Darrer accés: Sessió: - Darrer accés:

Qui garanteix que cobraré el meu premi?

L'Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda 2566/2005, de 20 de juliol, autoritza Loteries i Apostes de l'Estat a la comercialització i explotació dels seus productes a través d'internet o d'altres mitjans interactius.

SELAE no ha concedit cap llicència de comercialització dels seus productes, a través d'Internet o altres canals en línia, a ningú.
SELAE explota aquests jocs per si mateixa i per això ha creat la seua web i les seues Apps oficials, els únics canals en línia en què es garanteix al 100 % la realització de les teues apostes i el cobrament dels teus premis.

Per tant, aquesta web i aquestes Apps són les úniques que asseguren que en el moment en què tu faces l'aposta, aquesta ha estat gravada en els Sistemes Centrals de gestió de joc sense la intervenció de cap intermediari de forma automàtica i participa així en els sortejos de Loteries de l'Estat.

 


En jugar directament amb Loteries, t’estàs beneficiant de la garantia de l'Estat directament. SELAE pertany al Ministeri d'Economia i Hisenda i, per tant, no hi ha cap intermediari entre tu i la garantia que t'ofereix l'Estat en quatre punts principalment:

1. Garantir que com tu fas la teua aposta, no hi ha dubte que la teua aposta participa en el sorteig corresponent. 

Per aconseguir això, la pàgina web loteriasyapuestas.es i les Apps estan connectades directament als Sistemes Centrals que recullen totes les apostes que participen després en el sorteig: Quan realitzes la teua aposta, no hi ha cap intermediari.

És el Sistema Central qui accepta la teua aposta i només en aquest cas s'emet el resguard electrònic. Si el Sistema Central no confirma aquesta aposta, aquesta no es realitza. Posteriorment, només les apostes existents en el Sistema Central participen en l'escrutini de guanyadors.

Per això, només a la nostra web oficial i a les nostres Apps oficials pots jugar en línia als nostres jocs SENSE COMISSIONS I COMPLINT LA LLEI DEL JOC.

Aquest procés està sotmès a les més estrictes mesures de seguretat i mai ha patit cap problema rellevant des de la seua creació. SELAE posseeix diverses certificacions emeses per BSI com ara:

- Estàndard de qualitat ISO:9001:2008

- Seguretat de la informació ISO/IEC 27001:2005

- Control de Seguretat de l'Associació Mundial de Loteries WLA i de Gestió Integrada, PAS 99:2006.

En el següent esquema et mostrem gràficament el funcionament:

2. Garantir que el pagament es produeix a la persona que realment ha fet l'aposta. Com s'aconsegueix això?

Les apostes realitzades estan associades unívocament, a la persona que les ha realitzades. Si aquesta persona aconsegueix un premi major (a partir de 2.000 euros), aquest serà pagat directament al compte bancari que aquesta persona haja indicat des del detall de l'aposta premiada i després d'haver emplenat el formulari de coneixement addicional del jugador i verificat documentalment la seua identitat, &*nbsp;accedint al nostre procés de verificació d'identitat a través de la nostra App oficial per a IOS o Android en la pantalla de&*nbsp; Dades Personals, o prement ací..

Si el premi obtingut és un premi menor (menys de 2.000 euros), aquest premi serà transferit a la teua Lotobossa, des de la qual podrà descarregar igualment el seu import mitjançant transferència bancària.

És així de fàcil: tu cobres teues apostes directament des dels bancs amb què SELAE opera, al banc que tu ens hages comunicat. De nou SENSE INTERMEDIARIS i sense preocupar-te dels teus resguards físics.

Garantir uns jocs amb unes normes perfectament definides i accessibles a tot el públic de forma fàcil.

SELAE opera els següents jocs en el mercat espanyol:

Les principals normes relatives als jocs les pots trobar aquí. Aquestes normes defineixen la forma d'apostar en cada un dels jocs. Només aquestes formes d'apostar són les acceptades pel Sistema Central i els premis són assignats a aquestes apostes.

Tant la nostra web com les nostres Apps oficials només accepten les apostes que s'ajusten a aquestes normes i no poden acceptar un altre tipus de combinacions.

4. Garantir una gestió responsable del joc.

La responsabilitat, la transparència, la integritat i seguretat, el rigor, el compromís i l'orientació al jugador són els valors fonamentals de SELAE, que identifiquen tota la seua activitat i que SELAE ofereix i demanda a tots els seus grups d'interès.

Els ingressos que s'obtenen de la gestió dels jocs per SELAE reverteixen al Tresor Públic i, per tant, es produeix una reinversió de beneficis en una contribució al benestar general i suport a l'esport, a la cultura i als fins socials.