotarías e apostas ascende a  40.000€, de modo que todos os premios que non alcancen esta cantidade por décimo ou aposta están libres de imposto

Podes dispor dun resgardo agraciado cunha cantidade exenta por unha aposta premiada e ademais outra aposta premiada con parte de imposto aplicado para ese mesmo resgardo. En calquera caso pagaráseche a suma de todo co cálculo individualizado.

No caso de El Millón (xogo asociado a Euromillones), a exención é de 24.000 €, dado que soamente xógase 0,30 € e o límite exento do imposto aplica proporcionalmente no caso de apostas menores a 0,50 €.

Os premios superiores, e polo exceso sobre os 40.000 euros exentos, si soportan unha retención do 20%. 

Reiteramos que nunca, por importante que sexa o premio, solicitaráseche o pago ou adianto algún de diñeiro pola túa banda, nin claves de acceso á túa conta.

Doutra banda, por obvio que pareza, Loterías y Apuestas del Estado nunca outorgará un premio correspondente a un dos seus sorteos sen a adquisición previa pola túa banda dunha participación para o mesmo. Desconfía sempre dunha notificación de premio dun sorteo no que non crees participar, dado que esta práctica constitúe un timo frecuente.  

Finalmente, convén lembrar que actualmente  non se permite compartir premios entre diferentes persoas en apostas adquiridas por internet a través de loteriasyapuestas.es ou das nosas App oficiais. Un premio entregado pola web de Lotarías ou as App estará unicamente asociado ao usuario que efectuou a aposta.