Darrer accés: Sessió: - Darrer accés:

Què he de fer si tinc premi?

A loteriasyapuestas.es tens total garantia de cobrament de premis si resultes afavorit, atès que les apostes s'escruten automàticament al Sistema Central la nit immediatament posterior al sorteig.

Segons el tipus de premi amb què la teva aposta hagi estat afavorida, hauràs de procedir de manera diferent:


Premis menors:

Aquells amb un import per resguard inferior a 2.000 €. Per regla general, i si no ho has configurat d'una altra manera al teu perfil, el sistema intentarà ingressar-los automàticament a la teva Lotobolsa després de l'escrutini de l'últim sorteig en què participa l'aposta afavorida 

 • En aquest cas, si la teva Lotobolsa supera, en abonar-se el premi, el saldo màxim permès (fixat en 400 euros per a tots els participants) o si l'import excedeix el màxim que vas indicar a les teves opcions, i sempre que hagis verificat documentalment les dades que vas indicar en el registre aportant el teu DNI/NIE, el sistema intentarà transferir automàticament el premi al compte bancari que ens hagis indicat a l'apartat "Opcions de Lotobolsa". 

  Recorda que és necessari que prèviament hagis verificat documentalment la teva identitat i així poder confirmar les dades que tenim al teu perfil d'usuari. En aquells casos què ho considerem necessari, pot ser que et solicitem informació addicional abans de permetre't la descàrrega.

 • Si no disposes de cap compte informat al teu perfil, llavors el premi quedarà carregat a la teva Lotobolsa, des d'on podràs descarregar-lo a un compte bancari de la teva titularitat. Per permetre que el sistema et transfereixi els teus premis automàticament en aquest tipus de situacions, et recomanem que disposis sempre d'un compte bancari vàlid i actualitzat.
 • Recorda que l'abonament de premis només pot realitzar-se en un compte d'una entitat bancària autoritzada per operar a Espanya, que cal que mantinguis actualitzada al teu perfil.
 • Recorda que no se't cobrarà cap tipus de comissió per descarregar l'import del teu premi de la teva Lotobolsa.

Premis majors:

Es tracta d'aquells amb un import per resguard igual o superior a 2.000€.

 • Aquests premis podrien estar subjectes a retenció d'impostos, si alguna de les seves categories premiades superés els 40.000 €. Si ho necessites, pots obtener un certificat de retencions fiscals prement aquí.
 • Si no ho has realitzat abans o si la teva documentació no es troba vigent, abans de poder cobrar el teu premi hauràs d'aportar la documentació adequada a través del nostre Procés de verificació documental d'Identitat perquè puguem confirmar que les dades recollides en el teu perfil d'usuari són correctes, en virtut de la normativa actualment vigent. Per a això, tingues a mà el teu DNI/NIE amb foto i accedeix al nostre procés de verificació d'identitat a través de la nostra app oficial per a IOS o Android en la pantalla de Dades personals o prement aquí.
 • A causa de les quantitats econòmiques involucrades, i seguint la normativa actualment vigent, també serà necessari que ens proporcionis informació addicional a través del formulari de CONEIXEMENT ADDICIONAL DEL JUGADOR (accessible des de la pantalla de Dades personals) per poder rebre l'import del teu premi en el teu compte bancari.
 • Perquè puguem pagar aquests premis és necessari que revisis o indiquis el compte bancari de la teva titularitat on desitges rebre el teu premi, abans de tres mesos des de que es va celebrar l'últim sorteig en què participava la teva aposta. Per a això, accedeix des del detall de l'aposta premiada i ho ingressarem en el dit compte bancari (comprova que està actualitzat), un cop verificada documentalment la teva identitat i aportada tota la informació sol·licitada a través del formulari de coneixement addicional del jugador, accessible des del menú de dades personals.

  Recorda que l'abonament de premis només pot realitzar-se en un compte d'una entitat bancària autoritzada per a operar a Espanya. Tingues en compte que apareixerà per defecte el número de compte bancària que hagis indicat prèviament. Si no tens indicat cap o desitges canviar-la, pots fer-ho en aquest moment, introduint els dígits del nou compte. Assegura't que introdueixes un número de compte bancària vàlid i del qual ets titular. Pots revisar, indicar o canviar el teu número de compte bancària prement aquí.

 • El sistema t'informarà automàticament de l'import net del premi, així com de l'impost del 20 % que exigeix el Ministeri d'Hisenda per a aquest tipus de premis.
 • En general, aquesta mateixa nit es procedirà a executar la transferència. El temps que trigaràs a rebre els teus diners ja depèn del temps que trigui el sistema bancari a realitzar la transferència, però no acostumen a endarrerir-se més enllà de tres dies hàbils.

Premis majors de pagament diferit:

Són aquells premis en què la norma del joc obliga a que es paguin mensualment.

Actualment, aquest tipus de premis només es poden obtenir si s'ha participat en el joc d'EURODREAMS i s'ha obtingut un premi de primera i/o segona categoria en algun dels sorteigs en què participa el resguard. A més, ha de coincidir que no hi hagi hagut més de 3 premis per a la primera categoria i fins a un màxim de 12 premis per a la segona, en les categories premiades on s'ha aconseguit el premi. En cas que s'haquessin complert aquestes excepcions, per normativa del joc, el premi passaria a rebre's per mitjà d'un únic pagament.

