Último acceso: Sesión: - Último acceso:

Como xogar a Euromillones

Cada aposta de Euromillones consiste en seleccionar 5 números dunha táboa de 50 (números do 1 ao 50) e dúas estrelas dunha táboa de 12 números (do 1 ao 12). En Euromillones destínase o 50% da recadación a premios.

  • Para participar soamente tes que:

1.- Elixir se queres xogar ao seguinte sorteo ou aos dous da semana (hai sorteos os martes e venres).

2.- Elixir a combinación de 5 números e dúas estrelas que desexas xogar ou deixar que o sistema che ofreza unha aleatoria.

3.- Podes xogar até 5 combinacións de 5 números e 2 estrelas (apostas sinxelas de varios bloques) dunha soa vez ou unha combinación de máis números ou estrelas.

4.- Engadi-la combinación ou combinacións desexadas á túa compra.

5.- Continuar e decidir se queres realiza-la mesma compra en semanas sucesivas ou non.

6.- Revisar tódalas opcións e xogar.