Com en la resta dels jocs de SELAE, aquests premis estaran subjectes a retenció d'impostos en superar l'import de 40.000 €. Si ho necessites, pots obtenir un certificat de retencions fiscals prement aquí.  

Els passos que cal seguir per poder cobrar l'import del premi són els següents:

 • Si no ho has realitzat abans o si la teva documentació no es troba vigent, abans de poder cobrar el teu premi hauràs d'aportar la documentació adequada a través del nostre Procés de verificació documental d'Identitat perquè puguem confirmar que les dades recollides en el teu perfil d'usuari són correctes, en virtut de la normativa actualment vigent. Per a això, tingues a mà el teu DNI/NIE amb foto i accedeix al nostre procés de verificació d'identitat a través de la nostra app oficial per a IOS o Android en la pantalla de Dades personals o prement aquí.
 • A causa de les quantitats econòmiques involucrades, i seguint la normativa actualment vigent, per a poder rebre l'import del teu premi també serà necessari que ens proporcionis informació addicional a través del formulari de CONEIXEMENT ADDICIONAL DEL JUGADOR (accessible des de la pantalla de Dades Personals).
 • A continuació, hauràs de presentar-te en una sucursal de l'entitat bancària col·laboradora expressament autoritzada per SELAE que trïis, BBVA o Caixabank, on se't sol·licitarà l'original del teu document d'identitat en vigor registrat al teu compte de joc, i que emplenis els formularis relacionats amb la llei orgànica de protecció de dades personals (LOPD). A més, pot ser que l'entitat bancària et sol·liciti informació financera relacionada amb el coneixement dels seus clients (KYC) per complir les seves obligacions legals de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.
 • Un cop acabades les formalitats anteriors, l'entitat bancària subscriurà un contracte de reconeixement de deute pel que assumirà el compromís de pagar-te l'import del premi que has obtingut en el termini establert a les condicions del joc.

Et recomanem que sol·licitis cita prèvia a l'entitat bancària per assegurar que et puguin atendre adequadament.

Recorda que no és obligatori disposar d'un compte bancari a l'entitat triada per al cobrament del premi. Tampoc s'aplicaran comissions per cobrar-lo.

El pagament de les mensualitats s'iniciarà coincidint amb el dia 15 o immediat hàbil posterior des del mes següent a aquell en què es doni compliment a aquestes formalitats. La durada serà durant 360 o 60 mesos, depenent del tipus de premi obtingut, per l'import que correspongui, un cop deduïda la retenció fiscal.

Tingues en compte que en un resguard amb quantitats de premi a pagar en diferit poden coexistir també altres quanties de premis a pagar de forma immediata. Si aquest és el teu cas, has de saber que cobraràs el premi que correspongui de manera immediata i la resta segons s'ha informat anteriorment, en pagaments mensuals.

Tots els pagaments mensuals d'aquests premis s'abonaran mitjançant transferència bancària a un compte en euros obert en un banc o entitat financera establerta a Espanya o en un altre estat membre de la Unió Europea, per això, en cas que no en tinguessis ja algun hauràs d'obrir un compte.


Recorda que el dret de cobrament del premi caduca als tres mesos des de que es va celebrar l'últim sorteig en què participava la teva aposta, pel que has de realitzar tots els tràmits abans de que conclogui aquest període de temps, i que, d'acord amb la normativa del joc, el premi és individual i assignat a una persona física pel que únicament podrà ser cobrat per tu.

En qualssevol dels casos, el límit exempt del gravamen especial sobre premis de Loterías y Apuestas ascendeix a 40.000 €, de manera que tots els premis que no arribin a aquesta quantitat per dècim o aposta estan lliures d'impost

Pots disposar d'un resguard premiat amb una quantitat exempta per una aposta premiada i, a més, una altra aposta premiada amb part d'impost aplicat per a aquest mateix resguard. En qualsevol cas se't pagarà la suma de tot amb el càlcul individualitzat.

En el cas d'El Millón (joc associat a Euromillones), l'exempció és de 24.000 €, atès que només es juga 0,30 € i el límit exempt de l'impost aplica proporcionalment en el cas d'apostes menors de 0,50 €.

Els premis superiors, i per l'excés sobre els 40.000 euros exempts, sí suporten una retenció del 20 %. 

Reiterem que mai, per important que sigui el premi, se't sol·licitarà el pagament ni cap avançament de diners per part teva, ni claus d'accés al teu compte.

D'altra banda, per obvi que pugui semblar, Loterías y Apuestas del Estado mai atorgarà un premi corresponent a un dels seus sorteigs sense l'adquisició prèvia per part teva d'una participació per a aquest. Desconfia sempre d'una notificació de premi d'un sorteig en què no creus haver participat, atès que aquesta pràctica constitueix una estafa freqüent.  

Finalment, convé recordar que actualment no es permet compartir premis entre diferents persones en apostes adquirides per internet a través de loteriasyapuestas.es o de las nostres apps oficials. Un premi entregat per la web de Loterías o les apps estarà únicament associat a l'usuari que va efectuar l'aposta.